ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΪΛΩΜ

(Κριταί 12,12)

 

Η Αϊλώμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Κριταί 12,12). Στην πόλη αυτή γεννήθηκε και πέθανε ο ομώνυμος Κριτής Αϊλώμ (Κριταί 12,11-12).

 

 

ΑΜΑΘΑΡ

(Ιησούς του Ναυή 19,13)

 

Η Αμαθάρ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,13). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί. Από κει πήγαιναν ανατολικά στη Γεβερέ και στην Κατασέμ και μετά περνούσαν από τις πόλεις Ρεμμωνά, Αμαθάρ και Αοζά (Ιησούς του Ναυή 19,10-13).

 

 

ΑΜΩΘ

(Ιησούς του Ναυή 19,14)

 

Η Αμώθ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,14). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί. Από κει πήγαιναν ανατολικά στη Γεβερέ και στην Κατασέμ, μετά περνούσαν από τις πόλεις Ρεμμωνά, Αμαθάρ και Αοζά και μετά πήγαιναν βόρεια στην Αμώθ (Ιησούς του Ναυή 19,10-14).

 

 

ΑΟΖΑ

(Ιησούς του Ναυή 19,13)

 

Η Αοζά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,13). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί. Από κει πήγαιναν ανατολικά στη Γεβερέ και στην Κατασέμ και μετά περνούσαν από τις πόλεις Ρεμμωνά, Αμαθάρ και Αοζά (Ιησούς του Ναυή 19,10-13).

 

 

ΒΑΙΘΜΑΝ

(Ιησούς του Ναυή 19,15)

 

Η Βαιθμάν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,15). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί. Από κει πήγαιναν ανατολικά στη Γεβερέ και στην Κατασέμ, μετά περνούσαν από τις πόλεις Ρεμμωνά, Αμαθάρ και Αοζά, μετά πήγαιναν βόρεια στην Αμώθ και κατέληγαν στην Γαιφαήλ, στην Κατανάθ, στη Ναβαάλ, στην Συμοών, στην Ιεριχώ και την Βαιθμάν (Ιησούς του Ναυή 19,10-16).

 

 

ΓΑΙΦΑΗΛ

(Ιησούς του Ναυή 19,14)

 

Η Γαιφαήλ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,14). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί. Από κει πήγαιναν ανατολικά στη Γεβερέ και στην Κατασέμ, μετά περνούσαν από τις πόλεις Ρεμμωνά, Αμαθάρ και Αοζά, μετά πήγαιναν βόρεια στην Αμώθ και κατέληγαν στην Γαιφαήλ, στην Κατανάθ, στη Ναβαάλ, στην Συμοών, στην Ιεριχώ και την Βαιθμάν (Ιησούς του Ναυή 19,10-16).

 

 

ΓΕΒΕΡΕ

(Ιησούς του Ναυή 19,13)

 

Η Γεβερέ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,13). Γιτά Χέφερ- Χάρτης C3. Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί. Από κει πήγαιναν ανατολικά στη Γεβερέ και στην Κατασέμ (Ιησούς του Ναυή 19,10-13).

 

 

ΕΣΕΔΚΓΩΛΑ

(Ιησούς του Ναυή 19,10)

 

Η Εσεδκγωλά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,10). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά και μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά (Ιησούς του Ναυή 19,10-11).

 

 

ΙΕΡΙΧΩ

(Ιησούς του Ναυή 19,15)

 

Η Ιεριχώ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,15). Η Ιεριχώ της φυλής Ζαβουλών δεν έχει καμία σχέση με την γνωστή Ιεριχώ, η οποία βρίσκεται στα όρια της φυλής Βενιαμίν.

Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί. Από κει πήγαιναν ανατολικά στη Γεβερέ και στην Κατασέμ, μετά περνούσαν από τις πόλεις Ρεμμωνά, Αμαθάρ και Αοζά, μετά πήγαιναν βόρεια στην Αμώθ και κατέληγαν στην Γαιφαήλ, στην Κατανάθ, στη Ναβαάλ, στην Συμοών, στην Ιεριχώ και την Βαιθμάν (Ιησούς του Ναυή 19,10-16).

 

 

ΚΑΤΑΝΑΘ (ΚΑΤΤΑΘ)

(Ιησούς του Ναυή 19,15)

 

Η Κατανάθ (Καττάθ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,15). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί. Από κει πήγαιναν ανατολικά στη Γεβερέ και στην Κατασέμ, μετά περνούσαν από τις πόλεις Ρεμμωνά, Αμαθάρ και Αοζά, μετά πήγαιναν βόρεια στην Αμώθ και κατέληγαν στην Γαιφαήλ, στην Κατανάθ, στη Ναβαάλ, στην Συμοών, στην Ιεριχώ και την Βαιθμάν (Ιησούς του Ναυή 19,10-16).

 

 

ΚΑΤΑΣΕΜ

(Ιησούς του Ναυή 19,13)

 

Η Κατασέμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,13). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί. Από κει πήγαιναν ανατολικά στη Γεβερέ και στην Κατασέμ (Ιησούς του Ναυή 19,10-13).

 

 

ΜΑΡΑΓΓΙΛΑ (ΜΑΡΑΛΑ)

(Ιησούς του Ναυή 19,11)

 

Η Μαραγγιλά (Μαραλά) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών, κοντά στην κοιλάδα του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 19,11). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά και μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, η οποία συνόρευε με τη Βαιθάραβα στο φαράγγι, γνωστή ως Ιεκμάν (Ιοκνεάμ) (Ιησούς του Ναυή 19,10-11).

 

 

ΝΑΒΑΑΛ (ΝΑΑΛΑΛ)

(Ιησούς του Ναυή 19,15)

 

Η Ναβαάλ (Νααλάλ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,15). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί. Από κει πήγαιναν ανατολικά στη Γεβερέ και στην Κατασέμ, μετά περνούσαν από τις πόλεις Ρεμμωνά, Αμαθάρ και Αοζά, μετά πήγαιναν βόρεια στην Αμώθ και κατέληγαν στην Γαιφαήλ, στην Κατανάθ, στη Ναβαάλ, στην Συμοών, στην Ιεριχώ και την Βαιθμάν (Ιησούς του Ναυή 19,10-16).

 

 

ΡΕΜΜΩΝΑ (ΡΙΜΜΩΝ)

(Ιησούς του Ναυή 19,13)

 

Η Ρεμμωνά (Ριμμών) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,13). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί. Από κει πήγαιναν ανατολικά στη Γεβερέ και στην Κατασέμ και μετά περνούσαν από τις πόλεις Ρεμμωνά, Αμαθάρ και Αοζά (Ιησούς του Ναυή 19,10-13).

 

 

ΣΕΔΔΟΥΚ

(Ιησούς του Ναυή 19,12)

 

Η Σεδδούκ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,12). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά κι από κει τα όρια πήγαιναν στη Σεδδούκ, ανατολικά από την Βαιθσαμύς, στα όρια της Χασελωθαΐθ  (Ιησούς του Ναυή 19,10-12).

 

 

ΦΑΓΓΑΙ

(Ιησούς του Ναυή 19,12)

 

Η Φαγγαί ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,12). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί (Ιησούς του Ναυή 19,10-12).

 

 

ΧΑΣΕΛΩΘΑΪΘ

(Ιησούς του Ναυή 19,12)

 

Η Χασελωθαΐθ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,12). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά κι από κει τα όρια πήγαιναν στη Σεδδούκ, ανατολικά από την Βαιθσαμύς, στα όρια της Χασελωθαΐθ  (Ιησούς του Ναυή 19,10-12).