ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΔΩΜΑΝΑ

(Κριταί 1,30)

 

Η Δωμανά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Κριταί 1,30). Η πόλη Δωμανά την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Κριταί 1,30).

Η πόλη Δωμανά μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Ζαβουλών. Η φυλή του Ζαβουλών κατά την εγκατάστασή της στη γη Χαναάν, αρχικά δεν εξολόθρευσε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στις πόλεις Κέδρων και Δωμανά, οι οποίοι ζούσαν ως φόρου υποτελείς ανάμεσα στους Ισραηλίτες (Κριταί 1,30).

 

 

ΚΕΔΡΩΝ (ΚΙΔΡΩΝ)

(Κριταί 1,30)

 

Η Κέδρων (Κιδρών) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Κριταί 1,30). Η πόλη Κέδρων την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή, κατοικούνταν από Χαναναίους (Κριταί 1,30).

Η πόλη Κέδρων (Κιδρών) μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Ζαβουλών. Η φυλή του Ζαβουλών κατά την εγκατάστασή της στη γη Χαναάν, αρχικά δεν εξολόθρευσε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στις πόλεις Κέδρων και Δωμανά, οι οποίοι ζούσαν ως φόρου υποτελείς ανάμεσα στους Ισραηλίτες (Κριταί 1,30).