ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΙΕΚΟΝΑΜ (ΙΟΚΝΕΑΜ, ΙΕΚΜΑΝ)  

(Ιησούς του Ναυή 12,22. 19,11)

 

Η Ιοκνεάμ (Ιεκονάμ, Ιεκμάν) ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στο όρος Κάρμηλος, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,11). Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται και ως Βαιθάραβα, στην οριοθέτηση της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,11). Ιοκνεάμ- Χάρτης Β4.

Ο βασιλιάς της Ιοκνεάμ (Ιεκονάμ) ήταν ένας από τους 29 Χαναναίους βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναυή κατά την κατάληψη της Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 12,22). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά και μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, η οποία συνόρευε με τη Βαιθάραβα στο φαράγγι, γνωστή ως Ιεκμάν (Ιοκνεάμ) (Ιησούς του Ναυή 19,10-11).

 

 

ΣΥΜΟΩΝ (ΣΙΜΡΩΝ)

(Ιησούς του Ναυή 12,20. 19,15)

 

Η Συμοών (Σιμρών) ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,15). Ο βασιλιάς της Συμοών (Σιμρών) ήταν ένας από τους 29 Χαναναίους βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναυή κατά την κατάληψη της Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 12,20).

Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί. Από κει πήγαιναν ανατολικά στη Γεβερέ και στην Κατασέμ, μετά περνούσαν από τις πόλεις Ρεμμωνά, Αμαθάρ και Αοζά, μετά πήγαιναν βόρεια στην Αμώθ και κατέληγαν στην Γαιφαήλ, στην Κατανάθ, στη Ναβαάλ, στην Συμοών, στην Ιεριχώ και την Βαιθμάν (Ιησούς του Ναυή 19,10-16).