ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4- ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΪΤΩΝ

ΚΑΔΗΣ  

(Ιησούς του Ναυή 21,34)

 

Η Κάδης ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 21,34). Η Κάδης υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,34).

Η πόλη Κάδης μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Ζαβουλών. Η Κάδης υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η δεύτερη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ζαβουλών στους Λευίτες και στην οικογένεια του Μεραρί (Ιησούς του Ναυή 21,34).

 

 

ΜΑΑΝ

(Ιησούς του Ναυή 21,34)

 

Η Μαάν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 21,34). Η Μαάν υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,34).

Η πόλη Μαάν μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Ζαβουλών. Η Μαάν υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η πρώτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ζαβουλών στους Λευίτες και στην οικογένεια του Μεραρί (Ιησούς του Ναυή 21,34).

 

 

ΣΕΛΛΑ

(Ιησούς του Ναυή 21,35)

 

Η Σελλά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 21,35). Η Σελλά υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,35).

Η πόλη Σελλά μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή δόθηκε στη φυλή Ζαβουλών. Η Σελλά υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η τρίτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ζαβουλών στους Λευίτες και στην οικογένεια του Μεραρί (Ιησούς του Ναυή 21,35).