ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΑΒΕΔΔΑΡΑ (ΑΒΔΕΔΟΜ)

 

Ο ΑΒΕΔΔΑΡΑ (ΑΒΔΕΔΟΜ)

 

Ο Αβεδδαρά ή Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ) καταγόταν από την Γεθ και έμενε κοντά στην Κιριάθ-Ιαρίμ (Β' Βασιλειών 6,10. Α' Παραλειπομένων 13,13. 15,25). Ήταν Λευίτης, φύλακας κι ένας από τους βοηθούς θυρωρούς στην Κιβωτό της Διαθήκης την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,18. 15,24). Ο Αβδεδόμ είχε 68 αδέρφια και ήταν όλοι τους φύλακες της Κιβωτού (Α' Παραλειπομένων 16,38).

 

 

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αμιναδάβ και την μετέφερε στην Ιερουσαλήμ πάνω σε μια άμαξα, η πομπή πέρασε από το αλώνι του Ναχών. Εκεί ο Οζά, γιος του Αμιναδάβ, ο οποίος οδηγούσε την άμαξα, άπλωσε το χέρι του στην Κιβωτό για να τη συγκρατήσει, γιατί τα βόδια την είχαν γείρει. Τότε οργίστηκε ο Κύριος εναντίον του και τον χτύπησε επί τόπου για την ανευλάβειά του και πέθανε. Ο Δαβίδ, όταν είδε ότι ο Κύριος θανάτωσε τον Οζά δεν ήθελε να πάρει την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ, αλλά την οδήγησε στο σπίτι του Αβεδδαρά, του Γεθθαίου (Β' Βασιλειών 6,3-10. Α' Παραλειπομένων 13,7-13).

Η Κιβωτός του Κυρίου έμεινε εκεί τρεις μήνες, κι ο Κύριος ευλόγησε τον Αβεδδαρά και όλη την οικογένειά του. Όταν έφεραν την είδηση στο Δαβίδ ότι ο Κύριος ευλόγησε την οικογένεια του Αβεδδαρά, καθώς κι όλα τα υπάρχοντά του, ο Δαβίδ κάλεσε τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ, γιατί μόνο οι Λευίτες μπορούσαν να μεταφέρουν την Κιβωτό, χωρίς να πάθουν τίποτα και χωρίς να τιμωρηθούν, όπως ο Κύριος τιμώρησε τον Οζά (Β' Βασιλειών 6,11-12. Α' Παραλειπομένων 13,14. 15,2-3. 15,25-26).

Μετά τη μεταφορά της Κιβωτού ο Αβδεδόμ (Αβεδδαρά) ήταν ένας από τους βοηθούς θυρωρούς στην Κιβωτό της Διαθήκης την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,18). Ο Ματταθίας, ο Ελιφαλία, ο Μακενία, ο Αβδεδόμ, ο Ιεϊήλ και ο Οζίας είχαν κινύρες (λύρες) σε χαμηλούς τόνους για να συνοδεύουν τ' άλλα μουσικά όργανα (Α' Παραλειπομένων 15,21). Ο Αβδεδόμ ήταν μεταξύ των Λευιτών, που όρισε ο Δαβίδ για να λειτουργούν  κάθε μέρα μπροστά στην Κιβωτό της Διαθήκης, να δοξάζουν, να ευχαριστούν και να υμνολογούν τον Κύριο (Α' Παραλειπομένων 16,4-5). Στο τέλος της τελετής ο Αβδεδόμ και τ' αδέρφια του, συνολικά 68, καθώς και ο Οσσά, πήραν τη θέση τους στις πύλες για τη φύλαξη της Κιβωτού (Α' Παραλειπομένων 16,38).