ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΒΙΑΘΑΡ

ΑΒΙΑΘΑΡ

 

Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΑΒΙΑΘΑΡ

 

Ο Αβιάθαρ ήταν γιος του ιερέα Αβιμέλεχ (Αχιμέλεχ) (Α' Βασιλειών 22,20). Όπως ο πατέρας του ήταν κι αυτός ιερέας της Νομβά, επειδή το αξίωμα του ιερέα ήταν κληρονομικό, και ως ιερέας καταγόταν από τη φυλή Λευΐ. Ήταν ο μόνος που γλίτωσε από τη σφαγή των ιερέων και των κατοίκων της Νομβά (Α' Βασιλειών 22,6-23). Μετά τη σφαγή των συγγενών του ο Αβιάθαρ έγινε ο ιερέας του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 22,23. Α' Παραλειπομένων 27,34) και αργότερα ήταν αρχιερέας μαζί με το Σαδώκ (Β' Βασιλειών 17,15. 19,11. 20,25. Α' Παραλειπομένων 15,11). Πριν την εξορία του από τον Σολομώντα αναφέρεται ως ο πρώτος αρχιερέας (Γ' Βασιλειών 2,35). Γιοι του Αβιάθαρ ήταν ο Αχιμέλεχ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 18,16) και ο Ιωνάθαν (Β' Βασιλειών 15,27. 15,36. Γ' Βασιλειών 1,42). Η οικογένεια του Αβιάθαρ είχε συγγένεια με τον Κριτή και Αρχιερέα Ηλί (Γ' Βασιλειών 2,27).

 

 

 

ΙΩΝΑΘΑΝ

 

Ο ΙΩΝΑΘΑΝ

 

Ο Ιωνάθαν ήταν γιος του αρχιερέα Αβιάθαρ (Β' Βασιλειών 15,27. 15,36). Ο Ιωνάθαν, μαζί με το γιο του αρχιερέα Σαδώκ, τον Αχιμάας, ήταν οι πληροφοριοδότες του Δαβίδ κατά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 15,36. 17,17. 17,21). Ο Ιωνάθαν, όπως και οι πρόγονοί του, κατάγονταν από τη φυλή Λευΐ.

 

 

Όταν ο Δαβίδ μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ, πέρασε από τον χείμαρρο των Κέδρων, μαζί με όλο το πλήθος που τον ακολουθούσε. Εκεί ο Δαβίδ συναντήθηκε με τον αρχιερέα Σαδώκ και τον Αβιάθαρ τον ιερέα, οι οποίοι μαζί με τους Λευίτες μετέφεραν την Κιβωτό της Διαθήκης από την Βαιθάρ. Τότε ο Δαβίδ είπε στο Σαδώκ να γυρίσει πίσω την Κιβωτό του Κυρίου. Έτσι ο Σαδώκ και ο Αβιάθαρ, καθώς και οι γιοι τους Αχιμάας και Ιωνάθαν, με εντολή του Δαβίδ, ξανάφεραν την Κιβωτό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ και έμειναν εκεί (Β' Βασιλειών 15,23-29).

Ο Χουσί, σύμβουλος του Δαβίδ, όταν έμαθε τα σχέδια του Αχιτόφελ και του Αβεσσαλώμ, ειδοποίησε τους ιερείς Σαδώκ και Αβιάθαρ, και τους συμβούλεψε να πουν στο Δαβίδ να μη μείνει τη νύχτα στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στην Αραβώθ, αλλά να περάσει γρήγορα το ποτάμι, μήπως τυχόν ο Αχιτόφελ αλλάξει τη γνώμη του Αβεσσαλώμ και στείλει το στρατό εναντίον του Δαβίδ. Μια υπηρέτρια, λοιπόν, μετέφερε στον Αχιμάας, γιο του Σαδώκ, και τον Ιωνάθαν, γιο του Αβιάθαρ, που περίμεναν κοντά στην πηγή Ρωγήλ, το μήνυμα του Χουσί (Β' Βασιλειών 17,15-17).

Ένας νεαρός όμως τους είδε και το είπε στον Αβεσσαλώμ, ο οποίος έστειλε ανθρώπους για να τους συλλάβουν. Αλλά ο Ιωνάθαν και ο Αχιμάας επέσπευσαν το βήμα τους και μπήκαν γρήγορα σ' ένα σπίτι στη Βαουρίμ, που είχε στην αυλή του πηγάδι και κρύφτηκαν εκεί. Η γυναίκα του σπιτιού έκλεισε το πηγάδι μ' ένα σκέπασμα και σκόρπισε από πάνω του κόκκους σιταριού για να ξεραθούν κι έτσι δεν φαινόταν τίποτα από κάτω.

Οι άνθρωποι του Αβεσσαλώμ πήγαν στο σπίτι αυτό και ρώτησαν τη γυναίκα, εάν είδε τους δύο άντρες. Η γυναίκα τους απάντησε ότι πέρασαν πέρα απ' το ποτάμι. Εκείνοι τους αναζήτησαν, αλλά επειδή δεν τους βρήκαν, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ.

Όταν οι άνθρωποι του Αβεσσαλώμ έφυγαν, ο Ιωνάθαν κι ο Αχιμάας βγήκαν απ' το πηγάδι και έδωσαν στο βασιλιά Δαβίδ το μήνυμα του Χουσί. Έτσι ο Δαβίδ μέχρι το πρωΐ πέρασε τον Ιορδάνη (Β' Βασιλειών 17,18-22).

 

Ο Δαβίδ, στα τέλη της βασιλείας του, διαίρεσε τους απογόνους του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ, αναλόγως με την υπηρεσία τους και τις πατριαρχικές οικογένειες στις οποίες ανήκαν. Κατά την απογραφή βρέθηκαν περισσότεροι άρχοντες μεταξύ των απογόνων του Ελεάζαρ παρά του Ιθάμαρ. Αυτούς τους κατέγραψε ο Λευίτης γραμματέας Σαμαΐας, γιος του Ναθαναήλ, ενώπιον του βασιλιά, των άλλων αρχόντων, του αρχιερέα Σαδώκ και του γιου του Αχιμέλεχ, του γιου του Αβιάθαρ και ενώπιον των αρχηγών των ιερατικών και Λευιτικών οικογενειών (Α' Παραλειπομένων 24,1-6).

 

 

ΑΧΙΜΕΛΕΧ

 

ΑΧΙΜΕΛΕΧ: Ο Αχιμέλεχ ήταν γιος του αρχιερέα Αβιάθαρ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 18,16). Ο Αχιμέλεχ μαζί με τον Σαδώκ, ήταν οι ιερείς του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 18,16). Ο Αχιμέλεχ, όπως και οι πρόγονοί του, κατάγονταν από τη φυλή Λευΐ.