ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΜΑΛΗΚΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΑΜΑΛΗΚΙΤΩΝ

 

ΑΓΑΓ: Ο Αγάγ ήταν βασιλιάς των Αμαληκιτών την εποχή του Σαούλ (Α' Βασιλειών 15,8. 15,32).

 

 

Ο Σαούλ, με εντολή του Θεού, συγκέντρωσε στρατό απ' όλες τις φυλές του Ισραήλ για να πολεμήσει τους Αμαληκίτες. Ο στρατός του έφτανε τις 400.000 άνδρες. Ο Σαούλ νίκησε και εξόντωσε τους Αμαληκίτες, από την Ευιλάτ έως τη Σουρ, ανατολικά από την Αίγυπτο. Αιχμαλώτισε τον Αγάγ, βασιλιά των Αμαληκιτών, και κατέσφαξε όλο τον πληθυσμό της περιοχής, όπως τους είχε πει ο Θεός. Αλλά ο Σαούλ και ο στρατός του λυπήθηκαν τον ίδιο τον Αγάγ και τα καλύτερα λάφυρα από τη μάχη, ζώα και γενικά κάθε αγαθό αξίας δεν θέλησαν να τα καταστρέψουν, όπως τους είχε πει ο Κύριος (Α' Βασιλειών 15,1-9). Στο τέλος ο Σαμουήλ ζήτησε να του φέρουν μπροστά του τον Αγάγ, τον οποίο εκτέλεσε μ' ένα σπαθί στα Γάλγαλα, μπροστά στην Κιβωτό της Διαθήκης, ενώπιον του Θεού (Α' Βασιλειών 15,31-33).