ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΑΧΑΡ

 

Ο ΑΧΑΡ (ΑΧΑΝ)

 

Ο Άχαρ (Αχάν) ήταν γιος του Χαρμί (Καρμί) (Ιησούς του Ναυή 7,1) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ως εμποδοστάτης και ταραχοποιός, ο οποίος την εποχή του Μωυσή έγινε αιτία συμφοράς στους Ισραηλίτες, γιατί κατακράτησε τα αφιερώματα που ήταν αφιερωμένα στον Κύριο (Α' Παραλειπομένων 2,7. 22,20).

 

 

Ο Άχαρ, γιος του Χαρμί και απόγονος του Ζαμβρί και του Ζαρά, από τη φυλή Ιούδα, όταν οι Ισραηλίτες κατέλαβαν την Ιεριχώ, πήρε για δικά του μερικά από τα αφιερώματα, που ανήκαν στον Κύριο. Εξαιτίας αυτού, λοιπόν, ο Κύριος οργίστηκε εναντίον των Ισραηλιτών με αποτέλεσμα την ήττα στη Γαΐ (Ιησούς του Ναυή 7,1-5. 22,20).

Την άλλη μέρα, ο Ιησούς του Ναυή, με εντολή του Κυρίου, διέταξε να πλησιάσουν οι Ισραηλίτες κατά φυλές. Πλησίασαν μία μία χωριστά και κληρώθηκε η φυλή Ιούδα. Μετά διέταξε να πλησιάσουν μία μία οι συγγένειες της φυλής Ιούδα και κληρώθηκε η συγγένεια των Ζαραΐ. τελικά αφού πλησίασαν κατά οικογένειες και μετά οι άνδρες, ο κλήρος έπεσε στον Άχαρ, γιό του Χαρμί και απόγονο του Ζαμβρί και του Ζαρά.

Ο Άχαρ ομολόγησε την πράξη του, ότι πράγματι αυτός πήρε τα αφιερώματα και τα έκρυψε μέσα στη σκηνή του. Αυτά που κράτησε ήταν μια πολύχρωμη φορεσιά, 200 ασημένια δίδραχμα και μία ράβδο χρυσή. Έψαξαν τη σκηνή του και πράγματι τα βρήκαν. Τότε συνέλαβαν τον Άχαρ και τον οδήγησαν στο φαράγγι Αχώρ, μαζί με την οικογένειά του, τα ζώα του και όλα του τα υπάρχοντα. Τότε όλοι οι Ισραηλίτες θανάτωσαν αυτόν και τους συγγενείς του με λιθοβολισμό και μετά έστησαν ένα μεγάλο σωρό από πέτρες πάνω από το πτώμα του. Έτσι σταμάτησε η οργή του Κυρίου (Ιησούς του Ναυή 7,16-26).