ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΑΪΜΑΝ

 

Ο ΑΙΜΑΝ

 

Ο Αιμάν ήταν Λευίτης και ήταν γιος του Ιωήλ, ο οποίος ήταν αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Γηρσών (Γηρσάμ) την εποχή του Δαβίδ. Ήταν ένας από τους θυρωρούς της Κιβωτού της Διαθήκης την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,17). Γιοι του Αιμάν ήταν ο Βουκίας (Βουκκίας), ο Ματθανίας (Ματτανίας), ο Οζιήλ (Ουζζιήλ), ο Σουβαήλ, ο Ιεριμώθ, ο Ανανίας, ο Ανάν (Ανανί), ο Ελιαθά, ο Γοδολλαθί (Γιδδαλθί), ο Ρωμετθιέζερ (Ρομαμθί-Έζερ), ο Ιεσβασακά (Ιωσβεκασά), ο Μαλλιθί (Μαλλωθί), ο Ωθηρί (Ωθήρ)  και ο Μεαζώθ (Μααζιώθ). Συνολικά ο Αιμάν είχε 14 γιους και 3 θυγατέτρες (Α' Παραλειπομένων 25,4-5).

 

 

Ο Αιμάν έπαιζε ενώπιον του βασιλιά Δαβίδ ωδές του Θεού με όργανα, για να υμνεί την παντοδυναμία του (Α' Παραλειπομένων 25,5). Ο Αιμάν, ο Ασάφ και ο Αιθάν είχαν κύμβαλα χάλκινα, τα οποία τα χτυπούσαν και έβγαζαν δυνατό ήχο (Α' Παραλειπομένων 15,19). Λίγο παρακάτω συναντάμε τον Αιμάν μαζί με τον Ιδιθούν, να υπηρετούν στη Σκηνή του Μαρτυρίου, που βρισκόταν στη Βαμά, κοντά στη Γαβαών. Ο Αιμάν και ο Ιδιθούν με σάλπιγγες και κύμβαλα και με άλλα μουσικά όργανα συνόδευαν τους ύμνους που ψάλλονταν στον Κύριο (Α' Παραλειπομένων 16,39-41). Οι γιοι του Ασάφ, του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6).