ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

Ο ΣΟΛΟΜΩΝΤΑΣ

 

Ο βασιλιάς Σολομών

Τρίτος και τελευταίος βασιλιάς του ενωμένου βασιλείου του Ισραήλ, βασίλευσε μετά το Σαούλ και το Δαβίδ. Ήταν ο δεύτερος γιος του Δαβίδ από τη Βηρσαβεέ (Βηθσαβεέ) (Β' Βασιλέων 5,14. 12,24. Γ' Βασιλειών 1,13. 1,33. 2,1. 2,12-13. 2,19. 2,22. 2,24. 2,46λ. 3,6. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,4. 22,5-7. 22,9. 22,17. 28,5. 28,9. 28,11. 28,20. 29,1. 29,19. 29,22-23. 22,28. Β' Παραλειπομένων 1,1. 1,8), πρώην σύζυγο του Ουρία. Το όνομά του ετυμολογικά προέρχεται από την εβραϊκή λέξη «σαλόμ», που σημαίνει «ειρήνη», «ειρηνικός», ενώ ονομάστηκε από τον Κύριο Ιεδεδί (Ιεδιδίας), δηλαδή "αγαπημένος του Κυρίου" (Β' Βασιλέων 12,24-25). Ανέβηκε στο θρόνο του Ισραήλ στα 972 π.Χ. και βασίλεψε επί 40 χρόνια. Ο Σολομώντας είχε τρεις αδελφούς: τον Σαμμούς ή Σαμαά (Σαμμουά, Σιμεά), τον Σωβάβ και τον Νάθαν (Α' Παραλειπομένων 3,5).

Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι ήταν άνδρας σοφός και συνετός (Γ' Βασιλειών 2,6. 2,9. 2,35α-β. 2,35ξ. 2,46α).

Ο Σολομώντας έγραψε 3.000 παροιμίες, 1005 τραγούδια (Α' Βασιλέων 4,32 ή 5,12) και ένα ψαλμό (127ος). Έψαξε και βρήκε αρκετές παροιμίες τις οποίες αφού μελέτησε ποιες από αυτές ήταν αληθινές και σωστές τις κατέγραψε με τα καλύτερα λόγια (Εκκλησιαστής 12,9-10). Τα βιβλία Άσμα Ασμάτων, Παροιμίες και Εκκλησιαστής αποδίδονται στο Σολομώντα και αποτελούν πηγή για τη ζωή και το έργο του.

 

Ο Κύριος έδωσε στο Σολομώντα σύνεση και σοφία πάρα πολύ μεγάλη και ευρύτητα διάνοιας. Η σοφία του και η σύνεση ήταν πολύ περισσότερη από εκείνη των αρχαίων σοφών και όλων των σοφών της Αιγύπτου (Γ' Βασιλειών 2,35α-β. 5,5. 5,10). Ήταν σοφότερος απ' όλους τους ανθρώπους. Ήταν πιο σοφός από τον Γαιθάν τον Ζαρείτη, καθώς κι από τους γιους του Μαλ, τον Αινάν, τον Χαλκάλ και τον Δαρδά (Γ' Βασιλειών 5,11).

 

 

 

Ο ΓΑΙΘΑΝ Ο ΖΑΡΕΙΤΗΣ

 

ΓΑΙΘΑΝ Ο ΖΑΡΕΙΤΗΣ (ΕΘΑΝ Ο ΕΖΡΑΪΤΗΣ): Ο Γαιθάν (Εθάν) καταγόταν από τη Ζαρέ (Εζραέ) και ήταν ένας από τους σπουδαίους σοφούς που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν γνωστή η σοφία του στο χώρο της Ανατολής, αλλά η σοφία του Σολομώντα τους είχε επισκιάσει όλους (Γ' Βασιλειών 5,11).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΜΑΛ

 

ΜΑΛ (ΜΑΧΩΛ): Ο Μαλ (Μαχώλ) ήταν ο πατέρας τριών σπουδαίων σοφών που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, του Αινάν (Αιμάν), του Χαλκάλ (Χαλκόλ) και του Δαρδά (Γ' Βασιλειών 5,11).

 

ΑΙΝΑΝ (ΑΙΜΑΝ): Ο Αινάν (Αιμάν) ήταν γιος του Μαλ (Μαχώλ) και μαζί με τ' αδέρφια του, Χαλκάλ (Χαλκόλ) και Δαρδά, ήταν τρεις σπουδαίοι σοφοί που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν γνωστή η σοφία τους στο χώρο της Ανατολής, αλλά η σοφία του Σολομώντα τους είχε επισκιάσει όλους (Γ' Βασιλειών 5,11).

 

ΧΑΛΚΑΛ (ΧΑΛΚΟΛ): Ο Χαλκάλ (Χαλκόλ) ήταν γιος του Μαλ (Μαχώλ) και μαζί με τ' αδέρφια του, Αινάν (Αιμάν) και Δαρδά, ήταν τρεις σπουδαίοι σοφοί που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν γνωστή η σοφία τους στο χώρο της Ανατολής, αλλά η σοφία του Σολομώντα τους είχε επισκιάσει όλους (Γ' Βασιλειών 5,11).

 

ΔΑΡΔΑ: Ο Δαρδά ήταν γιος του Μαλ (Μαχώλ) και μαζί με τ' αδέρφια του, Αινάν (Αιμάν) και Χαλκάλ (Χαλκόλ), ήταν τρεις σπουδαίοι σοφοί που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν γνωστή η σοφία τους στο χώρο της Ανατολής, αλλά η σοφία του Σολομώντα τους είχε επισκιάσει όλους (Γ' Βασιλειών 5,11).