ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
ΜΕ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΜΟΡΡΑ

 

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

 

Ο Χοδολλογομόρ, βασιλιάς του Ελάμ, και οι σύμμαχοί του βασιλιάδες, ο Αμαρφάλ, ο Αριώχ και ο Θαργάλ κήρυξαν τον πόλεμο στους βασιλιάδες των Σοδόμων, των Γομόρρων, της Αδαμά, της Σεβωείμ και της Βαλάκ (Σηγώρ), επειδή ήταν υποτελείς του και επαναστάτησαν. Αφού ερήμωσαν αρκετές χώρες στο πέρασμά τους, ο Χοδολλογομόρ και οι σύμμαχοί του, νίκησαν το στρατό των Σοδόμων και των Γομόρρων και λεηλάτησαν τις πόλεις τους. Επειδή όμως, μέσα στους αιχμαλώτους ήταν και ο Λωτ με την οικογένειά του, ο Αβραάμ συγκέντρωσε ένα μικρό στρατό και τους καταδίωξε. Τους επιτέθηκε τη νύχτα και τους νίκησε, ελευθερώνοντας τον ανηψιό του. Κατόπιν επέστρεψε στο βασιλιά των Σοδόμων τα λάφυρα, που είχε πάρει ο Χοδολλογομόρ.

 

ΧΟΔΟΛΛΟΓΟΜΟΡ (ΧΟΔΟΛΛΟΓΟΜΕΡ): Βασιλιάς της Ελάμ (19ος - 18ος αιώνας π.Χ.). Το βασίλειο του Ελάμ ήταν δυνατό και ισχυρό επί της βασιλείας του (Γένεση 14,1).

 

ΑΜΑΡΦΑΛ (ΑΜΡΑΦΕΛ): Βασιλιάς της Σεναάρ (19ος - 18ος αιώνας π.Χ.) (Γένεση 14,1).

 

ΑΡΙΩΧ: Βασιλιάς της Ελλασάρ (19ος - 18ος αιώνας π.Χ.) (Γένεση 14,1).

 

ΘΑΡΓΑΛ (ΘΙΔΑΛ): Βασιλιάς των εθνών (19ος - 18ος αιώνας π.Χ.) (Γένεση 14,1).

 

 

 

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΜΟΡΡΩΝ

 

Τα Σόδομα, τα Γόμορρα, η Αδαμά, η Σεβωείμ και η Βαλάκ (Σηγώρ), αποτελούσαν την Πεντάπολη της Νεκράς θάλασσας, οι οποίες το 19ο και 18ο αιώνα π.Χ. ήταν υποταγμένες στο Χοδολλογομόρ και επαναστάτησαν.

 

ΒΑΛΛΑ (ΒΕΡΑ): Βασιλιάς των Σοδόμων (19ος - 18ος αιώνας π.Χ.) (Γένεση 14,2). Καθώς ο Αβραάμ επέστρεφε μετά τη συντριβή του Χοδολλογομόρ, ο Βαλλά τον προϋπάντησε στην κοιλάδα Σαβύ. Ο βασιλιάς των Σοδόμων ζήτησε από τον Αβραάμ μόνο τους άντρες του, που είχαν αιχμαλωτιστεί, και του είπε να κρατήσει για τον εαυτό του τα λάφυρα. Αλλά ο Αβραάμ κράτησε μόνο ότι έφαγαν οι άντρες του και τα υπόλοιπα τα επέστρεψε στο Βαλλά (Γένεση 14,17-24).

 

ΒΑΡΣΑ: Βασιλιάς των Γομόρρων (19ος - 18ος αιώνας π.Χ.) (Γένεση 14,2).

 

ΣΕΝΑΑΡ (ΣΙΝΟΒ): Βασιλιάς της Αδαμά (19ος - 18ος αιώνας π.Χ.) (Γένεση 14,2).

 

ΣΥΜΟΒΟΡ (ΣΕΜΑΪΒΕΡ): Βασιλιάς της Σεβωείμ (19ος - 18ος αιώνας π.Χ.) (Γένεση 14,2).

 

 

 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

ΜΕ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΜΟΡΡΑ

(ΓΕΝΕΣΗ ΚΕΦ. 14)

 

Εκείνη την εποχή, ο Αμαρφάλ, βασιλιάς της Σεναάρ, ο Αριώχ, βασιλιάς της Ελλασάρ, ο Χοδολλογομέρ, βασιλιάς της Ελάμ, και ο Θαργάλ, βασιλιάς των Εθνών, κήρυξαν τον πόλεμο στο Βαλλά, βασιλιά των Σοδόμων, στο Βαρσά, βασιλιά των Γομόρρων, στο Σινόβ, βασιλιά της Αδαμά, στο Συμοβόρ, βασιλιά της Σεβωείμ, και στο βασιλιά της Βαλάκ (Βέλα), δηλαδή της Σηγώρ.

Οι τελευταίοι ήταν 12 χρόνια υπόδουλοι στο Χοδολλογομέρ, και το δέκατο τρίτο έτος επαναστάτησαν. Έτσι συγκέντρωσαν τα στρατεύματά τους στην Αλμυρά (Νεκρά) θάλασσα.

 

Τον επόμενο χρόνο όμως, ο Χοδολλογομέρ και οι σύμμαχοι του συνέτριψαν τους γίγαντες των πόλεων Ασταρώθ και Καρναΐν, τους Ομμαίους της πόλεως Σαυή, και τους Χορραίους στα βουνά Σηείρ, μέχρι τη Φαράν, που βρίσκεται στην έρημο, νότια της Χαναάν. Έπειτα κατέστρεψαν όλη τη χώρα των Αμαληκιτών και νίκησαν τους Αμορραίους.

Τότε οι βασιλιάδες των Σοδόμων, των Γομόρρων, της Αδαμά, της Σεβωίμ και της Βαλάκ, παρατάχτηκαν στην κοιλάδα της Νεκράς θάλασσας, για πόλεμο εναντίον του Χοδολλογομέρ και των συμμάχων του. Οι βασιλιάδες των Σοδόμων και των Γομόρρων νικήθηκαν στη μάχη. Κατά την υποχώρηση τους, επειδή η κοιλάδα είχε πολλούς λάκκους με πίσσα, ο στρατός των Σοδόμων και των Γομόρρων έπεσαν εκεί μέσα, ενώ όσοι γλίτωσαν έφυγαν προς τα βουνά. Οι νικητές λεηλάτησαν τα Σόδομα και τα Γόμορρα και πήραν όλα τα αποθέματα τροφίμων. Πήραν ακόμη αιχμάλωτο τον ανηψιό του Αβραάμ, το Λωτ, που κατοικούσε στα Σόδομα, μαζί με την οικογένειά του και όλα τα υπάρχοντα του, και έφυγαν.

 

Κάποιος όμως που γλίτωσε, ήρθε και τα ανάγγειλε όλα αυτά στον Αβραάμ. Αυτός κατοικούσε κοντά στη Δρυ του Μαμβρή του Αμορραίου, αδερφού του Εσχώλ και του Αυνάν, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι του Αβραάμ. Όταν ο Αβραάμ άκουσε ότι αιχμαλωτίστηκε ο ανιψιός του, εξόπλισε 318 από τους υπηρέτες του και καταδίωξε τους τέσσερις βασιλιάδες ως τη Δαν. Τη νύχτα χώρισε τους άντρες του σε μικρές ομάδες, επιτέθηκε στους εχθρούς και τους κατατρόπωσε. Τους καταδίωξε ως τη Χοβά, αριστερά της Δαμασκού και πήρε πίσω όλα τους τα λάφυρα. Έφερε πίσω και τον ανηψιό του το Λωτ, μαζί με την οικογένειά του και όλα του τα υπάρχοντα, αλλά και τους άλλους αιχμαλώτους.

 

Καθώς ο Αβραάμ επέστρεφε, βγήκε ο βασιλιάς των Σοδόμων να τον προϋπαντήσει στην κοιλάδα Σαβύ. Επίσης και ο Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, που ήταν και ιερέας του ύψιστου Θεού. Ο Μελχισεδέκ έφερε στον Αβραάμ ψωμί και κρασί και τον ευλόγησε. Ο Αβραάμ τότε έδωσε στο Μελχισεδέκ το ένα δέκατο απ' όλα του τα λάφυρα.

Ο βασιλιάς των Σοδόμων ζήτησε από τον Αβραάμ μόνο τους άντρες του και του είπε να κρατήσει για τον εαυτό του τα λάφυρα. Αλλά ο Αβραάμ κράτησε μόνο ότι έφαγαν οι άντρες του, έδωσε και στο Μαμβρή και τα αδέρφια του το μερίδιό τους από τα λάφυρα, και τα υπόλοιπα τα επέστρεψε στο βασιλιά των Σοδόμων.