ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

 

 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

1. Η θεραπεία του λεπρού Μτ 8,1-4

2. Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου Μτ 8,5-13
3. Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων ασθενών
Μτ 8,14-17

4. Η κατάπαυση της τρικυμίας Μτ 8,23-27

5. Η θεραπεία των δαιμονιζομένων στα Γέργεσα Μτ 8,28-34

6. Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ Μτ 9,1-8

7. Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου Μτ 9,18-26
8. Η θεραπεία των δύο τυφλών
Μτ 9,27-31

9. Η θεραπεία του κωφάλαλου δαιμονισμένου και άλλες θεραπείες Μτ 9,32-38

10. Θεραπεία το Σάββατο Μτ 12,1-14

11. Η θεραπεία του τυφλού και κωφάλαλου δαιμονισμένου Μτ 12,22-30

12. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων Μτ 14,13-21

13. Ο Κύριος περπατά πάνω στη θάλασσα και θεραπείες ασθενών Μτ 14,22-36

14. Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας και διάφορες θεραπείες Μτ 15,21-31

15. Ο πολλαπλασιασμός των επτά άρτων Μτ 15,32-39

16. Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου Μτ 17,14-21

17. Η δια θαύματος πληρωμή του φόρου Μτ 17,24-27

18. Η θεραπεία των δύο τυφλών στην Ιεριχώ Μτ 20,29-34

19. Η άκαρπη συκιά Μτ 21,18-22

 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

 

1. Η θεραπεία του δαιμονισμένου στην Καπερναούμ Μκ 1,21-28
2. Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων ασθενών
Μκ 1,29-39

3. Η θεραπεία του λεπρού Μκ 1,40-45

4. Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ Μκ 2,1-12

5. Θεραπεία το Σάββατο και άλλων ασθενών Μκ 3,1-12

6. Η κατάπαυση της τρικυμίας Μκ 4,35-41

7. Η θεραπεία του δαιμονισμένου στα Γέργεσα  Μκ 5,1-20

8. Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου Μκ 5,21-43

9. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων Μκ 6,30-44

10. Ο Ιησούς περπατά πάνω στη θάλασσα και θεραπείες ασθενών Μκ 6,45-56

11. Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας Μκ 7,24-30

12. Η θεραπεία του κωφάλαλου Μκ 7,31-37

13. Ο πολλαπλασιασμός των επτά άρτων Μκ 8,1-10

14. Η θεραπεία του τυφλού της Βηθσαϊδά Μκ 8,22-26

15. Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου Μκ 9,14-29

16. Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς Μκ 10,46-52

17. Η άκαρπη συκιά Μκ 11,12-14. 20-26

 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ


1. Η θεραπεία του δαιμονιζόμενου στην Καπερναούμ Λκ 4,31-37

2. Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και άλλων ασθενών Λκ 4,38-44

3. Η θεραπεία του λεπρού Λκ 5,12-16

4. Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ Λκ 5,17-26

5. Θεραπεία το Σάββατο και άλλων ασθενών Λκ 6,6-11 και 17-19

6. Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου Λκ 7,1-10

7. Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναΐν Λκ 7,11-17

8. Η κατάπαυση της τρικυμίας Λκ 8,22-25

9. Η θεραπεία του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών Λκ 8,26-39

10. Η θεραπεία της αιμορροούσης και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου Λκ 8,40-56

11. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων Λκ 9,7-17

12. Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου Λκ 9,37-43

13. Η θεραπεία του κωφάλαλου δαιμονισμένου Λκ 11,14-23

15. Η θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας Λκ 13,10-17

16. Η θεραπεία του υδρωπικού Λκ 14,1-14

17. Η θεραπεία των δέκα λεπρών Λκ 17,11-19

18. Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς Λκ 18,35-43

 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

1. Ο γάμος στην Κανά Ιω 2,1-11

2. Η θεραπεία του γιου ενός αξιωματούχου του βασιλιά Ιω 4,43-54

3. Η θεραπεία του παράλυτου της Βηθεσδά Ιω 5,1-16

4. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων Ιω 6,1-15

5. Ο Κύριος περπατά πάνω στη θάλασσα Ιω 6,16-21

6. Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού Ιω 9,1-41

7. Η ανάσταση του Λαζάρου Ιω 11,1-44