ΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

 

 

ΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

1. Το αλάτι και το φως του κόσμου Μτ 5,13-16

2. Η παραβολή για τα δύο σπίτια Μτ 7,24-27

3. Η παραβολή του σπορέα και γιατί ο Ιησούς μιλάει με παραβολές Μτ 13,1-23

4. Η παραβολή των ζιζανίων Μτ 13,24-30. 36-43

5. Οι παραβολές για το σπόρο του σιναπιού και της ζύμης Μτ 13,31-35

6. Οι παραβολές του κρυμμένου θησαυρού, του πανάκριβου μαργαριταριού και του διχτυού Μτ 13,44-52

7. Η παραβολή του χαμένου προβάτου Μτ 18,12-14

8. Η παραβολή του κακού δούλου Μτ 18,23-35

9. Η παραβολή των εργατών του αμπελώνα Μτ 20,1-16

10. Η παραβολή των δύο γιών Μτ 21,28-32

11. Η παραβολή των κακών γεωργών Μτ 21,33-46

12. Η παραβολή των βασιλικών γάμων Μτ 22,1-14

13. Η παραβολή των δέκα παρθένων Μτ 25,1-13

14. Η παραβολή των ταλάντων Μτ 25,14-30

 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

 

1. Η παραβολή του σπορέα και γιατί ο Ιησούς μιλάει με παραβολέςΜκ 4,1-20

2. Οι παραβολές της αυξήσεως του σπόρου και του κόκκου του σινάπεως. Η χρήση των παραβολών Μκ 4,26-34

3. Το αλάτι και το φως του κόσμου Μκ 9,50

4. Η παραβολή των κακών γεωργών Μκ 12,1-12

 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ


1. Η παραβολή για τα δύο σπίτια  Λκ 6,46-49

2. Η παραβολή του σπορέα και γιατί ο Ιησούς μιλάει με παραβολές  Λκ 8,4-15

3. Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη Λκ 10,25-37

4. Το λυχνάρι του σώματος Λκ 11,33-36

5. Η παραβολή του άφρονος πλουσίου Λκ 12,13-21

6. Η παραβολή της άκαρπης συκιάς Λκ 13,1-9

7. Οι παραβολές για το σπόρο του σιναπιού και της ζύμης Λκ 13,18-21

8. Η παραβολή για τις πρωτοκαθεδρίες Λκ 14,7-14

9. Η παραβολή του μεγάλου δείπνου Λκ 14,15-24

10. Το αλάτι και το φως του κόσμου Λκ 14,34-35

11. Οι παραβολές του χαμένου πρόβατου και του λυχναριού Λκ 15,1-10

12. Η παραβολή του ασώτου υϊού Λκ 15,11-32

13. Η παραβολή του άδικου οικονόμου Λκ 16,1-18

14. Η παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου Λκ 16,19-31

15. Η παραβολή του άδικου κριτή και της χήρας Λκ 18,1-8

16. Η παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου Λκ 18,9-14

17. Η παραβολή των δέκα δούλων Λκ 19,11-27

18. Η παραβολή των κακών γεωργών Λκ 20,9-19

 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

1. Η παραβολή του ποιμένα και των προβάτων
Ιω 10,1-21