ΑΠΟΨΕΙΣ

 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Αυτή την περίοδο δουλεύω και αναλύω την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή αναλυτικά ονόματα, πόλεις, λαοί, βουνά, ποτάμια, λίμνες κλπ. Η αλήθεια είναι ότι ως Ορθόδοξη Εκκλησία πάσχουμε σε πληροφοριακό υλικό σε οτιδήποτε έχει σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Εάν εξαιρέσω το site αυτό, μόνο λιγοστές πληροφορίες κάνα δυο άλλα site, και κατά κύριο λόγο η παρουσία των Μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι ως αιρετικοί, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστοι.

Επομένως ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια γύρω από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί: α) είναι η προϊστορία του Χριστιανισμού, β) είναι το αντικείμενο, με το οποίο ασχολείται η Α' Γυμνασίου, γ) επειδή όπως είπα, ως Ορθόδοξη Εκκλησία πάσχουμε σε πληροφοριακό υλικό σε οτιδήποτε έχει σχέση με την Παλαιά Διαθήκη.

 

Είναι ο τρίτος χρόνος δουλειάς πάνω στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και βρίσκομαι στο 11ο βιβλίο των Βασιλέων Γ' και στο 14ο των Παραλειπομένων Β'. Παρατήρησα όμως ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία δεν εορτάζονται την Κυριακή, της προ του Χριστού Γεννήσεως, όπου εορτάζονται όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης από τον Αδάμ μέχρι τον Ιωσήφ, τον μνηστήρα της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ασφαλώς δεν είμαι ο αρμόδιος και ούτε έχω την ανάλογη πνευματική φώτιση, για ν' ασχοληθώ και να εκφέρω γνώμη για το ζήτημα αυτό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πολύ σωστά επιλήφθηκε για το θέμα αυτό και πολύ σωστά όρισε την εορτή αυτή. Απλά παρατήρησα, επειδή ασχολήθηκα αρκετά, ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, τα οποία ευαρέστησαν τον Κύριο, σε άλλες περιπτώσεις ήταν στην εύνοια του Κυρίου, και σε άλλες περιπτώσεις ευλογήθηκαν από τον Κύριο.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ ΝΩΕ

 

Η πρώτη περίπτωση είναι η γυναίκα του Νώε. Ευλογήθηκε κι αυτή, όπως ο Νώε. Σώθηκε από τον κατακλυσμό, όπως ο Νώε  (Γένεση 6,18). Βέβαια δεν γνωρίζουμε τ' όνομά της, αλλά θα πρέπει ν' αναφερθεί σαν περίπτωση.

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜ

 

Η δεύτερη περίπτωση είναι ο Χαμ, ο δεύτερος γιος του Νώε. Ο Χαμ είδε τη γύμνια του πατέρα του, γι αυτό και προκάλεσε την κατάρα του Νώε (Γένεση 9,20-27). Η πράξη του όμως αυτή δεν τον καθιστά και απόβλητο της εύνοιας του Θεού. Ο Χαμ ήταν ένας από τους διασωθέντες του κατακλυσμού. Το γεγονός αυτό τον καθιστά άξιο της εύνοιας του Κυρίου. Δεν είναι και λίγο να είναι κανείς ένας από τους πέντε διασωθέντες ενός ολόκληρου κατακλυσμού! Έκανε βέβαια κάτι κακό, σύμφωνοι.

Στους περισσότερους όμως δίκαιους της Παλαιάς Διαθήκης απουσιάζει η τελειότητα. Ο Ρουβήν, ο πρωτότοκος γιος του Ιακώβ, αν και είχε καλό χαρακτήρα, τον αμαύρωσε με το να έχει σχέσεις με τη Βαλλά, παλλακίδα του πατέρα του και δούλη της Ραχήλ (Γένεση 35,22). Για την πράξη του όμως αυτή, έχασε τα δικαιώματά του ως πρωτοτόκου, τα οποία ο Ιακώβ τα μεταβίβασε στους γιους του Ιωσήφ (Γένεση 49,3-4).

Ο Συμεών και ο Λευΐ (Γένεση κεφ. 34) εκδικήθηκαν την ατίμωση της αδερφής τους της Δείνας. Για το έγκλημά τους αυτό, ο Ιακώβ δεν συγχώρεσε ποτέ την πράξη τους και το θυμό τους και η φυλή του Συμεών, όταν εγκαταστάθηκε στη Χαναάν, πήρε ελάχιστο μερίδιο στη γη της Επαγγελίας (Ιησούς του Ναυή 19,1-9. Γένεση 49,6-7). Για τον ίδιο λόγο δεν έλαβε την ευλογία του Μωϋσή όπως έγινε στα υπόλοιπα αδέρφια του (Δευτερονόμιο κεφ. 33). Το ίδιο ισχύει και για τη φυλή του Λευΐ, η οποία διαμοιράστηκε σύμφωνα με την πρόβλεψη του Ιακώβ ανάμεσα στις άλλες φυλές (Δευτερονόμιο 33,8-11. Γένεση 49,6-7).

Όμως και οι τρεις, παρ' όλες τις αποτρόπαιες πράξεις τους, συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο των δικαίων, της προ του Χριστού Γεννήσεως. Μάλιστα οι ιερείς, οι αρχιερείς και οι Λευΐτες, προέρχονταν όλοι από τους απόγονους του Λευΐ.

Τόσο κακή ήταν η πράξη του Χαμ, ώστε να του στερήσει τη δυνατότητα, να είναι κι αυτός ένας από τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης;

 

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΡ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ

 

Η τρίτη περίπτωση είναι η Άγαρ και ο Ισμαήλ. Ή Άγαρ την πρώτη φορά που έφυγε από την κατοικία του Αβραάμ, επειδή η Σάρρα την κακομεταχειριζόταν, υπάκουσε στον άγγελο και ταπεινώθηκε, ώστε να επιστρέψει πάλι πίσω (Γένεση 16,7-16). Μετά την οριστική εκδίωξή της από τον Αβραάμ, ο Κύριος προστάτευσε και ευλόγησε την Άγαρ και τον Ισμαήλ στην έρημο (Γένεση 21,17-21). Το ότι η Άγαρ υπάκουσε στο θέλημα του Θεού και ότι ο Κύριος την προστάτευσε και την ευλόγησε μαζί με τον Ισμαήλ, γι' αυτό και θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των δικαίων.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΙΝΑΣ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι η Δείνα, η μοναδική κόρη του Ιακώβ και της Λείας (Γένεση 30,21). Η ιστορία της Δείνας περιγράφεται στο κεφάλαιο 34 της Γενέσεως. Το ότι η Δείνα ατιμώθηκε δεν αποτελεί λόγος να μην συμπεριληφθεί στον κατάλογο των δικαίων. Μόνο και μόνο ότι αποτελεί παιδί του Ιακώβ νομίζω, ότι αυτό αρκεί.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι του Μανασσή και του Εφραίμ, γιών του Ιωσήφ και της Ασεννέθ (Γένεση 41,51. 46,20). Θα πρέπει να έχουν ξεχαστεί, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί, πως δεν συμπεριληφθήκαν στον κατάλογο των δικαίων, για να μην πω, πως θα μπορούσαν μόνοι τους να έχουν δική τους ξεχωριστή εορτή, όπως του Αβραάμ και του Λωτ στις 9 Οκτωβρίου. Είναι και οι δύο γιοι του Ιωσήφ και έχουν και οι δύο ευλογηθεί από τον Ιακώβ (Γένεση κεφ. 48). Αναφέρεται στον κατάλογο η μητέρα τους η Ασεννέθ, η οποία στην Παλαιά Διαθήκη, μόνο για το γάμο της με τον Ιωσήφ (Γένεση 41,45).

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΕΣΕΛΕΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΙΑΒ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι του Βεσελεήλ και του Ελιάβ, των δύο κατασκευαστών της Κιβωτού της Διαθήκης, της Σκηνής του Μαρτυρίου, αλλά και όλων των ιερών αντικειμένων (Έξοδος 36,1-7. Έξοδος 39,1-12). Ο Θεός τους είχε προικίσει με Πνεύμα σοφίας, σύνεσης και επιστήμης, έτσι ώστε να σκέπτονται σωστά για κάθε έργο που αναλάμβαναν (Έξοδος 31,2-5. 35,34-35. 36,1). Έτσι δίκαια εντάσσονται και οι δύο στην κατηγορία των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, μιας και επιλέχτηκαν από τον Κύριο και προικίστηκαν με Πνεύμα σοφίας.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι του Χάλεβ, γιου του Ιεφοννή (Αριθμοί 13,7. Α' Παραλειπομένων 4,15). Ο Χάλεβ ήταν ένας από τους 10 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη γη Χαναάν, μαζί με τον Ιησού του Ναυή (Αριθμοί 13,7. 17-25. Ιησούς του Ναυή 14,7). Όταν ο λαός άκουσε την αναφορά των υπόλοιπων κατασκόπων και δυσανασχέτησε εναντίον του Μωυσή και του Θεού, ο Χάλεβ και ο Ιησούς του Ναυή, ήταν οι μόνοι που μάταια προσπάθησαν να τους καθησυχάσουν και υπερασπίστηκαν το Μωυσή (Αριθμοί 13,30-33). Λίγες στιγμές αργότερα, αφού ο Κύριος απέτρεψε το λιθοβολισμό τους από το πλήθος και τιμώρησε τους Ισραηλίτες με σαραντάχρονη πορεία στην έρημο, έως ότου πεθάνουν όλη η προηγούμενη άπιστη γενιά, μόνο ο Χάλεβ και ο Ιησούς του Ναυή, γλίτωσαν της οργής του Κυρίου και ευλογήθηκαν, να είναι οι μόνοι που θα μπουν στη γη της Χαναάν (Αριθμοί 14,10-35. Δευτερονόμιο 1,34-40).

Η ιστορία αυτή και μόνη της αρκεί για να κατατάξει τον Χάλεβ μεταξύ των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ο ηρωισμός του και η πίστη του στην παραπάνω περίπτωση, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΘΑΜΑΡ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι του Ιθάμαρ, μικρότερου γιου του Ααρών (Έξοδος 6,23. Αριθμοί 3,2. 26,60. Α' Παραλειπομένων 5,29). Μόνο και μόνο ότι ήταν γιος του Ααρών και συλλειτουργούσε με τον Ελεάζαρ τον αδερφό του, νομίζω ότι αυτό αρκεί για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των δικαίων.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι των Κριτών, Γοθονιήλ (Κριταί 3,7-11), Αώδ (Κριταί 3,12-30), Σαμεγάρ (Κριταί 3,31), Βαράκ (Κριταί κεφ. 4 και 5. Α' Βασιλειών 12,11), Θωλά (Κριταί 10,1-2), ο Ιαΐρ (Κριταί 10,3-5), ο Ιεφθάε (Κριταί κεφ. 10 και 12. Α' Βασιλειών 12,11), ο Αβαισσάν (Κριταί 12,8-10), ο Αϊλώμ (Κριταί 12,11-12), ο Αβδών (Κριταί 12,13-15) και ο Σαμψών (Κριταί κεφ. 13-16).

Όλοι οι Κριτές ήταν απεσταλμένοι του Κυρίου. Ο Κύριος έστελνε το Πνεύμα του και τους αναδείκνυε ηγέτες του λαού (Κριταί 3,10. 3,15. 3,31. 10,1. 10,3. 11,10-11. 11,29. 12,8. 12,11. 12,13). Στην περίπτωση του Βαράκ, ένας λόγος παραπάνω, μιας και πάει μαζί με τη Δεββώρα και στο βιβλίο των Κριτών υπάρχει και ο επινίκιος ύμνος της Δεββώρας και του Βαράκ για τη νίκη τους (Κριταί κεφ. 5).

Και στην περίπτωση του Ιεφθάε ισχύει το ίδιο. Ο Κύριος τον ανέδειξε με το Πνεύμα του (Κριταί 11,10-11. 11,29), αλλά και ο Σαμουήλ τον αναφέρει σαν έναν από τους Κριτές που χρησιμοποίησε ο Θεός για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τους εχθρούς του (Α' Βασιλειών 12,11). Ακόμη ο Ιεφθάε αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, στην προς Εβραίους επιστολή, μεταξύ των ηρώων της πίστεως (Εβραίους 11,32).

Το ίδιο ισχύει και για τον Σαμψών, ο οποίος ήταν Ναζηραίος, δηλαδή αφιερωμένος στο Θεό (Κριταί 13,5. 16,17) και είχε τεράστια δύναμη, την οποία έδωσε το Πνεύμα του Κυρίου (Κριταί 13,25. 14,6-19. 15,14-15. 16,28-30). Όπως και ο Ιεφθάε, έτσι και ο Σαμψών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των ηρώων της πίστεως, στην προς Εβραίους επιστολή (11,32-34).

Όλα αυτά νομίζω ότι αρκούν για να συμπεριληφθούν και οι υπόλοιποι Κριτές στον κατάλογο των δικαίων.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΑΒ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι της Ραάβ. Η Ραάβ ήταν μια από τις δίκαιες γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης. Νομίζω η δυτική Εκκλησία την έχει συμπεριλάβει στον κατάλογο των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, όπως υπάρχει και εικονογραφία της. Επομένως δεν βλέπω το λόγο να μην συμπεριληφθεί και η Ραάβ στον κατάλογο των δικαίων.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΩΕΜΙΝ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι της Νωεμίν. Η Νωεμίν ήταν μια από τις δίκαιες γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης (Ρουθ 1,1-22). Νομίζω η δυτική Εκκλησία την έχει συμπεριλάβει στον κατάλογο των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, όπως υπάρχει και εικονογραφία της. Επομένως δεν βλέπω το λόγο να μην συμπεριληφθεί και η Νωεμίν στον κατάλογο των δικαίων.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΑΗΛ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι της Ιαήλ (Κριταί 4,17-22. 5,24-27). Η Ιαήλ ήταν αυτή που σκότωσε τον Σισάρα, αρχιστράτηγο του Ιαβίν, βασιλιά της Ασώρ, μετά την ήττα του στον ποταμό Κισών από τον Κριτή Βαράκ. Η πράξη της Ιαήλ μακαρίζεται στον ύμνο της Δεββώρας και του Βαράκ (Κριταί 5,24). Ακόμη υπάρχει τοιχογραφία της σε μωσαϊκό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερουσαλήμ. Επομένως νομίζω ότι αυτά αρκούν για να συμπεριληφθεί και η Ιαήλ στον κατάλογο των δικαίων.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΒΙΓΑΙΑΣ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι της Αβιγαίας. Η Αβιγαία ήταν η δεύτερη σύζυγος του Δαβίδ και μια από τις δίκαιες γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης. Διακρίθηκε για τη σωφροσύνη της στην περίπτωση του χειρίστηκε την συγχώρεση από τον Δαβίδ για την συμπεριφορά του πρώτου συζύγου της (Α' Βασιλειών 25,14-38). Νομίζω η δυτική Εκκλησία την έχει συμπεριλάβει στον κατάλογο των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, όπως υπάρχει και εικονογραφία της. Επομένως δεν βλέπω το λόγο να μην συμπεριληφθεί και η Αβιγαία στον κατάλογο των δικαίων.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΩΝΑΘΑΝ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι του Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν ήταν ένας από τουςς δίκαιους άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Νομίζω η δυτική Εκκλησία τον έχει συμπεριλάβει στον κατάλογο των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, όπως υπάρχει και εικονογραφία του. Επομένως δεν βλέπω το λόγο να μην συμπεριληφθεί και ο Ιωνάθαν στον κατάλογο των δικαίων.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΓΑΔ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι του προφήτη Γαδ (Β' Βασιλειών 24,11-13. Α' Παραλειπομένων 21,9-11. 21,18). Ο Κύριος παρουσιάστηκε στον προφήτη Γαδ για να ελέγξει τον Δαβίδ για το αμάρτημα της απογραφής του λαού. Ο προφήτης Γαδ είναι όπως και ο προφήτης Νάθαν, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των δικαίων. Ο Κύριος έκανε δεκτό το θέλημά του στον προφήτη Γαδ. Επομένως νομίζω ότι αυτό αρκεί για να συμπεριληφθεί και ο προφήτης Γαδ στον κατάλογο των δικαίων.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΣΕΙΡΑΧ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι του σοφού Σειράχ (Σοφία Σειράχ 50,27). Είναι ένας από τους ευσεβείς ανθρώπους και σοφούς της Παλαιάς Διαθήκης, του οποίου η σοφία είναι καταγεγραμμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Επομένως νομίζω ότι αυτό αρκεί για να συμπεριληφθεί και ο Σειράχ στον κατάλογο των δικαίων.

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΩΔΗΔ (ΑΔΔΩ)

 

Η επόμενη περίπτωση είναι του προφήτη Ωδήδ (Aδδώ) ' Παραλειπομένων 12,15. 13,22). Δεν γνωρίζουμε κάτι για τον προφήτη Αδδώ, αλλά μόνο και μόνο ότι είναι προφήτης του Κυρίου, νομίζω ότι αυτό αρκεί για να συμπεριληφθεί και ο προφήτης Ωδήδ (Αδδώ) στον κατάλογο των δικαίων.

 

 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΟΥ

 

Η επόμενη περίπτωση είναι του προφήτη Ιού (Ιηού), γιου του προφήτη Ανανί (Γ' Βασιλέων 16,1-4. Β' Παραλειπομένων 19,1-3). Ο Κύριος έστειλε τον προφήτη Ιού για να ελέγξει τον Βαασά, βασιλιά του Ισραήλ, επειδή παρασύρθηκε στην ειδωλολατρία. Ο Κύριος έκανε δεκτό το θέλημά του στον προφήτη Ιού. Επομένως νομίζω ότι, όπως και στην περίπτωση άλλων προφητών, αυτό αρκεί για να συμπεριληφθεί και ο προφήτης Ιού στον κατάλογο των δικαίων. Επίσης ο Κύριος τον έστειλε να ελέγξει το βασιλιά Ιωσαφάτ που βοήθησε τον Αχαάβ σε πόλεμο με τους Σύριους, ο οποίος ήταν μισητός από τον Κύριο.

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Υπάρχουν βέβαια κι άλλα ονόματα, στα οποία θα αναφερθώ μελλοντικά, μετά την προσεκτική και αναλυτική εξέταση των υπόλοιπων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης.

Ασφαλώς δεν είμαι ο αρμόδιος και ούτε έχω την ανάλογη πνευματική φώτιση, για ν' ασχοληθώ και να εκφέρω γνώμη για το ζήτημα των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Πιστεύω ότι η Ιερή Παράδοση είναι δυναμική και όχι στατική. Πιστεύω στη Θεία Πρόνοια, και πιστεύω πως ποτέ δεν είναι αργά, εάν κριθεί απαραίτητο, για την αποκατάσταση κάποιων ονομάτων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, αποτελεί τον εγγυητή της Ιερής Παράδοσης, και έχει πάντοτε τους πιο άξιους πνευματικούς ηγέτες για να την καθοδηγήσουν ορθά. Έτσι πιστεύω ότι κάποιος, φωτισμένος από τον Κύριο, θα δώσει τη σωστή λύση στο ζήτημα των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης.