ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΒΕΣΕΛΕΗΛ ΚΑΙ ΕΛΙΑΒ

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

ΒΕΣΕΛΕΗΛ

 

Ο ΒΕΣΕΛΕΗΛ

 

Βεσελεήλ και Ελιάβ

Ο Βεσελεήλ (Βεσαλεήλ) ήταν γιος του Ουρί ή Ουρία, εγγονός του Ωρ, και απόγονος του Χάλεβ (Έξοδος 31,2. 35,30. Α' Παραλειπομένων 2,20. Β' Παραλειπομένων 1,5). Το όνομά του σημαίνει "στη σκιά του Θεού".

 

 

Ο Θεός, μέσω του Μωυσή, κάλεσε το Βεσελεήλ, να είναι αυτός ο κατασκευαστής και ο αρχιτέκτονας της Κιβωτού της Διαθήκης, της Σκηνής του Μαρτυρίου, των δύο θυσιαστηρίων (του θυμιάματος και των ολοκαυτωμάτων), της Τράπεζας της Προθέσεως, της Επτάφωτης λυχνίας, και όλων των άλλων ιερών αντικειμένων. Ακόμη ήταν ο κατασκευαστής των ιερατικών στολών του Ααρών και των γιών του, καθώς επίσης ήταν αυτός που κατασκεύασε το ιερό έλαιο του χρίσματος και το ιερό θυμίαμα (Έξοδος 31,7-11. 35,30. 37,20. 38,1. 38,9. 38,13. 38,18. 38,22. 38,25-26). Βοηθός του ήταν ο Ελιάβ από τη φυλή Δαν.

 

Ο Θεός τον είχε προικίσει με Πνεύμα σοφίας, σύνεσης και επιστήμης, έτσι ώστε να σκέπτεται σωστά για κάθε έργο που αναλάμβανε. Ήταν ικανός αρχιτέκτων και προικισμένος καλλιτέχνης. Κατεργαζόταν με επιδεξιότητα το χρυσό, τον άργυρο και τον χαλκό. Κατασκεύαζε με επιδεξιότητα υφαντά ή κεντητά υφάσματα με λινές κλωστές και βαφές με διάφορα είδη χρωμάτων. Ήταν ικανός και επιδέξιος στη λιθουργική και στην ξυλουργική και εκτελούσε με επιτυχία όλα τα έργα που αναλάμβανε (Έξοδος 31,2-5. 35,34-35. 36,1).

 

Ο Μωυσής κάλεσε το Βεσελεήλ και τον Ελιάβ και τους παρέδωσε όλες τις συνεισφορές και τα υλικά που είχαν προσφέρει οι Ισραηλίτες για να ξεκινήσουν τα έργα. Ωστόσο, ο λαός συνέχιζε να φέρνει στο Μωυσή τις προσφορές του. Τότε οι τεχνίτες που ήταν απασχολημένοι με την κατασκευή της Σκηνής του Μαρτυρίου, διέκοψαν τις εργασίες τους και είπαν στο Μωυσή πως ο λαός έχει προσφέρει περισσότερα απ' όσα χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων. Κι αμέσως ο Μωυσής έδωσε εντολή να σταματήσουν οι συνεισφορές. Το υλικό που είχαν φέρει ήταν αρκετό για όλα τα έργα που έπρεπε να κάνουν και μάλιστα περίσσεψαν (Έξοδος 36,1-7).

 

Το χρυσάφι που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή όλων των ιερών σκευών προερχόταν από την αυθόρμητη προσφορά του λαού, το οποίο για όλες τις εργασίες έφτασε τα 29 τάλαντα και 720 σίκλους, με βάση τον ιερό σίκλο. Το ασήμι που συγκεντρώθηκε από την απογραφή των αντρών της κοινότητας έφτασε τα 100 τάλαντα και 1775 σίκλους, με βάση τον ιερό σίκλο. Τα 100 τάλαντα ασήμι δαπανήθηκαν για την κατασκευή των 100 κιονοκράνων της Σκηνής του Μαρτυρίου και του καταπετάσματος, ενώ με τους 1775 σίκλους κατασκευάστηκαν τα άγκιστρα των στύλων. Τους στύλους τους διακόσμησε, ενώ τα κιονόκρανά τους τα επιχρύσωσε.

Ο χαλκός που προσφέρθηκε και δαπανήθηκε έφτασε τα 70 τάλαντα και 1500 σίκλους. Μ' αυτόν κατασκευάστηκαν οι βάσεις της εισόδου της Σκηνής του Μαρτυρίου, οι στύλοι της αυλής  με τις βάσεις τους και το κάλυμμα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων, καθώς και όλα τα σκεύη του θυσιαστηρίου (Έξοδος 39,1-12).

 

 

ΕΛΙΑΒ

 

Ο ΕΛΙΑΒ

 

Ο Ελιάβ (Ολιάβ) ήταν γιος του Αχισαμάχ από τη φυλή Δαν (Έξοδος 31,6. 35,34). Ήταν βοηθός του Βεσελεήλ, ο οποίος κατασκεύασε την Κιβωτό της Διαθήκης και τη Σκηνή του Μαρτυρίου.

Όπως τον δάσκαλό του τον Βεσελεήλ, έτσι και τον Ελιάβ, ο Θεός τον είχε προικίσει με σοφίας, σύνεσης και φώτιση, έτσι ώστε να σκέπτεται σωστά για κάθε ιερό έργο που αναλάμβανε (Έξοδος 35,35. 36,1). Ο Ελιάβ ήταν εκείνος που πρωτοστάτησε στα υφαντά, τα ραπτά και τα κεντητά κόκκινα λινά υφάσματα της Σκηνής του Μαρτυρίου (Έξοδος 37,21).