ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΕΦΡΑΙΜ

 

Ο ΕΦΡΑΙΜ

 

Ο Εφραίμ ήταν ο δεύτερος γιος του Ιωσήφ από την Αιγύπτια σύζυγό του Ασεννέθ (Ασενάθ), κόρη του ιερέα της Ηλιούπολης Πετεφρή (Γένεση 46,20. Αριθμοί 26,32). Γεννήθηκε στην Αίγυπτο κατά τα επτά χρόνια της αφθονίας (Γένεση 41:52). Το όνομα αυτό του το έδωσε ο πατέρας του επειδή ο Θεός τον έκανε μεγάλο σ' αυτή τη χώρα. Αδερφός του Εφραίμ ήταν ο Μανασσής. Γιοι του Εφραίμ ήταν ο Σωθαλά ή Σουθαλά (Σουθαλάχ), ο Αζέρ (Αζέ), ο Ελεάδ (Ελιάδ) και ο Τανάχ (Τάχαν) (Αριθμοί 26,39. Α' Παραλειπομένων 7,20-23).

 

 

Ο Εφραίμ πήρε την ευλογία του Ιακώβ, παρά την επιθυμία του Ιωσήφ να ευλογηθεί ο Μανασσής ως πρωτότοκος (Γένεση 48,8-20).

Λίγο καιρό αργότερα, όταν ο Ιακώβ είχε καλέσει τα παιδιά του για να τους ευλογήσει και να τους αναγγείλει τι θα συνέβαινε στο μέλλον, προφήτευσε ότι εναντίον των απογόνων του Ιωσήφ, ότι πονηροί και πολεμοχαρείς άνθρωποι θα τους φθονήσουν και θα τους μισήσουν. Όμως όλες τους οι κινήσεις θα παραλύσουν από τη δύναμη του παντοδύναμου Θεού. Ακόμη προφήτευσε ότι όπως ο Κύριος ευλόγησε τον Ιωσήφ, έτσι θα ευλογήσει και τους απογόνους του (Γένεση 49,22-26). Ο Μωυσής λίγο πριν πεθάνει, είπε προφητικά για τις φυλές Μανασσή και Εφραίμ, ότι ευλογημένη και πλούσια θα είναι η γη των φυλών αυτών και ότι η δύναμή τους θα είναι σαν του ταύρου που με τα κέρατά του θα καταβάλλει τους εχθρούς του (Δευτερονόμιο 33,13-17).

Οι απόγονοι του Εφραίμ κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Εφραίμ, η οποία απαριθμούσε 40.500 άντρες (Αριθμοί 1,30-31). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 32.500 άντρες (Αριθμοί 26,41).

 

Αδερφός του Εφραίμ ήταν ο Μανασσής. Γιοι του Εφραίμ ήταν ο Σωθαλά ή Σουθαλά (Σουθαλάχ), ο Αζέρ (Αζέ), ο Ελεάδ (Ελιάδ) και ο Τανάχ (Τάχαν) (Αριθμοί 26,39. Α' Παραλειπομένων 7,20-23). Επειδή αυτοί προσπάθησαν ν' αρπάξουν από τους ντόπιους κατοίκους της Γεθ (Γαθ) τα κοπάδια τους, εκείνοι τους σκότωσαν. Ο πατέρας τους ο Εφραίμ τους πένθησε πολλές μέρες και κατόπιν απόκτησε τον Βαραγά (Βεριά), ως ανάμνηση της συμφοράς που τον βρήκε. Με τους γιους και τους απογόνους που του απόμειναν, ο Εφραίμ έχτισε την Άνω και Κάτω Βαιθωρών (Α' Παραλειπομένων 7,20-23).

Από τον Εφραίμ προήρθε και η ομώνυμη φυλή του Εφραίμ και οι απόγονοί του ονομάστηκαν Εφραιμίτες (Αριθμοί 1,32-33. 2,19).