ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΜΑΝΑΣΣΗΣ

 

Ο ΜΑΝΑΣΣΗΣ

 

Ο Μανασσής ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Ιωσήφ από την Αιγύπτια γυναίκα του την Ασεννέθ (Ασενάθ), κόρη του ιερέα της Ηλιούπολης Πετεφρή (Γένεση 41,51. 46,20. Αριθμοί 26,32. 27,1. 36,1. Ιησούς του Ναυή 17,1). Γεννήθηκε στην Αίγυπτο κατά τα επτά χρόνια της αφθονίας (Γένεση 46,20).

Το όνομά του προέρχεται από το νασά, που στα εβραϊκά σημαίνει λησμονώ. Ο Ιωσήφ έδωσε αυτό το όνομα στο γιο του επειδή τον έκανε να ξεχάσει τις ταλαιπωρίες του και την στέρηση του πατέρα του (Γένεση 41,51). Αδερφός του Μανασσή ήταν ο Εφραίμ. Γιοι του ήταν ο Μαχίρ, τον οποίο απέκτησε από Σύρια παλλακίδα και ο Ασεριήλ (Ασριήλ) (Αριθμοί 26,33-36. 36,1. Α' Παραλειπομένων 7,14). Από τον Μανασσή προήρθε και η ομώνυμη φυλή του Ισραήλ και οι απόγονοι του ονομάστηκαν Μανασσίτες.

 

 

Λίγο πριν πεθάνει ο Ιακώβ, ευλόγησε τον Μανασσή και τον αδερφό του Εφραίμ, προλέγοντας ότι ο Εφραίμ θα γινόταν μεγαλύτερος του Μανασσή, παρά την αντίθετη θέση του Ιακώβ (Γένεση κεφ. 48).

Λίγο καιρό αργότερα, όταν ο Ιακώβ είχε καλέσει τα παιδιά του για να τους ευλογήσει και να τους αναγγείλει τι θα συνέβαινε στο μέλλον, προφήτευσε ότι εναντίον των απογόνων του Ιωσήφ, ότι πονηροί και πολεμοχαρείς άνθρωποι θα τους φθονήσουν και θα τους μισήσουν. Όμως όλες τους οι κινήσεις θα παραλύσουν από τη δύναμη του παντοδύναμου Θεού. Ακόμη προφήτευσε ότι όπως ο Κύριος ευλόγησε τον Ιωσήφ, έτσι θα ευλογήσει και τους απογόνους του (Γένεση 49,22-26). Ο Μωυσής λίγο πριν πεθάνει, είπε προφητικά για τις φυλές Μανασσή και Εφραίμ, ότι ευλογημένη και πλούσια θα είναι η γη των φυλών αυτών και ότι η δύναμή τους θα είναι σαν του ταύρου που με τα κέρατά του θα καταβάλλει τους εχθρούς του (Δευτερονόμιο 33,13-17).

Οι απόγονοι του Μανασσή κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Μανασσή, η οποία απαριθμούσε 32.200 άντρες (Αριθμοί 1,33). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 52.700 άντρες (Αριθμοί 26,38).