ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΧΑΜ

 

Ο ΧΑΜ

 

Ο Χαμ ήταν ο δεύτερος από τους τρεις γιους του Νώε (Γένεση 5,32 και 6,10). Όπως και τα αδέρφια του, μπήκε κι αυτός μαζί με τη γυναίκα του στην κιβωτό (Γένεση 7,13), και ήταν ένα από τα οκτώ άτομα που σώθηκαν από τον κατακλυσμό (Γένεση 7,13).

 

 

Μετά τον κατακλυσμό, όταν ο Νώε μεθυσμένος γυμνώθηκε, ο Χαμ είδε τη γύμνια του πατέρα του, γι αυτό και προκάλεσε την κατάρα του Νώε, λέγοντας ότι ο γιος του Χαναάν θα γινόταν χειρότερος και από τους δούλους των αδερφών του" (Γένεση 9,20-27). Γι' αυτό το λόγο ο Χαμ δεν συμπεριλαμβάνεται στην Κυριακή των Προπατόρων, όπως και τ' αδέρφια του.

Ο Χαμ απέκτησε τέσσερις γιους, τους Χους, Φουθ (Φουτ), Μιρσαΐμ και Χαναάν, οι οποίοι έγιναν γενάρχες των αντίστοιχων λαών (Γένεση 10,6). Απόγονοί του ήταν οι Χαναναίοι, οι Φιλισταίοι, οι Αιγύπτιοι, οι Αιθίοπες και οι κάτοικοι της Αφρικής (Γένεση 10,6-20).