ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΕΕ ΚΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

 

Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΕΕ

 

Ο βασιλιάς Δαβίδ

Στα Γάλγαλα ζούσε κάποιος παράνομος και κακοήθης άνθρωπος από τη φυλή Βενιαμίν, που ονομαζόταν Σαβεέ. Αυτός μια μέρα σάλπισε με τη σάλπιγγα και είπε προς τους Ισραηλίτες, πως δεν έχουν καμία κληρονομική συγγένεια με το Δαβίδ και τους παρακίνησε σε ανταρσία. Έτσι όλες οι Ισραηλιτικές φυλές επαναστάτησαν κατά του Δαβίδ και ακολούθησαν το Σαβεέ. Μόνο οι άνδρες της φυλής Ιούδα, έμειναν πιστοί στο βασιλιά τους.

 

Ο Δαβίδ ζήτησε από τον Αμεσσά να συγκεντρώσει μέσα σε τρεις μέρες όλους τους άνδρες της φυλής Ιούδα και του έδωσε διαταγή να καταδιώξει τον Σαβεέ. Ο στρατός του αρχιστράτηγου Ιωάβ, καθώς και όλοι οι ανδρείοι και επίλεκτοι πολεμιστές, ακολούθησαν τον Αμεσσά και βγήκαν από την Ιερουσαλήμ για να καταδιώξουν το Σαβεέ.

 

Όταν ο στρατός του Δαβίδ έφτασε στη Γαβαών, ο Ιωάβ σκότωσε τον Αμεσσά. Ύστερα ο στρατός του Ιωάβ πολιόρκησε τον Σαβεέ στην πόλη Αβέλ Βαιθμαχά. Κατασκεύασαν γύρω της ανάχωμα που έφτανε σε ύψος τα τείχη της πόλεως. Μετά ο στρατιώτες του Ιωάβ προσπάθησαν να καταστρέψουν τα τείχη της.

Τότε μια γυναίκα συνετή ζήτησε από τον Ιωάβ να μην καταστρέψει την πόλη, που ήταν μια από τις σπουδαιότερες πόλεις του Ισραήλ, μια από τις πιο ειρηνικές και πιστές πόλεις, η οποία είναι ιδιοκτησία του Κυρίου.

Ο Ιωάβ της απάντησε, ότι δεν είχε καμία πρόθεση να καταστρέψει την πόλη και της είπε, ότι θα λύσει την πολιορκία, εάν του παραδώσουν τον Σαβεέ, ο οποίος επαναστάτησε κατά του βασιλιά Δαβίδ. Η γυναίκα είπε στον Ιωάβ, ότι θα του ρίξουν το κεφάλι του Σαβεέ από το τείχος.

Η γυναίκα επέστρεψε στην πόλη και μίλησε στους κατοίκους με σύνεση και σοφία. Οι κάτοικοι της πόλης πείστηκαν από τα λόγια της, φόνευσαν το Σαβεέ, του έκοψαν το κεφάλι και το έριξαν στον Ιωάβ. Τότε ο Ιωάβ σάλπισε με τη σάλπιγγα και έλυσε την πολιορκία της πόλης.

 

 

ΝΙΚΗΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

 

Μετά τα γεγονότα αυτά έγινε νέος πόλεμος μεταξύ των Φιλισταίων και των Ισραηλιτών. Στον πόλεμο αυτό πήρε μέρος κι ο Δαβίδ, ο οποίος λόγω της μεγάλης του ηλικίας κουράστηκε. Μεταξύ των Φιλισταίων ήταν και ο Ιεσβί, ένας από τους απογόνους των γιγάντων. Το ακόντιο του ζύγιζε πάνω από 300 σίκλους χαλκού (3500 γραμμάρια περίπου). Ήταν ζωσμένος μ' ένα ρόπαλο και μ' αυτό όρμησε αποφασισμένος να σκοτώσει το Δαβίδ. Αλλά ο Αβεσσά έσπευσε και βοήθησε το Δαβίδ. Χτύπησε τον Ιεσβί και τον σκότωσε. Τότε οι στρατιώτες του Δαβίδ για να προφυλάξουν το βασιλιά τους του ζήτησαν να μην ξαναπάρει μέρος σε πόλεμο μαζί τους.

Μετά τη μάχη αυτή, έγινε μια καινούρια στην περιοχή της Γεθ, μεταξύ των Ισραηλιτών και των Φιλισταίων. Εκεί ο Σοβοχαΐ σκότωσε το γίγαντα Σεφ. Σε μια άλλη μάχη στην περιοχή της Γοβ, ο Ελεανάν σκότωσε το Λαχμί, αδερφό του γίγαντα Γολιάθ, που το ξύλο της λόγχης του ήταν σαν το αντί του αργαλειού. Σε μια άλλη μάχη πάλι στην περιοχή της Γεθ, ήταν ένας γίγαντας φαλακρός, ο οποίος είχε έξι δάκτυλα στα χέρια και στα πόδια (συνολικά είχε 24 δάκτυλα). Αυτός έβριζε συνέχεια τους Ισραηλίτες, αλλά ο Ιωνάθαν, ανηψιός του Δαβίδ, τον σκότωσε. Και οι τέσσερις αυτοί πολεμιστές ήταν οι τελευταίοι απόγονοι των γιγάντων, από τον οίκο του Ραφά στη Γεθ.