ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Ο ΔΑΒΙΔ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

Ο ΔΑΒΙΔ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

Ο Δαβίδ και ο προφήτης Γαδ
ενώ ο άγγελος Κυρίου σκορπάει τον όλεθρο

Μια μέρα ο Δαβίδ παρασύρθηκε σε μια πράξη, που ήταν ενάντια στο νόμο του Κυρίου. Έδωσε διαταγή στον αρχιστράτηγο Ιωάβ, να περάσει απ' όλες τις φυλές του Ισραήλ για ν' απογράψει τον Ισραηλιτικό λαό και να δει πόσος ήταν ο στρατός του. Ο Ιωάβ του υπενθύμισε, ότι μια τέτοια πράξη είναι αντίθετη στο θέλημα του Θεού, αλλά ο Δαβίδ επέμενε.

Η απογραφή ήταν ένας τρόπος για να γίνει γνωστή η στρατιωτική δύναμη του βασιλείου. Επειδή, όμως, οι Ισραηλίτες ήταν βασίλειο του Θεού δεν έπρεπε να στηρίζει τη δύναμή του στον αριθμό των πολεμιστών του, αλλά στη δύναμη του Θεού.

 

Έτσι λοιπόν ο Ιωάβ και οι αξιωματούχοι του Δαβίδ πέρασαν απ' όλες τις φυλές του Ισραήλ και αφού περιόδευσαν όλη τη χώρα, μετά από εννέα μήνες και είκοσι μέρες, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιωάβ παρέδωσε στο βασιλιά Δαβίδ τον αριθμό της απογραφής του λαού. Ήταν 800.000 μάχιμοι άνδρες από τις άλλες φυλές του Ισραήλ και 500.000 άνδρες από τη φυλή του Ιούδα. Σύμφωνα με το βιβλίο των Παραλειπομένων Α' κατά την καταμέτρηση βρέθηκαν 1.100.000 άνδρες ικανοί να κρατήσουν όπλο, ενώ οι άνδρες της φυλής Ιούδα ήταν 470.000 άνδρες.

 

Ο Δαβίδ όμως αισθάνθηκε τύψεις μετά την καταμέτρηση του λαού και ζήτησε συγχώρεση από τον Κύριο. Την άλλη μέρα το πρωΐ, ο Κύριος είπε στον προφήτη Γαδ, να πάει στο Δαβίδ και να του προτείνει να διαλέξει μεταξύ τριών ποινών: Να πέσει πείνα για τρία χρόνια στη χώρα του, να φύγει για τρεις μήνες καταδιωγμένος από τους εχθρούς του, οι οποίοι για το διάστημα αυτό θα εξολοθρεύουν το λαό ή να πέσει θανατικό από τον άγγελο Κυρίου για τρεις μέρες στη χώρα;

Ο προφήτης Γαδ πήγε στο Δαβίδ και του είπε το θέλημα του Κυρίου. Ο Δαβίδ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και προτίμησε να πέσει από τα χέρια του Κυρίου, που είναι πολυεύσπλαχνος, γι' αυτό προτίμησε το θανατικό από τον άγγελο Κυρίου.

Έτσι ο Κύριος έστειλε τον άγγελο Κυρίου να εξολοθρεύσει τους Ισραηλίτες, κατά την εποχή του θερισμού των σιτηρών. Πέθαναν τότε 70.000 άνδρες σε όλη τη χώρα. Όταν όμως ο άγγελος του Κυρίου έφτασε πάνω από την Ιερουσαλήμ και σκόρπιζε τον όλεθρο, ο Κύριος ανακάλεσε την απόφασή του και είπε στον άγγελο να σταματήσει το θανατικό. Εκείνη τη στιγμή ο άγγελος του Κυρίου στεκόταν στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου.

 

Ο Δαβίδ, όταν είδε τον άγγελο να βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης, να έχει τη ρομφαία του στραμένη προς την Ιερουσαλήμ και να στέλνει το θανατικό στο λαό, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και είπε προς τον Κύριο, ότι εκείνος αμάρτησε και εκείνος ήταν ο ένοχος, ενώ ο λαός δεν αμάρτησε. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησε από τον Κύριο να τιμωρήσει τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ο άγγελος Κυρίου πήγε στον προφήτη Γαδ και του είπε να πει στο Δαβίδ, να πάει στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου και να χτίσει εκεί ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο. Πήγε, λοιπόν, ο Δαβίδ στο αλώνι του Ορνά για να πράξει ότι του ζήτησε ο Κύριος.

Ο Ορνά κατά την ημέρα εκείνη, ήταν στο αλώνι του και αλώνιζε σιτάρι. Είδε το βασιλιά να έρχεται από μακριά με τους αξιωματούχους του. Οι τέσσερις γιοι του όταν είδαν το βασιλιά, φοβήθηκαν και κρύφτηκαν. Όταν ο Δαβίδ έφτασε στο αλώνι του, ο Ορνά προσκύνησε το βασιλιά και του είπε για ποιο λόγο ήρθε. Ο Δαβίδ του απάντησε, ότι θέλει ν' αγοράσει το αλώνι του για να χτίσει ένα θυσιαστήριο στον Κύριο και να σταματήσει το θανατικό που είχε ξεσπάσει στο λαό.

Ο Ορνά πρόσφερε στο βασιλιά Δαβίδ το αλώνι του, καθώς και τα βόδια του για το ολοκαύτωμα, το άροτρο ως ξύλα για την πυρά και το σιτάρι του ως αναίμακτη θυσία για τον Κύριο. Ακόμη ευχήθηκε ο Κύριος να κάνει δεκτή αυτή την προσφορά. Αλλά ο Δαβίδ αρνήθηκε την προσφορά του Ορνά και του ζήτησε οπωσδήποτε να αγοράσει αυτό το αλώνι με χρήματα. Έτσι αγόρασε ο Δαβίδ το αλώνι και τα βόδια του Ορνά για 50 ασημένιους σίκλους ή για 600 χρυσούς σίκλους κατά το βιβλίο των Παραλειπομένων. Έχτισε εκεί θυσιαστήριο για τον Κύριο και πρόσφερε πάνω σ' αυτό ολοκαυτώματα.

Ο Κύριος άκουσε την προσευχή του Δαβίδ και έστειλε από τον ουρανό φωτιά και έκαψε τα ολοκαυτώματα. Αμέσως μετά έδωσε εντολή στον άγγελο και σταμάτησε το θανατικό που είχε ξεσπάσει στο λαό.