ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

 

 

ΔΙΚΑΙΕΣ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΡΑΧΗΛ

 

ΟΙ ΔΙΚΑΙΕΣ ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΡΑΧΗΛ

 

Οι δίκαιες Λεία και Ραχήλ

Η Λεία και η Ραχήλ ήταν πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν κόρες του Λάβαν από την Χαρράν και ανηψιές της Ρεβέκκας. Επίσης ήταν πρώτες ξαδέλφες και σύζυγοι του Πατριάρχη Ιακώβ.

Η Λεία απέκτησε με τον Ιακώβ επτά παιδιά, ενώ η Ραχήλ, μικρότερη αδελφή της Λείας, απέκτησε δυο παιδιά με τον Ιακώβ.

Η Λεία και η Ραχήλ σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη είχαν επίσης και δύο ετεροθαλείς αδελφές την Βαλλά και την Ζελφά.

 

 

Η Λεία δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφη γυναίκα, αντίθετα με την αδερφή της την Ραχήλ, η οποία είχε πάρα πολλά κάλλη. Ο Ιακώβ μετά την απάτη που διέπραξε σε βάρος του αδελφού του με τα πρωτοτόκια, εξαπατώντας ακόμα και τον πατέρα του, κατέφυγε με προτροπή της μητέρας του στον θείο του τον Λάβαν προκειμένου ν' αποφύγει την εκδίκηση του αδελφού του. Εκεί ο Ιακώβ ζήτησε απ' τον Λάβαν, μετά από επτά χρόνια υπηρεσίας, την δευτερότοκη κόρη του Ραχήλ για γυναίκα του, η οποία ήταν πανέμορφη.

Ο Λάβαν επειδή ήταν σύμφωνα με το νόμο υποχρεωμένος να παντρέψει πρώτα την Λεία που ήταν μεγαλύτερη, έκανε την ακόλουθη απάτη. Ενώ υποσχέθηκε την Ραχήλ στον Ιακώβ, την νύχτα του γάμου έστειλε την Λεία στην σκηνή του αντί της Ραχήλ. Έτσι ο Ιακώβ κοιμήθηκε με την Λεία και την άλλη μέρα κατάλαβε την απάτη.

Ο Ιακώβ παραμένοντας με την Λεία, για επτά χρόνια υπηρετώντας τον θείο του, έναντι καταβολής προίκας, απέκτησε τέσσερις γιους τον Ρουβήν, τον Συμεών, τον Λευί και τον Ιούδα. Μετά η Λεία έμεινε στείρα, και έστειλε την υπηρέτριά της την Ζελφά στον Ιακώβ. Η Ζελφά γέννησε τον Γαδ και τον Ασήρ, οι οποίοι σύμφωνα με τους νόμους των Ισραηλιτών κατατάσσονται στους απογόνους της Λείας.

Παραμένοντας στην υπηρεσία του θείου του άλλα επτά χρόνια, ο Ιακώβ ζήτησε από τον θείο του και πήρε και τη Ραχήλ για γυναίκα, έχοντας και την Λεία. Όμως η Ραχήλ ήταν στείρα και στενοχωριόταν πολύ. Σύμφωνα με τους νόμους της εποχής, η Ραχήλ έστειλε στον Ιακώβ την υπηρέτριά της την Βαλλά που ήταν και ετεροθαλής αδερφή της, από την οποία ο Ιακώβ απέκτησε δύο ακόμα γιους, τον Δαν και τον Νεφθαλί.

Αργότερα η Λεία γέννησε με τον Ιακώβ και άλλα παιδιά, τον Ισσάχαρ, τον Ζαβουλών και την Δείνα. Μετά από πολλά χρόνια η Ραχήλ έμεινε τελικά έγκυος και γέννησε τους δυο τελευταίους γιους του Ιακώβ, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν, που έγιναν τα αγαπητά παιδιά του.

 

Όταν ο Ιακώβ επέστρεψε στην Χαναάν η Λεία και η Ραχήλ τον ακολούθησαν και τον συνόδευσε στην συμφιλίωσή του με τον Ησαύ. Η Ραχήλ πέθανε καθώς γεννούσε τον Βενιαμίν. Λίγα χρόνια αργότερα πέθανε και η Λεία. Η Λεία και η Ραχήλ ενταφιάστηκαν στον τάφο των πατριαρχών στην Μαμβρή, όπου αργότερα ενταφιάστηκε και ο Ιακώβ.

 

ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ


 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.