ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ

 

Ο ΙΑΚΩΒ

 

Ο πατριάρχης Ιακώβ

Ο Ιακώβ ήταν Πατριάρχης του Ισραήλ και πρόγονος του Ιησού. Ήταν ο δεύτερος γιος του Πατριάρχη Ισαάκ και της Ρεβέκκας (Γένεση 25,20-28. Ιησούς του Ναυή 24,4). Ήταν μικρότερος και δίδυμος αδερφός του Ησαύ και πατέρας 12 γιων οι οποίοι έγιναν προπάτορες των 12 φυλών του Ισραήλ (Γένεση κεφ. 25-49). Τα παιδιά του Ιακώβ ήταν ο Ρουβήν, ο Συμεών, ο Λευΐ, ο Ιούδας, ο Ισσάχαρ, ο Ζαβουλών, ο Δαν, ο Νεφθαλείμ, ο Γαδ, ο Ασήρ, ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν.

Ο Ιακώβ ονομάστηκε και Ισραήλ. Το όνομα αυτό θα γίνει αργότερα το εθνικό όνομα όλων των Εβραίων. Στις εβραϊκές λέξεις που συναντούμε την κατάληξη -ηλ ή -ελ σημαίνει ότι περιέχεται η λέξη «Θεός». Κατά τη γέννησή του κρατούσε τη φτέρνα του αδερφού του, γι αυτό και ονομάστηκε Ιακώβ, που σημαίνει "υποσκελιστής" (Γένεση 25,26). Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη ο Ιακώβ έζησε περίπου τον 18ο αι. π.Χ.

 

Ο Ιακώβ έζησε στην Αίγυπτο δεκαεφτά χρόνια. Η διάρκεια της ζωής του ήταν 147 χρόνια. Όταν πλησίαζε ο καιρός του θανάτου του, κάλεσε το γιο του τον Ιωσήφ και του ζήτησε να μην τον θάψει στην Αίγυπτο, αλλά στον τάφο των πατέρων του. Ο Ιωσήφ του το υποσχέθηκε (Γένεση 47,28-31).

Ο Ιακώβ έζησε συνολικά 147 χρόνια. Το όνομα του αναφέρεται αρκετές φορές και στην Καινή Διαθήκη. Αναφέρεται και στον κατάλογο των ηρώων της πίστεως (προς Εβραίους 11,20-21). Το όνομά του αναφέρεται και στο γενεαλογικό πίνακα των απογόνων του Αβραάμ (Α' Παραλειπομένων 1,34) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,34). Ο Ιακώβ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ

 

Όλα τα παιδιά του Ιακώβ γεννήθηκαν στη Χαναάν και πέθαναν στην Αίγυπτο. Οι γιοι του Ιακώβ εορτάζονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

ΡΟΥΒΗΝ: Ο Ρουβήν ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιακώβ από τη Λεία (Γένεση 29,32. 35,23. Αριθμοί 26,5. Α' Παραλειπομένων 2,1). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "είδε τη δυστυχία μου" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "είδε ο Κύριος την ταπείνωσή μου". Ο Ρουβήν είχε τέσσερις γιους, τους Ενώχ (Χανώχ), Φαλλούς, Ασρών ή Ασρώμ (Χεσρών) και Χαρμί (Γένεση 46,9. Έξοδος 6,14. Αριθμοί 26,5-6. Α' Παραλειπομένων 5,3).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ρουβήν

 

 

ΣΥΜΕΩΝ: Ο Συμεών ήταν ο δεύτερος γιος του Ιακώβ από τη Λεία (Γένεση 29,33. 35,23. Α' Παραλειπομένων 2,1). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "αυτός που ακούει" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "ο Κύριος με άκουσε γιατί είμαι παραγκωνισμένη". Ο Συμεών είχε 6 γιους, τον Ιεμουήλ (Ναμουήλ), τον Ιαμείν, τον Αώδ (Οάδ ή Ωχάδ), τον Ιαχείν, τον Σαάρ (Σωχάρ) και τον Σαούλ, τον οποίο απέκτησε από τη δεύτερη σύζυγό του που ήταν Χαναναία (Γένεση 46,10. Έξοδος 6,15. Αριθμοί 26,13. Α' Παραλειπομένων 4,24).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Συμεών

 

 

ΛΕΥΪ: Ο Λευΐ ήταν ο τρίτος γιος του Ιακώβ από τη Λεία (Γένεση 29,34. 35,23. Α' Παραλειπομένων 2,1). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "προσήλωση" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "τώρα πλέον θα είναι μαζί μου ο άντρας μου, διότι του γέννησα τρεις γιούς". Ο Λευΐ είχε τρεις γιους, τον Γηρσών (Γεδσών), τον Καάθ και τον Μεραρί (Γένεση 46,11. Έξοδος 6,16. Αριθμοί 3,17. 26,57. Α' Παραλειπομένων 5,27. 6,1).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Λευΐ

 

 

ΙΟΥΔΑΣ: Ο Ιούδας ήταν ο τέταρτος γιος του Ιακώβ από τη Λεία (Γένεση 29,35. Α' Παραλειπομένων 2,1). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "δοξολογία" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "και πάλι τώρα θα δοξολογήσω δια τούτο το γεγονός τον Κύριο". Ο Ιούδας παντρεύτηκε την κόρη κάποιου Χαναναίου, που την έλεγαν Σαύα (Σουά), και από αυτή απέκτησε τρεις γιους που τους ονόμασε Ηρ, Αυνάν, Σηλώμ (Σηλά) (Γένεση 38,2-5. Αριθμοί 26,15-16. Α' Παραλειπομένων 2,3). Από τη Θάμαρ ο Ιούδας απέκτησε τον Φαρές και τον Ζαρά (Ζαράχ) (Γένεση 38,27-30. Αριθμοί 26,16. Ρουθ 4,12. Α' Παραλειπομένων 2,4).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιούδα

 

 

ΔΑΝ: Ο Δαν ήταν ο πέμπτος γιος του Ιακώβ και πρώτος της Βαλλά, δούλης της Ραχήλ (Γένεση 30,6 και 35,23). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "δικαιοσύνη" και είναι σχετικό με τα λόγια της Ραχήλ "ο Κύριος μου έδωσε το δίκαιό μου". O Δαν είχε ένα γιο, τον Ασόμ ή Σαμέ (Χουσίμ ή Σουχάμ) (Γένεση 46,23. Αριθμοί 26,46).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Δαν

 

 

ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ (ΝΕΦΘΑΛΙ): Ο Νεφθαλείμ (Νεφθαλί) ήταν ο έκτος γιος του Ιακώβ και δεύτερος της Βαλλά, δούλης της Ραχήλ (Γένεση 30,6 και 35,23). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "αγώνας" και είναι σχετικό με τα λόγια της Ραχήλ "ο Κύριος με βοήθησε κατά της αδελφής μου και τη νίκησα". O Νεφθαλείμ είχε τέσσερις γιούς, τον Ασιήλ ή Ιασιήλ (Ιαχσεήλ ή Ιαχασιήλ), τον Γωυνί ή Γωνί ή Γαϋνί (Γουνί), τον Ισσάαρ ή Ισσιήρ ή Ιεσέρ και τον Συλλήμ ή Σαλλούρ ή Σελλήμ (Σιλλήμ ή Σαλλούμ) (Γένεση 46,24. Αριθμοί 26,48-49. Α' Παραλειπομένων 7,13).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Νεφθαλείμ (Νεφθαλί)

 

 

ΓΑΔ: Ο Γαδ ήταν ο έβδομος γιος του Ιακώβ, πρωτότοκος από τη Ζελφά, δούλη της Λείας (Γένεση 30,9-11. 35,23). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "ευτυχία" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "είμαι ευτυχής". Ο Γαδ είχε επτά γιούς, τον Σαφών (Σιφών), τον Αγγί ή Αγγίς, τον Σαυνίς ή Σουνί, τον Θασοβάν ή Εζενί (Εσβών ή Οζνί), τον Αηδείς ή Αδδί (Ηρί), τον Αροειδείς ή Αροαδί (Αροδί ή Αρώδ) και τον Αρεηλείς ή Αριήλ (Αριηλί) (Γένεση 46,16. Αριθμοί 26,24-26).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Γαδ

 

 

ΑΣΗΡ: Ο Ασήρ ήταν ο όγδοος γιος του Ιακώβ, δεύτερος από τη Ζελφά, δούλη της Λείας (Γένεση 30,12-13 και 35,26). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "ευτυχής" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "είμαι ευτυχισμένη, διότι θα με μακαρίζουν οι γυναίκες". Ο Γαδ είχε επτά γιούς, τον Σαφών (Σιφών), τον Αγγί ή Αγγίς, τον Σαυνίς ή Σουνί, τον Θασοβάν ή Εζενί (Εσβών ή Οζνί), τον Αηδείς ή Αδδί (Ηρί), τον Αροειδείς ή Αροαδί (Αροδί ή Αρώδ) και τον Αρεηλείς ή Αριήλ (Αριηλί) (Γένεση 46,16. Αριθμοί 26,24-26).

Ο Ασήρ είχε τέσσερις γιούς και μία κόρη, τον Ιεμνά ή Ιαμίν (Ιμνά), τον Ιεσσουά ή Ιεσού ή Σουΐα (Ισβά), τον Ισεούλ ή Ισουΐ (Ισβί), τον Βαριά ή Βεριά και την Σάρα ή Σορέ (Σεράχ) (Γένεση 46,17. Αριθμοί 26,28-30. Α' Παραλειπομένων 7,30).

Στο βιβλίο των Αριθμών (Αριθμοί 26,29) αναφέρονται ως γιοι του Ασήρ ο Χοβέρ (Χέβερ) και ο Μελχιήλ (Μαλχιήλ), ενώ στο βιβλίο των Παραλειπομένων (Α' Παραλειπομένων 7,31) αυτοί αναφέρονται ως γιοι του Βαριά.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ασήρ

 

 

ΙΣΣΑΧΑΡ: Ο Ισσάχαρ ήταν ο ένατος γιος του Ιακώβ και πέμπτος της Λείας (Γένεση 30,17-18 και 35,23). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "μισθός, ανταμοιβή" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "ο Κύριος μου έδωσε την αμοιβή μου". Ο Ισσάχαρ είχε τέσσερις γιους, τον Θωλά (Τωλά), τον Φουά (Φουβά), τον Ιασούβ (Ιώβ) και τον Ζαμβράμ ή Σεμερών (Σιμρών) (Γένεση 46,13. Αριθμοί 26,19-20. Α' Παραλειπομένων 7,1).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ισσάχαρ

 

 

ΖΑΒΟΥΛΩΝ: Ο Ζαβουλών ήταν ο δέκατος γιος του Ιακώβ και έκτος της Λείας (Γένεση 30,19-20 και 35,23). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "δώρο" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "ο Κύριος μου χάρισε κατά τον καιρό αυτό ένα καλό δώρο". Ο Ζαβουλών είχε τρεις γιους, τους Σερέδ ή Σαρέδ, Αλλών (Αιλών) και Αχοήλ ή Αλλήλ (Ιαχσεήλ) (Γένεση 46,14. Αριθμοί 26,22).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ζαβουλών

 

 

Ο Ιωσήφ

ΙΩΣΗΦ: Ο Ιωσήφ ήταν Πατριάρχης του Ισραήλ και πρόγονος του Ιησού. Ήταν ο ενδέκατος γιος και ο πιο αγαπημένος γιός του Ιακώβ και ο πρώτος της Ραχήλ (Γένεση 30,22-24). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία όταν ο πατέρας του ήταν 90 ετών. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "είθε να δώσει κι άλλον" και είναι σχετικό με τα λόγια της Ραχήλ "ο Κύριος έβγαλε από πάνω μου τη ντροπή μου".

Αδερφός του Ιωσήφ από την ίδια μάνα, τη Ραχήλ, ήταν ο Βενιαμίν (Γένεση 29,31-35. 30,1-24. Γένεση 35,22-26. Παραλειπομένων Α' 2,1-2). Γυναίκα του Ιωσήφ ήταν η Ασεννέθ (Γένεση 41,45) και απέκτησε δύο γιους, τον Μανασσή και τον Εφραίμ (Γένεση 46,20. Αριθμοί 26,32. Ιησούς του Ναυή 17,1). Ο Ιωσήφ ήταν όμορφος και με ωραίο παράστημα (Γένεση 39,6) και ήταν ποιμένας προβάτων από την ηλικία των 17 χρόνων (Γένεση 37,2).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιωσήφ

 

 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Ο Βενιαμίν ήταν ο μικρότερος και ο δωδέκατος γιος του Ιακώβ, τον οποίο απέκτησε από τη Ραχήλ (Γένεση 29,32 και 35,23). Όταν ο πατέρας του ο Ιακώβ και η οικογένεια του έφυγαν από τη Βαιθήλ, και ενώ έμενε ακόμα μικρή απόσταση για να φτάσουν στην Εφραθά (Βηθλεέμ), είχε έρθει η ώρα της Ραχήλ να γεννήσει. Είχε δύσκολη γέννα και μόλις γεννήθηκε το παιδί, η Ραχήλ πέθανε. Πριν πεθάνει τον ονόμασε Βεν-ονί (γιος της θλίψεώς μου, της οδύνης μου), αλλά ο Ιακώβ τον ονόμασε Βενιαμίν (Γένεση 35,16-18).

Ο Βενιαμίν είχε 6 γιους, τον Βαλά ή Βαλέ (Βελά), τον Χοβώρ ή Βαχίρ (Βεχέρ), τον Ασβήλ ή Ιαδιήλ ή Ασυβήρ (Ιεδιαήλ), τον Ααρά ή Ιαχιράν (Αχεράχ), τον Νωά (Νωχά) και τον Ραφή (Ραφά) (Γένεση 46,21. Αριθμοί 26,42-43. Α' Παραλειπομένων 7,6. 8,1-2). Ακόμη αναφέρεται και ο Σωφάν (Σουφάμ) (Αριθμοί 26,43), αλλά δεν είναι σίγουρο εάν ταυτίζεται με κάποιον από τους έξι γιους του ή πρόκειται για έβδομο γιο του Βενιαμίν.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Βενιαμίν

 

 

 

 Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ

 

ΔΕΙΝΑ: Η Δείνα ήταν η μοναδική κόρη του Ιακώβ και της Λείας (Γένεση 30,21). Η γέννησή της ήταν μετά από τη γέννηση του Ζαβουλών και πριν από τον Ιωσήφ. Το όνομά της στα εβραϊκά σημαίνει "κρίση". Στην Αγία Γραφή είναι γνωστή η ατίμωσή της από τον Συχέμ τον Ευαίο.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δείνα

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ

 

Όταν ο Κύριος είδε ότι η Λεία παραγκωνιζόταν, της έδωσε την ικανότητα να κάνει παιδιά, ενώ η Ραχήλ έμενε στείρα. Η Λεία λοιπόν έμεινε τέσσερις φορές έγκυος και γέννησε γιούς. Τους ονόμασε Ρουβήν, Συμεών, Λευί και Ιούδα. Μετά έπαψε να γεννάει.

 

Η Ραχήλ επειδή δε γεννούσε παιδιά, ζήλεψε την αδερφή της και έδωσε στον Ιακώβ τη δούλη της τη Βαλλά για γυναίκα, έτσι ώστε να αποκτήσει παιδιά μέσω αυτής. Η Βαλλά έμεινε δύο φορές έγκυος και γέννησε γιούς. Τους ονόμασε Δαν και Νεφθαλί (Νεφθαλείμ).

 

Η Λεία βλέποντας ότι έπαψε να γεννάει, πήρε τη δούλη της τη Ζελφά και την έδωσε στον Ιακώβ για γυναίκα. Η Ζελφά έμεινε δύο φορές και γέννησε στον Ιακώβ γιούς. Τους ονόμασε Γαδ και Ασήρ.

 

Κατόπιν η Λεία έμεινε άλλες τρείς φορές έγκυος και γέννησε δύο γιούς και μία κόρη. Τους γιούς τους ονόμασε Ισσάχαρ και Ζαβουλών. Έπειτα γέννησε κόρη και την ονόμασε Δείνα.

 

Τότε ο Θεός θυμήθηκε τη Ραχήλ άκουσε την προσευχή της και της έδωσε την ικανότητα να ξανακάνει παιδιά. Εκείνη έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. Τον ονόμασε Ιωσήφ (Γένεση 29,31-35).