ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ

 

 ΑΖΩΤΟΣ (ΑΣΔΩΔ, ΑΣΕΔΩΘ)

 

Η ΑΖΩΤΟΣ (ΑΣΔΩΔ, ΑΣΕΔΩΘ)

(Ιησούς του Ναυή 11,22. 13,3. 15,47. Κριταί 1,18. Α' Βασιλειών 5,1. 6,17)

 

Η Άζωτος (Ασδώδ, Ασεδώθ) ήταν πόλη της νότιας Παλαιστίνης. Το βασίλειο της Ασδώθ ήταν ένα από τα πέντε βασίλεια των Φιλισταίων (Ιησούς του Ναυή 13,3). Ασδώδ- Χάρτης Α6.

 

 

 

ΑΚΚΑΡΩΝ (ΕΚΡΩΝ)

 

Η ΑΚΚΑΡΩΝ (ΕΚΡΩΝ)

(Ιησούς του Ναυή 13,3. 15,11. 15,45. Κριταί 1,18. Α' Βασιλειών 6,17. 17,52)

 

Η Ακκάρωνα (Εκρών) ήταν πόλη της νότιας Παλαιστίνης. Το βασίλειο της Εκρών (Ακκαρών) ήταν ένα από τα πέντε βασίλεια των Φιλισταίων (Ιησούς του Ναυή 13,3). Επίσης αναφέρεται και ως Ακκαρών Γεμνά (Ιησούς του Ναυή 15,46). Εκρών- Χάρτης Β6.

 

Η ΑΚΚΑΡΩΝ (ΕΚΡΩΝ)

 

 

ΑΣΚΑΛΩΝΑ

 

Η ΑΣΚΑΛΩΝΑ 

 

Η Ασκάλωνα ήταν αρχαία πόλη της νότιας Παλαιστίνης. Ήταν μια από τις αρχαιότερες και γνωστότερες παραλιακές πόλεις της Παλαιστίνης. Η Ασκάλωνα ήταν ένα από τα πέντε βασίλεια των Φιλισταίων (Κριταί 1,18. 14,19). Χάρτης Α6.

 

 

 

ΓΑΖΑ

 

Η ΓΑΖΑ 

 

Η Γάζα ήταν αρχαία πόλη της νότιας Παλαιστίνης. Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ένα από τα πέντε βασίλεια των Φιλισταίων και η πρωτεύουσα του κράτους τους. Χάρτης Α7.

 

 

 

ΓΕΘ (ΓΑΘ)

 

Η ΓΕΘ (ΓΑΘ) 

(Ιησούς του Ναυή 11,22. 13,3. Α' Βασιλειών 5,8. 17,4. 17,23. 17,52. 21,10. 27,2. 30,29)

(Β' Βασιλειών 6,10. 15,18. 21,18. 21,22. Γ' Βασιλειών 2,39)

Α' Παραλειπομένων 7,21. 8,13. 6,17. 13,13. 18,1. 20,8).

 

Η Γεθ (Γαθ) ήταν αρχαία πόλη της νότιας Παλαιστίνης. Το βασίλειο της Γεθ ήταν ένα από τα πέντε βασίλεια των Φιλισταίων. Οι αρχαίοι Έλληνες την ονόμαζαν Γεθθά, Γίττα και Γίθθεμ. Χάρτης B6.

 

 

 

ΓΕΡΑΡΑ (ΓΕΔΩΡ)  

 

ΓΕΡΑΡΑ (ΓΕΔΩΡ)

(Γένεση 10,16. 20,1. 26,6. Α' Παραλειπομένων 4,39. Β' Παραλειπομένων 14,9)

 

Τα Γέραρα (Γεδώρ) ήταν πόλη της νοτιοδυτικής Παλαιστίνης. Την εποχή των Πατριαρχών τα Γέραρα κατοικούνταν από Φιλισταίους (Γένεση 20,1-2). Την εποχή των βασιλέων γύρω από τα Γέραρα (Γεδώρ) κατοικούσαν νομαδικές φυλές, όπως οι Αλιμαζονείς ' Παραλειπομένων 14,15). Χάρτης Α7.

 

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή τα όρια των Χαναανιτικών φυλών έφταναν από τη Σιδώνα έως τα Γέραρα και τη Γάζα, έως τα Σόδομα και τα Γόμορα, την Αδαμά τη Σεβωΐμ έως τη Δασά (Γένεση 10,16).

Μετά τη Δρυ Μαμβρή ο Αβραάμ εγκαταστάθηκε στα νότια της Χαναάν, στα Γέραρα, ανάμεσα στην Κάδης και στη Σουρ. Βασιλιάς των Γεράρων την εποχή εκείνη ήταν ο Αβιμέλεχ (Γένεση 20,1-2). Όπως ο Αβραάμ, έτσι και ο Ισαάκ, επειδή είχε πέσει πείνα στη Χαναάν, εγκαταστάθηκε κι αυτός στα Γέραρα (Γένεση 26,6-15).

Η φυλή Συμεών κατά την είσοδό της στη Γη Χαναάν εγκαταστάθηκε σε διάφορες πόλεις και έφτασαν ως τα Γέραρα και τη Γάϊ για να βρουν βοσκοτόπια για τα κοπάδια τους (Παραλειπομένων Α' 4,39).

Ο Ζαρέ, βασιλιάς της Αιθιοπίας, εκστράτευσε εναντίον του Ασά, βασιλιά του Ιούδα, με ένα εκατομμύριο στρατιώτες και 300 πολεμικές άμαξες, κι έφτασε έως τη Μαρισά. Τότε ο Ασά βγήκε να τον αντικρούσει και παρατάχθηκε σε μάχη στην κοιλάδα που βρίσκεται βόρεια της Μαρισά. Ο Ασά επικαλέστηκε τον Κύριο και ο Κύριος χτύπησε τους Αιθίοπες και τράπηκαν σε φυγή. Ο στρατός του Ασά τους καταδίωξε μέχρι τη Γεδώρ (Γέραρα) και σκοτώθηκαν τόσοι πολλοί Αιθίοπες, ώστε ήταν αδύνατο πια οι υπόλοιποι ν' ανασυγκροτηθούν. Έπαθαν μεγάλη συντριβή από τον Κύριο και το στρατό του Ασά, οι οποίοι πήραν πολλά λάφυρα. Στη συνέχεια ο Ασά χτύπησε όλες τις πόλεις γύρω από τη Γεδώρ (Γέραρα) και ο στρατός του Ιούδα τις λεηλάτησε, παίρνοντας πολλά λάφυρα από αυτές. Επίσης χτύπησαν τους Αλιμαζονείς, μια νομαδική φυλή, και πήραν πολλά πρόβατα και καμήλες. Έπειτα γύρισαν στην Ιερουσαλήμ ' Παραλειπομένων 14,9-15).

 

 

ΑΛΣΩΡΗΧ

 

ΑΛΣΩΡΗΧ

(Κριταί 16,4)

 

Σαμψών και Δαλιδά

Η Αλσωρήχ ήταν πόλη της νότιας Παλαιστίνης, μία από τις πόλεις των Φιλισταίων (Κριταί 16,4). Από την πόλη αυτή καταγόταν η Δαλιδά (Κριταί 16,4).

Ο Σαμψών είχε αγαπήσει μια γυναίκα, που ονομαζόταν Δαλιδά και κατοικούσε στην πόλη Αλσωρήχ. Οι άρχοντες των Φιλισταίων πήγαν και τη βρήκαν και την έπεισαν να προσπαθήσει να μάθει από που ο Σαμψών αντλεί τη μεγάλη του δύναμη, έτσι ώστε να μπορέσουν να τον νικήσουν και να τον αιχμαλωτίσουν. Σε αντάλλαγμα της υποσχέθηκαν χίλιους εκατό ασημένιους σίκλους ο καθένας.

Ύστερα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες η Δαλιδά κατάφερε ν' αποσπάσει το μυστικό του. Έτσι αφού τον κοίμισε στα γόνατά της, φώναξε έναν άνθρωπο, ο οποίος ξύρισε το κεφάλι του Σαμψών. Τη στιγμή εκείνη το Πνεύμα του Θεού είχε φύγει απ' αυτόν, γιατί ήταν Ναζηραίος, δηλαδή αφιερωμένος στο Θεό. Τότε οι Φιλισταίοι τον συνέλαβαν, του έβγαλαν τα μάτια και τον οδήγησαν στη Γάζα (Κριταί 16,4-21).

 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

 

ΓΑΒΑΘΩΝ

(Γ' Βασιλειών 15,27. 16,15)

 

Η Γαβαθών (Γιββεθών) ήταν πόλη της νότιας Παλαιστίνης, μία από τις πόλεις των Φιλισταίων (Γ' Βασιλειών 15,27). Στην πόλη αυτή ο Βαασά από τη φυλή Ισσάχαρ, συνωμότησε εναντίον του Ναδάβ, βασιλιά του Ισραήλ, και τον σκότωσε όταν αυτός βρισκόταν στο ναό Βελαάν στη Γαβαθών, τον καιρό που ο Ναδάβ πολιορκούσε την πόλη από τους Φιλισταίους (Γ' Βασιλέων 15,27-28).

Λίγα χρόνια αργότερα ο στρατός των Ισραηλιτών πολιόρκησε ξανά τη Γαβαθών. Όταν οι Ισραηλίτες έμαθαν, ότι ο Ζαμβρί συνωμότησε και σκότωσε το βασιλιά Ηλά, τότε την ίδια μέρα εκεί στο στρατόπεδο ανακήρυξαν ομόφωνα βασιλιά τον Αμβρί, που ήταν ο αρχιστράτηγος των Ισραηλιτών. Τότε ο Αμβρί και όλος ο στρατός που ήταν μαζί του, έφυγαν από τη Γαβαθών και πήγαν να πολιορκήσουν την Θερσά, την οποία και κατέλαβαν(Γ' Βασιλέων 16,15-18).

 

 

 

ΓΟΒ

(Β' Βασιλειών 21,19. Α' Παραλειπομένων 20,5)

 

Η Γοβ ήταν πόλη της νότιας Παλαιστίνης, μία από τις πόλεις των Φιλισταίων (Β' Βασιλειών 21,19. Α' Παραλειπομένων 20,5). Στις τελευταίες νικηφόρες επιχειρήσεις του Δαβίδ κατά των Φιλισταίων, στην περιοχή της Γοβ, ο Ελεανάν (Ελλανάν), γιος του Αριωργίμ (Ιαΐρ, Ιαρέ-Ορεγίμ) από την Βηθλεέμ, σκότωσε το Λαχμί, αδερφό του γίγαντα Γολιάθ από τη Γεθ, που το ξύλο της λόγχης του ήταν σαν το αντί του αργαλειού, που ήταν ένας από τους τελευταίους απογόνους των γιγάντων στη Γεθ (Β' Βασιλειών 21,19. Α' Παραλειπομένων 20,5).