ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ

 

ΑΚΚΑΡΩΝ (ΕΚΡΩΝ)

 

Η ΑΚΚΑΡΩΝ (ΕΚΡΩΝ)

(Ιησούς του Ναυή 13,3. 15,11. 15,45. Κριταί 1,18. Α' Βασιλειών 6,17. 17,52. Δ' Βασιλειών 1,2-3)

 

Λαοί της Παλαιάς Διαθήκης

Η Ακκάρωνα (Εκρών) ήταν πόλη της νότιας Παλαιστίνης. Το βασίλειο της Εκρών (Ακκαρών) ήταν ένα από τα πέντε βασίλεια των Φιλισταίων (Ιησούς του Ναυή 13,3). Επίσης αναφέρεται και ως Ακκαρών Γεμνά (Ιησούς του Ναυή 15,46). Εκρών- Χάρτης Β6.

 

 

Η ΑΚΚΑΡΩΝ (ΕΚΡΩΝ) ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Ο Ιησούς του Ναυή είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα και δεν πρόλαβε να κατακτήσει όλες τις περιοχές της Χαναάν. Μεταξύ αυτών ήταν και η χώρα των Φιλισταίων, καθώς και όλη η περιοχή των Γαβλιτών Φιλισταίων στο βορρά. Η περιοχή αυτή ξεκινούσε από την έρημο ανατολικά της Αιγύπτου και έφτανε μέχρι την Εκρών (Ακκαρών). Η περιοχή αυτή περιλάμβανε τα πέντε βασίλεια των Φιλισταίων, της Γάζας, της Ασδώθ (Άζωτος), της Ασκάλωνας, της Γαθ και της Ακκαρών (Εκρών) (Ιησούς του Ναυή 13,1-5. Κριταί 1,18).

 

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα βόρεια σύνορα της φυλής Ιούδα ξεκινούσαν από τις εκβολές του Ιορδάνη στη Νεκρά Θάλασσα, περνούσαν από πολλές τοποθεσίες, μετά από την πόλη Ιαρίν (Χασλών) και προς την Πόλη του Ήλιου (Βαιθ-Σεμές) και προχωρούσαν προς νότο από τη βόρεια πλευρά της Ακκαρών (Εκρών), και στη συνέχεια περνούσαν από την Σοκχώθ, μετά πήγαιναν νότια, περνούσαν από τη Λεβνά και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 15,5-11).

 

Η Ακκαρών ήταν μια από τις πόλεις, η οποία μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, δόθηκε στη φυλή Δαν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,43).

Μετά την εκδίωξη όμως της φυλής Δαν από τους Αμορραίους, η φυλή Δαν εγκαταστάθηκε στο Βορρά (Ιησούς του Ναυή 19,47-48) και αργότερα η φυλή Ιούδα προφανώς κατέλαβε την Ακκαρών (Εκρών), η οποία αναφέρεται ως μια από τις πόλεις της φυλής Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 15,45-46).

 

 

Όταν οι Φιλισταίοι αποφάσισαν να επιστρέψουν την Κιβωτό της Διαθήκης στους Ισραηλίτες, πάνω στην άμαξα όπου τοποθέτησαν την Κιβωτό, έβαλαν κι ένα κιβώτιο με χρυσά ομοιώματα ως προσφορά στο Θεό για την εξιλέωση της ασέβειάς τους. Τα πέντε χρυσά ομοιώματα των εδρών που πρόσφεραν οι Φιλισταίοι ως επανόρθωση στον Κύριο αντιστοιχούσαν στις πόλεις: Άζωτο (Ασδώδ), Γάζα, Ασκάλωνα, Γεθ και Ακκαρών (Εκρών). Τα χρυσά ομοιώματα των ποντικών αντιστοιχούσαν σε όλες τις πόλεις των πέντε σατραπειών των Φιλισταίων, από την πιο οχυρωμένη ως τα πιο ανοχύρωτα χωριά των Φιλισταίων και των Φερεζαίων (Α' Βασιλειών 6,16-17).

Οι Φιλισταίοι, όταν είδαν ότι, μετά τη μονομαχία του Γολιάθ με το Δαβίδ, σκοτώθηκε ο ακατανίκητος ήρωάς τους, πανικοβλήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Τότε οι Ισραηλίτες τους καταδίωξαν ως τη Γεθ, την Ασκάλωνα και την Ακκαρών. Όλη η περιοχή γέμισε με νεκρούς και τραυματίες των Φιλισταίων (Α' Βασιλειών 17,51-53). Μετά το θάνατο του Αχαάβ, όταν ο βασιλιάς Οχοζίας έπεσε από το υπερώο του παλατιού του στη Σαμάρεια και τραυματίστηκε, έστειλε αγγελιαφόρους να πάνε στην Ακκαρών και να ρωτήσουν τον Βάαλ, εάν θα διαφύγει τον θάνατο από τον τραυματισμό του. Όμως οι αγγελιαφόροι δεν έφτασαν ποτέ στην Ακκαρών, γιατί ο προφήτης Ηλίας σταλμένος από τον Κύριο, τους πρόλαβε στο δρόμο (Δ' Βασιλειών 1,1-4. 1,6. 1,16).