ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΘΗΜΑΡ

 

Η ΘΗΜΑΡ

Η Θημάρ (Ταμάρ) ήταν κόρη του Δαβίδ από τη σύζυγό του Μααχά (Μωχά) (Α' Παραλειπομένων 3,9), κόρη του βασιλιά της Γεδσούρ (Γεσίρ) Θολμί (Θολμαΐ) (Β' Βασιλειών 3,3. Α' Παραλειπομένων 3,2) και αδερφή του Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 13,1. 13,4. 13,20. 13,22. 13,32). Η Θημάρ ήταν ωραιότατη στην εμφάνιση (Β' Βασιλειών 13,1).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Θημάρ

 

 

ΘΗΜΑΡ- Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΒΕΣΣΑΛΩΜ

 

Η ΘΗΜΑΡ (ΤΑΜΑΡ)

 

Η Θημάρ (Ταμάρ) ήταν κόρη του Αβεσσαλώμ και εγγονή του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 14,27). Ήταν πολύ ωραία γυναίκα και παντρεύτηκε τον Ροβοάμ, γιο του Σολομώντα, με τον οποίο απέκτησε τον Αβιά (Β' Βασιλειών 14,27).

Όμως δεν αληθεύει ότι η Θημάρ απέκτησε τον Αβιά, γιατί σε άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται πως ο Ροβοάμ απέκτησε τον Αβιά με τη Μααχά, η οποία όμως δεν ήταν κόρη του Αβεσσαλώμ, αλλά του Ουριήλ από τη Γαβαών (Γ' Βασιλέων 15,2. Β' Παραλειπομένων 11,20. 13,2).

 

 

ΑΝΑ (ΜΑΑΧΑ)- Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΑΒΙΑ  

 

Η ΑΝΑ (ΜΑΑΧΑ)

 

Η Ανά (Μααχά) ήταν απόγονη του Αβεσσαλώμ και σύζυγος του βασιλιά του Ιούδα Αβιά (Γ' Βασιλέων 15,10). Γιος του Αβιά και της Ανά (Μααχά) και διάδοχος του Αβιά στο βασίλειο του Ιούδα, ήταν ο Ασά (Γ' Βασιλέων 15,8-10. Β' Παραλειπομένων 14,1. 15,16).

Η Ανά (Μααχά) υπήρξε ειδωλολάτρισσα. Όταν ο γιος της ο Ασά ανέλαβε την εξουσία, κατάργησε τις ειδωλολατρικές τελετές από τη χώρα και απομάκρυνε όλα τα είδωλα, που είχαν εισαγάγει οι πρόγονοί του. Ακόμη από τη μητέρα του την Ανά αφαίρεσε κάθε εξουσία, ώστε να μην κατέχει καμμία εξέχουσα θέση, γιατί αυτή είχε κατασκευάσει ένα ναό σε άλσος κι εκεί είχε τοποθετήσει το είδωλο της Αστάρτης. Ο Ασά κατέστρεψε το είδωλο της μητέρας του και το έκαψε στο χείμαρρο των Κέδρων (Γ' Βασιλέων 15,11-13. Β' Παραλειπομένων 15,16-17).