ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΓΑΛΑΑΔ

 

Ο ΓΑΛΑΑΔ: Ο ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΙΡ

 

Ο Γαλαάδ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Μαχίρ και απόγονος του Μανασσή. Ο Γαλαάδ θεωρείται ο γενάρχης της Γαλαάδ (Αριθμοί 26,33. 27,1. 36,1. Ιησούς του Ναυή 17,1. Α' Παραλειπομένων 2,21. 7,14). Από τον Γαλαάδ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Γαλααδί (Αριθμοί 26,33). Γιοι του Γαλαάδ ήταν ο Αχιέζερ (Ιέζερ, Αβιέζερ), ο Χέλεγ (Κελέζ, Χέλεκ) (Αριθμοί 26,34. Ιησούς του Ναυή 17,2) και ο Οφέρ (Εφέρ ή Χέφερ) (Αριθμοί 27,1. Ιησούς του Ναυή 17,2). Γιος του Γαλαάδ ήταν και ο Κριτής Ιεφθάε, τον οποίο τον απέκτησε με γυναίκα πόρνη (Κριτές 11,1).

 

 

Όταν οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στη Χαναάν, ο Γαλαάδ και οι απόγονοι του Μαχίρ κατέλαβαν την περιοχή της Γαλαάδ και εξόντωσαν τους Αμορραίους που κατοικούσαν εκεί. Ο Μωυσής έδωσε τη Γαλαάδ, στους απογόνους του Μαχίρ, οι οποίοι και εγκαταστάθηκαν εκεί (Αριθμοί 32,39-40). Σε άλλο σημείο η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι ο Γαλαάδ, επειδή ήταν πολεμιστής πήρε τη Γαλαάδ και τη Βασάν (Βασανίτιδα) (Ιησούς του Ναυή 17,1).

 

Οι απόγονοι του Γαλαάδ, προσήλθαν μια μέρα μπροστά στο Μωυσή και στον αρχιερέα Ελεάζαρ και στους αρχηγούς των ισραηλιτικών φυλών και είπαν, ότι ο Κύριος έδωσε εντολή να δοθεί η κληρονομιά του Σαλπαάδ, του συγγενή τους, στις κόρες του. Αλλά αν αυτές πάρουν άντρα από άλλη φυλή, τότε το μερίδιό τους θα αφαιρεθεί από την κληρονομιά της φυλής των προγόνων τους και θα προστεθεί στην φυλή που θα ανήκουν πλέον, με αποτέλεσμα το μερίδιο της φυλής τους, που τους κληρώθηκε να ελαττωθεί και με το επόμενο Ιωβηλαίο έτος, να προστεθεί οριστικά στην ιδιοκτησία της φυλής στην οποία αυτές θα ανήκουν.

Ο Μωυσής, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, είπε στους Ισραηλίτες, ότι οι κόρες του Σαλπαάδ μπορούσαν να παντρευτούν όποιον θέλουν, αρκεί να πάρουν άντρα από οικογένεια της δικής τους φυλής, έτσι ώστε να μην περιφέρεται η κληρονομιά από τη μια φυλή στην άλλη.

Οι κόρες λοιπόν του Σαλπαάδ, συμμορφώθηκαν με την εντολή που έδωσε ο Κύριος στο Μωυσή και πήραν ως συζύγους τους γιους των θείων τους. Έτσι η ιδιοκτησία τους παρέμεινε στη φυλή του πατέρα τους  (Αριθμοί 36,1-13).

 

Γιος του Γαλαάδ ήταν και ο Κριτής Ιεφθάε, τον οποίο τον απέκτησε με γυναίκα πόρνη (Κριτές 11,1). Η νόμιμη γυναίκα του Γαλαάδ είχε γεννήσει γιους, οι οποίοι όταν μεγάλωσαν, έδιωξαν τον Ιεφθάε και τον απέκλεισαν από την περιουσία του πατέρα τους, επειδή ήταν γιος άλλης γυναίκας. Τότε ο Ιεφθάε έφυγε μακριά απ' τους αδερφούς του κι εγκαταστάθηκε στη χώρα Τωβ, μια περιοχή που βρισκόταν στα βόρεια της Γαλαάδ, πριν κληθεί στο αξίωμα του Κριτή (Κριτές 11,2-3).