ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

 

 

ΔΙΚΑΙΗ ΡΟΥΘ

 

Η ΡΟΥΘ

 

Η δίκαιη Ρουθ

Η Ρουθ η Μωαβίτισα υπήρξε πρώτα σύζυγος του Μααλών, γιου της Νωεμίν, και μετά το θάνατό του, παντρεύτηκε το Βοόζ. Από το γάμο της με το Βοόζ απόκτησε τον Ωβήδ, που ήταν ο πατέρας του Ιεσσαί και παππούς του Δαβίδ.

Η ιστορία της Ρουθ διαδραματίζεται την εποχή των Κριτών και περιγράφεται στο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης.

Η Ρουθ είναι μία από τις τέσσερις γυναίκες που αναφέρει ο ευαγγελιστής Ματθαίος στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού (Ματθαίος 1,5). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

Η ΝΩΕΜΙΝ ΚΑΙ Η ΡΟΥΘ ΣΤΗ ΜΩΑΒ

 

Την εποχή των Κριτών έπεσε πείνα στη χώρα. Τότε πολλοί αναγκάζονταν να φύγουν από την πατρίδα τους και να πηγαίνουν σε ξένους τόπους, για να βρίσκουν εργασία και ψωμί να ζήσουν. Ένας απ' αυτούς ήταν και ο Ελιμέλεχ, που κατοικούσε στη Βηθλεέμ της φυλής Ιούδα.

Ο Ελιμέλεχ πήρε τη γυναίκα του τη Νωεμίν και τους δύο γιους του, τον Μααλών και τον Χελαιών και πήγε να μείνει προσωρινά στη Μωάβ και εγκαταστάθηκαν εκεί περίπου δέκα χρόνια. Έπειτα ο Ελιμέλεχ πέθανε και η Νωεμίν έμεινε μόνη της με τους δυο γιους της. Αυτοί παντρεύτηκαν Μωαβίτισσες. Το όνομα της μιας ήταν Ορφά και της άλλης Ρουθ. Έπειτα ο Μααλών και ο Χελαιών πέθαναν κι αυτοί, και η Νωεμίν έμεινε μόνη.

 

Τότε η Νωεμίν αποφάσισε να γυρίσει πίσω στον τόπο της. Ευλόγησε τις νύφες της και τις άφησε ελεύθερες να γυρίσουν στο πατρικό τους σπίτι. Η Ορφά αποχαιρέτησε την πεθερά της και έμεινε στους δικούς της, ενώ η Ρουθ δεν ήθελε ν' αφήσει την πεθερά της μοναχή. Της είπε πως είχε υποχρέωση να πάει κοντά της, γιατί έπρεπε να τη βοηθάει και να εργάζεται γι' αυτήν, που ήταν γριά και μοναχή. Έτσι η Νωεμίν μαζί με τη Ρουθ, έφυγαν από τη Μωάβ και πήραν το δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα της Νωεμίν, τη Βηθλεέμ.

 

 

Η ΡΟΥΘ ΚΑΙ Ο ΒΟΟΖ

 

Η Ρουθ και ο Βοόζ

Εκεί, όταν έφτασαν, ήταν καλοκαίρι και μια μέρα η Ρουθ πήγε και δούλεψε στα χωράφια, όπου την εποχή εκείνη θέριζαν το σιτάρι και το κριθάρι. Εντελώς συμπτωματικά, το χωράφι που πήγε να δουλέψει η Ρουθ, έτυχε ν' ανήκει στο Βοόζ, ο οποίος ήταν άνθρωπος ισχυρός και πλούσιος, και ήταν συγγενής του Ελιμέλεχ, του άντρα της Νωεμίν.

 

Ο Βοόζ εκτίμησε τις αρετές της Ρουθ, αλλά και την αφοσίωσή της προς την πεθερά της  και την πήρε για γυναίκα του. Ο Κύριος την ευλόγησε και γέννησε γιο, και τον ονόμασαν Ωβήδ. Αυτός ήταν ο πατέρας του Ιεσσαί και παππούς του Δαβίδ, που έγινε βασιλιάς των Ισραηλιτών, κι από τη γενιά του γεννήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.

 

 

 

 

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΘ

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Π.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΙ Π.Δ.

ΠΡΟΣΩΠΑ Π.Δ.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Π.Δ.

ΛΑΟΙ & ΦΥΛΕΣ

ΡΟΥΘ

ΔΑΒΙΔ

ΥΜΝΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Βοόζ,  Ωβήδ,  Ιεσσαί,  Δαβίδ Κριτές Φυλή Ιούδα.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ