ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΡΟΥΘ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΘ

ΚΕΦ. 1: Ο ΕΛΙΜΕΛΕΧ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΩΑΒ

ΚΕΦ. 1: Η ΝΩΕΜΙΝ ΚΑΙ Η ΡΟΥΘ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ

ΚΕΦ. 2: Η ΡΟΥΘ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΤΟΥ ΒΟΟΖ

ΚΕΦ. 3: ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΩΕΜΙΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΒΟΟΖ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗ ΡΟΥΘ

ΚΕΦ. 4: Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΘ ΜΕ ΤΟ ΒΟΟΖ

ΚΕΦ. 4: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΩΒΗΔ, ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ