ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

 

 

ΔΙΚΑΙΗ ΡΕΒΕΚΚΑ

 

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΡΕΒΕΚΚΑ

 

Η Αγία Ρεβέκκα

Κόρη του Βαθουήλ (Βεθουήλ, Γένεση 22,23). Το όνομα της μητέρας της δεν αναφέρεται. Παππούς της ήταν ο Ναχώρ και γιαγιά της η Μελχά. Ήταν αδερφή του Λάβαν, γυναίκα του Ισαάκ (Γένεση 25,20) και μητέρα του Ιακώβ και του Ησαύ.

 

 

Αναφέρεται για πρώτη φορά στη γενεαλογία του Ναχώρ, αδερφού του Αβραάμ (Γένεση 22,20-24). Η Ρεβέκκα βρισκόταν στη Χαρράν, ''την πόλη του Ναχώρ'' (Γένεση κεφ. 24), όταν ο Αβραάμ έστειλε το δούλο του Ελιέζερ να βρει νύφη για τον Ισαάκ. Η Ρεβέκκα αφού άκουσε τον Ελιέζερ αποφάσισε να παντρευτεί τον Ισαάκ. Ήταν όμορφη και ελκυστική. Αργότερα παρουσιάζεται φιλόδοξη και άπληστη, ο Ισαάκ όμως την αγαπούσε πολύ (Γένεση 24,67). Η Ρεβέκκα ήταν στείρα επί 20 χρόνια και απέκτησε παιδιά μόνο όταν ο Ισαάκ δεήθηκε στο Θεό. Ο Θεός της έδωσε δυο παιδιά τον Ησαύ και τον Ιακώβ (Γένεση 25,19-26, Ρωμαίους 9,10-12). Παρόλο που ήταν δίδυμοι, ο Ησαύ αναγνωρίστηκε ως ο πρωτότοκος. Η Ρεβέκκα αγαπούσε περισσότερο τον Ιακώβ γι αυτό και σχεδίασε την παραπλάνηση του τυφλού τότε Ισαάκ ώστε αυτός σαν πατέρας να ευλογήσει τον Ιακώβ. Λίγο αργότερα έστειλε τον Ιακώβ στο σπίτι του Βαθουήλ για να αποφύγει την οργή του Ησαύ. Η Ρεβέκκα από τότε δεν τον ξαναείδε. Μετά από 20 χρόνια ο Ιακώβ επέστρεψε στη Χαναάν, όπου βρήκε τη μητέρα του νεκρή στον οικογενειακό τάφο, που ήταν μέσα σε σπηλιά στον αγρό Μαχπελάχ (Γένεσις 49,31).

 

ΠΗΓΗ: ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.GR
 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.

 

 

 

 

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΡΕΒΕΚΚΑΣ

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Π.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΙ Π.Δ.

ΠΡΟΣΩΠΑ Π.Δ.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Π.Δ.

ΛΑΟΙ & ΦΥΛΕΣ

ΓΕΝΕΣΙΣ

ΙΣΑΑΚ

ΥΜΝΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Ισαάκ Ησαύ,  Ιακώβ ΒαθουήλΛάβαν.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ