ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΚΡΙΤΑΙ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΑΝΑΝΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 

ΚΕΦ. 1: ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΑΝΑΝΑΙΟΥΣ

ΚΕΦ. 1: ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ

ΚΕΦ. 2: Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ

ΚΕΦ. 2: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

ΚΕΦ. 2: ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

ΚΕΦ. 3: ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΡΙΤΕΣ - ΔΕΒΒΩΡΑ ΚΑΙ ΒΑΡΑΚ

ΚΕΦ. 3: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΡΙΤΑΙ: ΓΟΘΟΝΙΗΛ, ΑΩΔ ΚΑΙ ΣΑΜΕΓΑΡ

ΚΕΦ. 4: Η ΔΕΒΒΩΡΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΡΑΚ

ΚΕΦ. 5: Ο ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΔΕΒΒΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΡΑΚ

Ο ΓΕΔΕΩΝ

ΚΕΦ. 6: Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ

ΚΕΦ. 6: Ο ΓΕΔΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΑΛ

ΚΕΦ. 7: Ο ΓΕΔΕΩΝ ΝΙΚΑΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΔΙΑΝΙΤΕΣ

ΚΕΦ. 8: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΔΙΑΝΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 8: Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΕΙΔΩΛΟ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ

ΚΕΦ. 8: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ

ΑΛΛΟΙ ΚΡΙΤΕΣ - Ο ΙΕΦΘΑΕ

ΚΕΦ. 9: ΑΒΙΜΕΛΕΧ ΚΑΙ ΙΩΑΘΑΜ

ΚΕΦ. 10: ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΘΩΛΑ ΚΑΙ ΙΑΪΡ

ΚΕΦ. 10: ΟΙ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 11: Ο ΙΕΦΘΑΕ ΚΡΙΤΗΣ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 11: Ο ΙΕΦΘΑΕ ΝΙΚΑΕΙ ΤΟΥΣ ΑΜΜΩΝΙΤΕΣ

ΚΕΦ. 12: Ο ΙΕΦΘΑΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΦΡΑΙΜΙΤΕΣ

ΚΕΦ. 12: ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΑΒΑΙΣΣΑΝ, ΑΪΛΩΜ ΚΑΙ ΑΒΔΩΝ

Ο ΣΑΜΨΩΝ

ΚΕΦ. 13: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΜΨΩΝ

ΚΕΦ. 14: Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΑΜΨΩΝ         

ΚΕΦ. 15: Ο ΣΑΜΨΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΝΙΚΑΕΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΥΣ         

ΚΕΦ. 16: Ο ΣΑΜΨΩΝ ΣΤΗ ΓΑΖΑ         

ΚΕΦ. 16: ΣΑΜΨΩΝ ΚΑΙ ΔΑΛΙΔΑ - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΨΩΝ

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ Η ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΚΕΦ. 17: ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΙΑ

ΚΕΦ. 18: Ο ΜΙΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΝΙΤΕΣ

ΚΕΦ. 19: Ο ΛΕΥΙΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ ΤΟΥ - Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

ΚΕΦ. 20: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - Η ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΒΕΝΙΑΜΙΝΙΤΩΝ

ΚΕΦ. 21: Η ΛΥΠΗ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ