ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5- ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΓΑΒΑΩΝΙΤΩΝ

ΒΗΡΩΘ (ΒΕΗΡΩΘΑ)  

(Ιησούς του Ναυή 9,23. 18,25. Β' Βασιλειών 4,2. 23,37. Α' Παραλειπομένων 11,39)

 

Η Βηρώθ (Βεηρωθά) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,25. Β' Βασιλειών 4,2). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βεηρωθά (Βηρώθ) δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,25). Στην Παλαιά Διαθήκη την κατοικούσαν Γαβαωνίτες, που ήταν Χορραίοι στην καταγωγή (Ιησούς του Ναυή 9,7. 9,23). Πολλοί Βηρωθαίοι μετανάστευσαν στη Γεθθαίμ της φυλής Εφραίμ (Β' Βασιλειών 4,3).

 

Όταν οι κάτοικοι της Γαβαών και των γύρω πόλεων Κεφιρά, Βηρώθ και Ιαρίν, που ήταν Χορραίοι στην καταγωγή, όταν έμαθαν τι είχε κάνει ο Ιησούς του Ναυή στην Ιεριχώ και στη Γαΐ,  φοβήθηκαν και αποφάσισαν να ενεργήσουν με πανουργία για να γλιτώσουν την καταστροφή. Ξεκίνησαν, λοιπόν, έχοντας φορτωμένα τα γαϊδούρια τους με παλιά και με μπαλωμένα ασκιά κρασιού, φόρεσαν παλιά παπούτσια και μπαλωμένα, κουρελιασμένα ρούχα και πήραν για το δρόμο ξερό και μουχλιασμένο ψωμί. Πήγαν στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, στα Γάλγαλα, και προσπάθησαν να πείσουν τον Ιησού και τους Ισραηλίτες, ότι έρχονται από μια μακρινή χώρα και θέλουν να κάνουν συμμαχία μαζί τους.

Οι άρχοντες των Ισραηλιτών πείστηκαν από τα λόγια τους και κάνανε μαζί τους συνθήκη ειρήνης (Ιησούς του Ναυή 9,3-21). Τρεις μέρες, όμως, μετά τη σύναψη αυτής της συνθήκης, οι Ισραηλίτες πληροφορήθηκαν την απάτη και έφτασαν έξω από τις πόλεις των Γαβαωνιτών, Γαβαών, Κεφιρά, Βηρώθ και Ιαρίν, αλλά δεν μπορούσαν όμως να τους επιτεθούν, επειδή οι αρχηγοί των Ισραηλιτών τους είχαν δώσει επίσημο όρκο στο όνομα του Κυρίου.

Ο Ιησούς του Ναυή δεν τους επιτέθηκε, αλλά από κείνη τη μέρα, οι Γαβαωνίτες γίνανε δούλοι των Ισραηλιτών και τους υποχρέωσαν να κόβουν ξύλα και να βγάζουν νερό για το θυσιαστήριο του Κυρίου (Ιησούς του Ναυή 9,22-27).

 

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βεηρωθά (Βηρώθ), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,25).

Από τη Βηρώθ κατάγονταν ο Ρεκχά (Ρηχάβ) και ο Βαανά, οι γιοι του Ρεμμών (Ριμμών), οι οποίοι δολοφόνησαν τον Ιεβοσθέ μέσα στο σπίτι του (Β' Βασιλειών 4,2-12). Από την Βηρώθ καταγόταν και ο Ναχώρ, ο οποίος ήταν ο οπλοφόρος του Ιωάβ, αρχιστράτηγου του Δαβίδ. Ο Γελωραϊ ή Ναχώρ ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ και ήταν αυτός που κρατούσε τα όπλα του αρχιστράτηγου Ιωάβ (Β' Βασιλειών 23,37. Α' Παραλειπομένων 11,39).

 

 

ΓΑΒΑΩΝ

(Ιησούς του Ναυή 9,3. 10,2. 18.25. 21,17. Β' Βασιλειών 2,12. 5,25. 20,8. Γ' Βασιλειών 3,4)

(Α' Παραλειπομένων 8,29. 12,4. 14,16)

 

Η Γαβαών ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Γενάρχης της πόλης θεωρείται ο Γαβαών, απόγονος του Βενιαμίν, ο οποίος μαζί με τους απογόνους του κατοικούσε σ' αυτή (Α' Παραλειπομένων 8,29). Η Γαβαών υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,17). Οι κάτοικοι της Γαβαών ήταν Χορραίοι στην καταγωγή, υπολείμματα των Αμορραίων (Ιησούς του Ναυή 9,7. Β' Βασιλειών 21,2). Χάρτης A1,B6.

 

 

 

ΙΑΡΙΝ (ΧΑΣΛΩΝ Ή ΧΕΣΑΛΩΝ)  

(Ιησούς του Ναυή 9,23. 15,10)

 

Η Ιαρίν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, δυτικά της Ιερουσαλήμ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Στην Παλαιά Διαθήκη την κατοικούσαν Γαβαωνίτες, που ήταν Χορραίοι στην καταγωγή (Ιησούς του Ναυή 9,7. 9,23). Η μεταγενέστερη ονομασία της ήταν Χασλών (Χεσαλών) (Ιησούς του Ναυή 15,10). Χεσαλών- Χάρτης A1-2.

 

Όταν οι κάτοικοι της Γαβαών και των γύρω πόλεων Κεφιρά, Βηρώθ και Ιαρίν, που ήταν Χορραίοι στην καταγωγή, όταν έμαθαν τι είχε κάνει ο Ιησούς του Ναυή στην Ιεριχώ και στη Γαΐ,  φοβήθηκαν και αποφάσισαν να ενεργήσουν με πανουργία για να γλιτώσουν την καταστροφή. Ξεκίνησαν, λοιπόν, έχοντας φορτωμένα τα γαϊδούρια τους με παλιά και με μπαλωμένα ασκιά κρασιού, φόρεσαν παλιά παπούτσια και μπαλωμένα, κουρελιασμένα ρούχα και πήραν για το δρόμο ξερό και μουχλιασμένο ψωμί. Πήγαν στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, στα Γάλγαλα, και προσπάθησαν να πείσουν τον Ιησού και τους Ισραηλίτες, ότι έρχονται από μια μακρινή χώρα και θέλουν να κάνουν συμμαχία μαζί τους.

Οι άρχοντες των Ισραηλιτών πείστηκαν από τα λόγια τους και κάνανε μαζί τους συνθήκη ειρήνης (Ιησούς του Ναυή 9,3-21). Τρεις μέρες, όμως, μετά τη σύναψη αυτής της συνθήκης, οι Ισραηλίτες πληροφορήθηκαν την απάτη και έφτασαν έξω από τις πόλεις των Γαβαωνιτών, Γαβαών, Κεφιρά, Βηρώθ και Ιαρίν, αλλά δεν μπορούσαν όμως να τους επιτεθούν, επειδή οι αρχηγοί των Ισραηλιτών τους είχαν δώσει επίσημο όρκο στο όνομα του Κυρίου.

Ο Ιησούς του Ναυή δεν τους επιτέθηκε, αλλά από κείνη τη μέρα, οι Γαβαωνίτες γίνανε δούλοι των Ισραηλιτών και τους υποχρέωσαν να κόβουν ξύλα και να βγάζουν νερό για το θυσιαστήριο του Κυρίου (Ιησούς του Ναυή 9,22-27).

 

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα βόρεια σύνορα της φυλής Ιούδα ξεκινούσαν από τις εκβολές του Ιορδάνη στη Νεκρά Θάλασσα, περνούσαν από πολλές τοποθεσίες, μετά περνούσαν από το όρος Εφρών και κατόπιν συνέχιζαν προς την πόλη Βαάλ, δηλαδή την Κιριάθ-Ιαρίμ, μετά προχωρούσαν δυτικά και μετά νότια προς το όρος Ασσάρ, μετά βόρεια προς την πόλη Ιαρίν (Χασλών) και προς την Πόλη του Ήλιου (Βαιθ-Σεμές) και προχωρούσαν προς νότο από τη βόρεια πλευρά της Ακκαρών (Εκρών), και μετά από μερικές τοποθεσίες κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 15,5-11).

 

 

ΚΕΦΙΡΑ

(Ιησούς του Ναυή 9,23. 18,24)

 

Η Κεφιρά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Στην Παλαιά Διαθήκη την κατοικούσαν Γαβαωνίτες, που ήταν Χορραίοι στην καταγωγή (Ιησούς του Ναυή 9,7. 9,23) Χάρτης A1.

 

Όταν οι κάτοικοι της Γαβαών και των γύρω πόλεων Κεφιρά, Βηρώθ και Ιαρίν, που ήταν Χορραίοι στην καταγωγή, όταν έμαθαν τι είχε κάνει ο Ιησούς του Ναυή στην Ιεριχώ και στη Γαΐ,  φοβήθηκαν και αποφάσισαν να ενεργήσουν με πανουργία για να γλιτώσουν την καταστροφή. Ξεκίνησαν, λοιπόν, έχοντας φορτωμένα τα γαϊδούρια τους με παλιά και με μπαλωμένα ασκιά κρασιού, φόρεσαν παλιά παπούτσια και μπαλωμένα, κουρελιασμένα ρούχα και πήραν για το δρόμο ξερό και μουχλιασμένο ψωμί. Πήγαν στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, στα Γάλγαλα, και προσπάθησαν να πείσουν τον Ιησού και τους Ισραηλίτες, ότι έρχονται από μια μακρινή χώρα και θέλουν να κάνουν συμμαχία μαζί τους.

Οι άρχοντες των Ισραηλιτών πείστηκαν από τα λόγια τους και κάνανε μαζί τους συνθήκη ειρήνης (Ιησούς του Ναυή 9,3-21). Τρεις μέρες, όμως, μετά τη σύναψη αυτής της συνθήκης, οι Ισραηλίτες πληροφορήθηκαν την απάτη και έφτασαν έξω από τις πόλεις των Γαβαωνιτών, Γαβαών, Κεφιρά, Βηρώθ και Ιαρίν, αλλά δεν μπορούσαν όμως να τους επιτεθούν, επειδή οι αρχηγοί των Ισραηλιτών τους είχαν δώσει επίσημο όρκο στο όνομα του Κυρίου.

Ο Ιησούς του Ναυή δεν τους επιτέθηκε, αλλά από κείνη τη μέρα, οι Γαβαωνίτες γίνανε δούλοι των Ισραηλιτών και τους υποχρέωσαν να κόβουν ξύλα και να βγάζουν νερό για το θυσιαστήριο του Κυρίου (Ιησούς του Ναυή 9,22-27).

 

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Κεφιρά, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,24).