ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3- ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΪΤΩΝ

ΑΝΑΒΩΘ (ΑΝΑΒ, ΑΝΑΘΩΘ)  

(Ιησούς του Ναυή 11,21. 21,18. Γ' Βασιλειών 2,26. Α' Παραλειπομένων 12,3. 27,12)

 

Η Αναβώθ (Ανάβ, Αναθώθ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, βόρεια της Ιερουσαλήμ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Η Αναβώθ (Αναθώθ) υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,18). Αναθώθ- Χάρτης Β1.

 

Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν εξολόθρευσε τους γίγαντες Ενακίμ (Ανακίμ), που ζούσαν στη Χεβρών, στη Δαβίρ, στην Αναβώθ και σ' ολόκληρη την ορεινή περιοχή της φυλής Ιούδα και του Ισραήλ. Τους αφάνισε και κατέστρεψε τις πόλεις τους (Ιησούς του Ναυή 11,21-22). Η Αναβώθ (Αναθώθ) υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η τρίτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Βενιαμίν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ (Ιησούς του Ναυή 21,18).

 

Από την πόλη αυτή καταγόταν ο Ιηούλ, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,3). Από την Αναθώθ καταγόταν και ο Αβιέζερ, ο οποίος ανήκε στο σώμα των επιλέκτων και ανδρείων του στρατού του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 11,28. 27,12). Στην Αναθώθ εξόρισε ο Σολομώντας τον αρχιερέα Αβιάθαρ, όπου είχε κτήματα (Γ' Βασιλειών 2,26).

 

 

ΓΑΒΑΩΝ

(Ιησούς του Ναυή 9,3. 10,2. 18.25. 21,17. Β' Βασιλειών 2,12. 5,25. 20,8. Γ' Βασιλειών 3,4)

(Α' Παραλειπομένων 8,29. 12,4. 14,16)

 

Η Γαβαών ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Γενάρχης της πόλης θεωρείται ο Γαβαών, απόγονος του Βενιαμίν, ο οποίος μαζί με τους απογόνους του κατοικούσε σ' αυτή (Α' Παραλειπομένων 8,29). Η Γαβαών υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,17). Οι κάτοικοι της Γαβαών ήταν Χορραίοι στην καταγωγή, υπολείμματα των Αμορραίων (Ιησούς του Ναυή 9,7. Β' Βασιλειών 21,2). Χάρτης A1,B6.

 

 

 

ΓΑΘΕΘ

(Ιησούς του Ναυή 21,17)

 

Η Γαθέθ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Η Γαθέθ υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,17).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η Γαθέθ δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν. Η Γαθέθ υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η δεύτερη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Βενιαμίν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ (Ιησούς του Ναυή 21,17).

 

 

ΓΑΜΑΛΑ

(Ιησούς του Ναυή 21,18)

 

Τα Γάμαλα ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Τα Γάμαλα υπήρξαν ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,18).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, τα Γάμαλα δόθηκαν στη φυλή Βενιαμίν. Τα Γάμαλα υπήρξαν ιερατική πόλη και ήταν η τέταρτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Βενιαμίν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ (Ιησούς του Ναυή 21,18).