ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΕΘΘΙ Ο ΓΕΘΘΑΙΟΣ

 

Ο ΕΘΘΙ Ο ΓΕΘΘΑΙΟΣ

 

Ο Εθθί (Ιτταΐ) καταγόταν από τη Γεθ και ήταν ένας από τους στρατηγούς του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 11,2-5). Ο Εθθί ο Γεθθαίος ήταν μεταξύ αυτών, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ, όταν αυτός έφυγε από την Ιερουσαλήμ. Σε κάποια στιγμή κατά την αποχώρησή του ο Δαβίδ είπε στον Εθθί το Γεθθαίο, που ήρθε στο στράτευμα τελευταίος με τους 600 στρατιώτες του από τη Γεθ, να μείνει στην πόλη, κοντά στον καινούριο βασιλιά.

Αλλά ο Εθθί του είπε ότι θα τον ακολουθήσει όπου κι αν πάει, στη ζωή ή στο θάνατο, και ο Δαβίδ συγκινημένος τον πήρε κι αυτόν μαζί του (Β' Βασιλειών 15,18-22).

Ο Δαβίδ από τη Μαναΐμ (Μαχαναΐμ), πριν τη μάχη με τον Αβεσσαλώμ, χώρισε το στρατό του σε τρία μέρη: Το πρώτο τμήμα το έθεσε υπό τις διαταγές του Ιωάβ, το δεύτερο υπό τις διαταγές του Αβεσσά, αδερφού του Ιωάβ, και το τρίτο υπό τις διαταγές του Εθθί του Γεθθαίου. Όταν ο στρατός του έβγαινε από την πόλη, ο Δαβίδ είπε στους στρατηγούς του, στον Ιωάβ, στον Αβεσσά και στον Εθθί να λυπηθούν τον Αβεσσαλώμ και να μην του κάνουν κακό (Β' Βασιλειών 18,1-5).

Η μάχη έγινε στο δάσος του Εφραίμ. Εκεί ο στρατός του Αβεσσαλώμ νικήθηκε από τα στρατεύματα του Δαβίδ κι έπαθε την ημέρα εκείνη μεγάλη καταστροφή, με 20.000 νεκρούς. Από το στρατό του Αβεσσαλώμ σκοτώθηκαν περισσότεροι κατά τη φυγή τους στο δάσος, παρά στο πεδίο της μάχης (Β' Βασιλειών 18,6-8).