ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΝΑΑΝ

 

Ο Ιησούς του Ναυή

Ο Μωυσής πέθανε πριν κατορθώσει να φέρει τους Ισραηλίτες στη Γη της Επαγγελίας. Τότε ανέλαβε να τους οδηγήσει ο Ιησούς του Ναυή. Όταν ο λαός προχωρούσε, μπροστά πήγαιναν πάντοτε οι Ιερείς, κρατώντας την Ιερή Κιβωτό με τις πλάκες που είχαν τις δέκα εντολές.

Οι Ισραηλίτες έφτασαν στον ποταμό Ιορδάνη και με τη βοήθεια του Κυρίου όλος ό λαός πέρασε δίχως να βραχεί κανείς, γιατί κι εδώ, όπως και στην Ερυθρά θάλασσα, τα νερά χωρίστηκαν στα δυο και άνοιξαν δρόμο να διαβούν.

Έπειτα από τον Ιορδάνη ποταμό οι Ισραηλίτες χρειάστηκαν να πολεμήσουν με διάφορους λαούς, πού στάθηκαν εμπόδιο στο δρόμο τους. Οι λαοί αυτοί είχαν πολιτείες με ισχυρά τείχη και πολεμιστές πολλούς και ικανούς. Όμως, με τη βοήθεια του Κυρίου, οι Ισραηλίτες κατόρθωσαν να τους νικήσουν.

 

 

Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΩΣ

 

Με την είσοδό τους στη Χαναάν, οι Ισραηλίτες πολιόρκησαν την οχυρωμένη πόλη Ιεριχώ. Η Ιεριχώ είχε τα τείχη της κλειστά κι αμπαρωμένα για να μην μπορέσουν να μπουν οι Ισραηλίτες. Κανείς δεν έβγαινε ούτε έμπαινε στην πόλη.

Έτσι σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, οι Ισραηλίτες παρέλασαν για εφτά μέρες γύρω από τα τείχη της.  Μπροστά πήγαινε η εμπροσθοφυλακή του στρατού. Ακολουθούσαν οι εφτά ιερείς που κρατούσαν τις κεράτινες σάλπιγγες και οι οποίοι σάλπιζαν ασταμάτητα, ενώ εκείνοι που μετέφεραν την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου τους ακολουθούσαν. Πίσω ακολουθούσε το υπόλοιπο του στρατεύματος, που ήταν και η οπισθοφυλακή της Κιβωτού.

Ο στρατός είχε πάρει ρητή διαταγή από τον Ιησού, να μη μιλήσει καθόλου ούτε να φωνάξει, ώσπου ο ίδιος να δώσει διαταγή.

Έτσι η Κιβωτός του Κυρίου, μαζί με τους ιερείς και το στρατό, έκανε μια φορά το γύρο της πόλης κι έπειτα επέστρεφαν στο στρατόπεδο. Το ίδιο έκαναν για έξι μέρες. Την έβδομη μέρα σηκώθηκαν με την αυγή κι έκαναν εφτά φορές το γύρο της πόλης με τον ίδιο τρόπο. Ήταν η μόνη μέρα που έκαναν το γύρο της πόλης εφτά φορές. Την έβδομη φορά, όταν οι ιερείς σάλπισαν με τις σάλπιγγες, μετά ο Ιησούς είπε στο στρατό «Φωνάξτε τώρα! Ο Κύριος σας παρέδωσε την πόλη!»

 

Όταν ο στρατός άκουσε τον ήχο της σάλπιγγας, ξέσπασε σε μεγάλο αλαλαγμό και σωριάστηκαν τα τείχη μόνα τους. Τότε ο στρατός επιτέθηκε στην πόλη  και την κατέλαβαν. Όλοι οι άνθρωποι και τα ζώα της πόλης παραδόθηκαν στη σφαγή.

Από την Ιεριχώ σώθηκε μόνο η Ραάβ με τους συγγενείς της, γιατί πριν την κατάληψη της πόλης είχε κρύψει και φιλοξενήσει τους κατασκόπους των Ισραηλιτών, οι οποίοι είχαν κατασκοπεύσει την πόλη.

 

 

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΙ

 

Η πτώση της Ιεριχώς

Μετά την Ιεριχώ ο Ιησούς του Ναυή με το στρατό του προχώρησαν κι έφτασαν απέναντι από τη Γαι και πήραν θέσεις στα βόρεια της πόλης. Μετά διάλεξε περίπου πέντε χιλιάδες άντρες και τους έβαλε σε ενέδρα στα δυτικά της πόλης.

Μόλις ο βασιλιάς της Γαι είδε τους Ισραηλίτες έσπευσε με όλο το στρατό του να βγει από την πόλη και να τους πολεμήσει στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες προσποιήθηκαν ότι νικήθηκαν και τράπηκαν δήθεν σε φυγή προς την έρημο. Τότε όλος ο πληθυσμός της πόλης διατάχτηκαν να βγουν και να καταδιώξουν τους Ισραηλίτες. Έτσι απομακρύνθηκαν από την πόλη και την άφησαν ανυπεράσπιστη.

 

Τότε οι στρατιώτες της ενέδρας έτρεξαν γρήγορα μέσα στην πόλη και την κατέλαβαν, κι αμέσως της έβαλαν φωτιά. Όταν οι άντρες της Γαι κοίταξαν πίσω τους και είδαν τον καπνό ν' ανεβαίνει από την πόλη προς τον ουρανό, κατάλαβαν πως έχασαν τη μάχη. Όταν ο Ιησούς του Ναυή και ο στρατός του είδαν ότι οι άντρες της ενέδρας είχαν κυριέψει την πόλη, και είδαν και τον καπνό που ανέβαινε απ' αυτήν, γύρισαν και χτύπησαν τους άντρες της Γαι. Οι Ισραηλίτες από την πόλη βγήκαν κι αυτοί στην καταδίωξη, κι έτσι οι άντρες της Γαι βρέθηκαν περικυκλωμένοι απ' όλες τις μεριές. Οι Ισραηλίτες τους νίκησαν και θανάτωσαν όλους τους κατοίκους της Γαι. Πήραν για τον εαυτό τους μόνο τα ζώα και τα λάφυρα εκείνης της πόλης, σύμφωνα με την εντολή που είχε δώσει ο Κύριος στον Ιησού. Μετά πυρπόλησαν τη Γαι και τη μετέβαλαν σε σωρό ερειπίων.

 

 

 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΜΟΡΡΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ

 

Όλοι οι λαοί δυτικά του Ιορδάνη, δηλαδή οι Χετταίοι, οι Αμορραίοι, οι Χαναναίοι, οι Φερεζαίοι, οι Ευαίοι και οι Ιεβουσαίοι, συνασπίστηκαν για να πολεμήσουν ενωμένοι τον Ιησού και τους Ισραηλίτες.

Οι κάτοικοι όμως της Γαβαών, που ήταν Ευαίοι, όταν έμαθαν τι είχε κάνει ο Ιησούς στην Ιεριχώ και στη Γαι,  φοβήθηκαν και αποφάσισαν να ενεργήσουν με πανουργία. Πήγαν στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, στα Γάλγαλα, και προσπάθησαν να πείσουν τον Ιησού και τους Ισραηλίτες, ότι έρχονται από μια μακρινή χώρα και θέλουν να κάνουν συμμαχία μαζί τους.

Οι Ισραηλίτες ξεγελάστηκαν και κάνανε μαζί τους συνθήκη ειρήνης. Μετά πληροφορήθηκαν ότι αυτοί ήταν γείτονες τους και κατοικούσαν εκεί γύρω. Ο Ιησούς του Ναυή δεν τους επιτέθηκε, αλλά από κείνη τη μέρα, οι Ευαίοι της Γαβαών γίνανε δούλοι των Ισραηλιτών.

 

Οι Αμορραίοι βασιλιάδες της Ιερουσαλήμ, της Χεβρών, της Ιεριμούθ, της Λαχίς και της Οδολλάμ (Εγλών), συμμάχησαν, επιτέθηκαν και πολιόρκησαν τη Γαβαών με όλα τους τα στρατεύματα, επειδή αυτοί συμμάχησαν με τους Ισραηλίτες.

Οι Γαβαωνίτες έστειλαν μήνυμα στον Ιησού, στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα και του ζητούσαν βοήθεια. Αμέσως ο Ιησούς, σύμφωνα με εντολή του Κυρίου, έφυγε από τα Γάλγαλα, μαζί με όλο το στρατό του και επιτέθηκε αιφνιδιαστικά εναντίον των Αμορραίων.

Η μάχη κράτησε ως το βράδυ χωρίς να νικήσουν και τότε ο Ιησούς του Ναυή παρακάλεσε τον Κύριο να σταματήσει τον ήλιο, ώσπου να τελειώσουν τη μάχη. Πράγματι, ο ήλιος στάθηκε καταμεσής του ουρανού και δεν πήγαινε να δύσει κι αυτό κράτησε σχεδόν μια μέρα. Οι Αμορραίοι βασιλιάδες υπέστησαν φοβερή ήττα και οι Ισραηλίτες τους καταδίωξαν. Και ενώ οι Αμορραίοι έφευγαν κυνηγημένοι, ο Κύριος έριξε πάνω τους από τον ουρανό χαλάζι χοντρό σαν πέτρες και σκοτώθηκαν από αυτό πολύ περισσότεροι απ' όσους εξόντωσαν οι Ισραηλίτες.

 

 

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΝΑΑΝ

 

Οι 12 φυλές του Ισραήλ

Αμέσως μετά ο Ιησούς του Ναυή επιτέθηκε και κυρίεψε όλες τις ορεινές και πεδινές περιοχές του νότου. Θανάτωσε όλους τους κατοίκους των πόλεων αυτών, όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος.

Οι πόλεις του βορρά συμμάχησαν με τους Χαναναίους, τους Αμορραίους, τους Χετταίους, τους Φερεζαίους, τους Ιεβουσαίους και τους Ευαίους. Όλοι αυτοί ένωσαν τις δυνάμεις τους και ξεκίνησαν με αναρίθμητο στρατό, με πάρα πολλά άλογα και άμαξες, με σκοπό να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες.

Ο Ιησούς του Ναυή και οι πολεμιστές του, με τη βοήθεια του Κυρίου, τους επιτέθηκαν με ορμή αιφνιδιαστικά, τους χτύπησαν και τους καταδίωξαν. Τους εξόντωσαν όλους και δεν ξέφυγε κανένας. Μετά τη μάχη αυτή ο Ιησούς κατέλαβε την Ασώρ, που ήταν η πρωτεύουσα όλων εκείνων των βασιλείων, έβαλε φωτιά στην πόλη και παρέδωσε στη σφαγή όλους τους κατοίκους της.

Μετά από τις μάχες αυτές ο Ιησούς του Ναυή εξολόθρευσε τους γίγαντες Ενακίμ που ζούσαν στα βουνά και είχαν πρωτεύουσα τη Χεβρών. Τους αφάνισε και κατέστρεψε τις πόλεις τους.

 

Έτσι ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε ολόκληρη τη χώρα και κατόπιν μοίρασε τη Χαναάν στις 12 φυλές των Ισραηλιτών. Η διανομή έγινε ενώπιον του Κυρίου στη Σηλώ, στην είσοδο της Σκηνής του Μαρτυρίου.

Ο Ιησούς, μετά τη διανομή της χώρας, συγκέντρωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ στη Συχέμ. Κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού, τους αρχηγούς και τους αξιωματούχους του και ανανέωσε τη διαθήκη του λαού με τον Κύριο, δίνοντας τις τελευταίες παραγγελίες του όπως μείνει ο λαός πιστός στη λατρεία του μόνου αληθινού Θεού. Οι Ισραηλίτες πράγματι λάτρεψαν τον Κύριο για όσο ζούσε ο Ιησούς του Ναυή, οι αρχηγοί των φυλών και οι πρεσβύτεροι του λαού.

 

Μετά τα γεγονότα αυτά, ο Ιησούς του Ναυή διοίκησε τους Ισραηλίτες με την ευλογία του Θεού και πέθανε σε ηλικία 110 ετών. Τον έθαψαν στην περιοχή που είχε λάβει ως μερίδιο, στη Θαμνασαράχ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ.

Μετά το θάνατό του, οι Ισραηλίτες έθαψαν στην Συχέμ τα οστά του Ιωσήφ, που τα είχαν φέρει μαζί τους από την Αίγυπτο. Τα απόθεσαν στον αγρό που είχε αγοράσει ο Ιακώβ και που είχε περιέλθει στους απογόνους του Ιωσήφ ως ιδιοκτησία. Πέθανε κι ο Ελεάζαρ, ο γιος του Ααρών και τον έθαψαν στο λόφο που είχε δοθεί στο γιο του το Φινεές, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ.

 

 

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

 

Υπάρχει όμως ένα ερώτημα προς απάντηση: Οι Ισραηλίτες κατηγορήθηκαν ως ληστρική δολοφονική φυλή, διότι θανάτωσαν στο πέρασμά τους οτιδήποτε ανέπνεε, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ζώα.

Θα πρέπει όμως να εξετάσουμε τα πράγματα βάση του δικαίου που επικρατούσε την εποχή εκείνη. Οι αντίπαλοι των Ισραηλιτών επιδίδονταν σε πολύ σκληρότερες  πράξεις. Δεν σκότωναν απλώς, αλλά βασάνιζαν απάνθρωπα τους ηττημένους αντιπάλους τους και ατίμαζαν τους νέους και τις νέες. Μία επιγραφή του Ασσουρμπανιμπάλ βασιλιά της Νινευή περί του 7ου αιώνα π.Χ μας πείθει για αυτό: «...αρκετούς εξ’ αυτών έγδαρα ζωντανούς και τα δέρματά τους τα κρέμασα στους τοίχους... άλλων έκοψα τη μύτη, άλλων τα πόδια, άλλων τας χείρας, και άλλων τα αυτιά. Από άλλους έβγαλα τα μάτια... ητίμασα τους νέους και τας νεάνιδας...».

Πρέπει  επίσης να κατανοήσουμε πως η θανάτωση των Χαναναίων έγινε για να κατατροπωθεί η ειδωλολατρία και όχι το ανθρώπινο πρόσωπο. Ήταν μια μορφή θεομηνίας που η εκτέλεση αυτής παραδόθηκε στον Ισραηλιτικό λαό. Ένας και μοναδικός ήταν ο σκοπός του Θεού: η διαφύλαξη της πίστεως των Ισραηλιτών και η αποφυγή της αναμείξεών τους με τα όμορα ειδωλολατρικά έθνη.