ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΕΣΕΒΩΝ

 

Η ΕΣΕΒΩΝ

(Αριθμοί 21,26. 32,3. 32,37. Δευτερονόμιο 2,26. Ιησούς του Ναυή 12,2. 21,39)

(Κριταί 11,19. 11,26. Γ' Βασιλειών 4,18)

 

Η Εσεβών ήταν αρχαία πόλη βορειοανατολικά της Νεκράς θάλασσας, κοντά στο όρος Νεβώ. Η Εσεβών ήταν το βασίλειο του Σηών (Αριθμοί 21,26. Δευτερονόμιο 1,4. 2,24. 2,26. 4,46. 29,6. Ιησούς του Ναυή 12,2. 13,10. 13,27. Γ' Βασιλειών 4,18). Υπήρξε πόλη των Μωαβιτών και αργότερα υπήρξε πρωτεύουσα των Αμορραίων (Αριθμοί 21,26. Δευτερονόμιο 2,24. 2,26. Ιησούς του Ναυή 13,10. Κριταί 11,19). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Εσεβών ήταν στα όρια της φυλής Γαδ (Ιησούς του Ναυή 21,39). Η Εσεβών υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,39). Χάρτης D6.

 

Οι Αμορραίοι, με βασιλιά το Σηών, πριν οι Ισραηλίτες μπουν στη Χαναάν, σ' ένα πόλεμο με τους Μωαβίτες, κατέλαβαν όλη την περιοχή των Μωαβιτών, από την Αροήρ έως τον ποταμό Αρνών. Κατέστρεψαν την Εσεβών και όλες τις πόλεις των Μωαβιτών στην περιοχή αυτή και έβαλαν φωτιά σ' αυτές. Ως και οι γυναίκες των Αμορραίων πήραν μέρος στους εμπρησμούς αυτούς. Όλοι οι Μωαβίτες, άντρες και γυναίκες, που ζούσαν στην περιοχή αυτή έγιναν αιχμάλωτοι των Αμορραίων (Αριθμοί 21,26-30).  Μετά τον πόλεμο αυτό η Εσεβών έγινε πρωτεύουσα του Σηών και των Αμοραίων (Αριθμοί 21,26. Δευτερονόμιο 1,4. 2,24. 2.26. 4,46. 29,6. Ιησούς του Ναυή 12,2. 13,10. 13,27).

Όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν έξω από τα σύνορα των Αμοραίων, έστειλαν αγγελιοφόρους στο Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, και του ζήτησαν να τους επιτρέψει να περάσουν ειρηνικά μέσα από τη χώρα του.  Ο Σηών όμως δεν τους επέτρεψε να περάσουν από το έδαφος του και συγκέντρωσε όλο το στρατό του εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες όμως πέρασαν τον ποταμό Αρνών, που ήταν στα σύνορα με τη Μωάβ, νίκησαν και θανάτωσαν τον Σηών στη μάχη που έγινε στην Ιασσά και κυρίεψαν τη χώρα του. Κυρίεψαν την πρωτεύουσα Εσεβών και όλες τις πόλεις των Αμορραίων με τα περίχωρα τους κι εγκαταστάθηκαν σ' αυτές (Αριθμοί 21,21-26. Δευτερονόμιο 2,24-36).

Οι Ισραηλίτες αφού νίκησαν τους Μωαβίτες και τους Αμοραίους, οι εκπρόσωποι της φυλής Ρουβήν και Γαδ, πήγαν στο Μωυσή και ζήτησαν τις περιοχές ανατολικά του Ιορδάνη για λογαριασμό τους, επειδή είχαν καλά βοσκοτόπια για τα κοπάδια τους. Μεταξύ των περιοχών αυτών, υπήρχαν και οι πόλεις Ατταρώθ, Δαιβών, Ιαζήρ, Ναμρά, Εσεβών, Ελεάλη, Σεβαμά, Βαιάν και το όρος Ναβαύ (Αριθμοί 32,1-5).

 

Μετά τη συμφωνία που έκαναν οι εκπρόσωποι της φυλής Ρουβήν με το Μωυσή, ξαναέχτισαν και οχύρωσαν τις πόλεις Εσεβών, Ελεάλη, Κιριαθαΐμ (Καριαθαΐμ), Βεελμεών και την Σεβαμά (Αριθμοί 32,37-38), οι οποίες όμως κατοικήθηκαν από τη φυλή Γαδ. Μετά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στη φυλή Ρουβήν όλες τις πόλεις που βρίσκονταν στην κοιλάδα Αρνών και όλη την περιοχή της Μισώρ έως την Εσεβών (Ιησούς του Ναυή 13,16). Όλες οι πόλεις βόρεια της Εσεβών έως την Ραμώθ βρισκόντουσαν στα όρια της φυλής Γαδ (Ιησούς του Ναυή 13,26).

 

Η Εσεβών υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η τρίτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Γαδ στους Λευίτες και στην οικογένεια του Μεραρί (Ιησούς του Ναυή 21,39). Στο μήνυμα του Ιεφθάε προς το βασιλιά των Αμμωνιτών αναφέρεται ότι από την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στην Εσεβών, στην Αροήρ και στις γύρω πόλεις έχουν περάσει 300 χρόνια (Κριταί 11,26).

 

Ο Γαβέρ, γιος του Αδαΐ, ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Γαβέρ είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή της φυλής Γαδ και την Εσεβών της Βασάν (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,18). Στο βιβλίο του Σολομώντα Άσμα Ασμάτων, ο νυμφίος εξυμνεί την ομορφιά της νύμφης και παρομοιάζει τα μάτια της σαν τις πηγές της Εσεβών (Άσμα Ασμάτων 7,5).