ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΑΝΑΦΑΘΕ

(Γ' Βασιλειών 4,11)

 

Η Αναφαθέ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Γ' Βασιλειών 4,11). Ο σύζυγος της Ταβλήθ, θυγατέρας του Σολομώντα, ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του, ο οποίος είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή, που αποτελείται από τις πόλεις Χαναδάβ και Αναφαθέ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,11).

 

 

ΑΣΣΟΥΡ

(Γ' Βασιλειών 2,35ι. 10,22α)

 

Η Ασσούρ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Γ' Βασιλέων 2,35ι. 10,22α), αλλά δεν πρέπει να συγχέεται με την μεγάλη πόλη της Μεσοποταμίας, που έχτισε ο ομώνυμος ήρωας. Ο Σολομώντας, μετά την κατασκευή του Ναού και του τοίχους των Ιεροσολύμων, ανοικοδόμησε και οχύρωσε πολλές πόλεις, μεταξύ αυτών και την Ασσούρ (Γ' Βασιλέων 2,35ι-κ. 10,22α).

 

 

ΒΑΑΛΑΘ Ή ΒΑΑΛΩΘ  

(Γ' Βασιλειών 2,35ι. 4,16. Β' Παραλειπομένων 8,6)

 

Η Βααλάθ ή Βααλώθ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Γ' Βασιλέων 2,35ι. 2,46. Β' Παραλειπομένων 8,6). Ο Σολομώντας, μετά την κατασκευή του Ναού και του τοίχους των Ιεροσολύμων, ανοικοδόμησε και οχύρωσε πολλές πόλεις, μεταξύ αυτών και η Βααλάθ (Γ' Βασιλέων 2,35ι-κ. Β' Παραλειπομένων 8,6). Ο Βαανά, γιος του Χουσί, ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή της φυλής Ασήρ και την πόλη Βααλώθ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,16).

 

 

ΒΑΙΣΩΒΑ

(Β' Παραλειπομένων 8,3)

 

Η Βαισωβά ήταν αρχαία πόλη, κοντά στο βασίλειο του Ισραήλ (Β' Παραλειπομένων 8,3). Ο Σολομώντας, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, εκστράτευσε εναντίον της πόλης Βαισωβά, την οποία κυρίευσε (Β' Παραλειπομένων 8,3).

 

 

ΘΕΡΜΑΙ

(Γ' Βασιλειών 2,46δ)

 

Η Θερμαί ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ στην έρημο (Γ' Βασιλέων 2,46δ). Με την εκμετάλευση των δασών, των λατομείων και των μεταλλείων του όρους Λιβάνου, ο Σολομώντας ανοικοδόμησε την πόλη Θερμαί στην έρημο (Γ' Βασιλέων 2,46γ-δ).

 

 

ΘΟΕΔΜΟΡ

(Β' Παραλειπομένων 8,4)

 

Η Θοεδμόρ ήταν αρχαία πόλη στα βόρεια του Ισραήλ, χτισμένη στην έρημο, κοντά στο βασίλειο με την Ημάθ (Β' Παραλειπομένων 8,4). Ο Σολομώντας ανοικοδόμησε και οχύρωσε τη Θοεδμόρ στην έρημο, καθώς κι όλες τις πόλεις που ανοικοδόμησε στην Ημάθ (Β' Παραλειπομένων 8,4).

 

 

ΙΕΘΕΡΜΑΘ

(Γ' Βασιλειών 10,22α)

 

Η Ιεθερμάθ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Γ' Βασιλέων 10,22α). Ο Σολομώντας, μετά την κατασκευή του Ναού και του τοίχους των Ιεροσολύμων, ανοικοδόμησε και οχύρωσε πολλές πόλεις, μεταξύ αυτών και την Ιεθερμάθ (Γ' Βασιλέων 10,22α).

 

 

ΜΑΓΔΩ (ΜΑΓΔΑΛ)  

(Γ' Βασιλειών 2,35ι. 10,22α)

 

Η Μαγδώ (Μαγδάλ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Γ' Βασιλέων 2,35ι. 10,22α). Ο Σολομώντας, μετά την κατασκευή του Ναού και του τοίχους των Ιεροσολύμων, ανοικοδόμησε και οχύρωσε πολλές πόλεις, μεταξύ αυτών και την Μαγδώ (Μαγδάλ) (Γ' Βασιλέων 2,35ι-κ. 10,22α).

 

 

ΧΑΝΑΔΑΒ

(Γ' Βασιλειών 4,11)

 

Η Χαναδάβ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Γ' Βασιλειών 4,11). Ο σύζυγος της Ταβλήθ, θυγατέρας του Σολομώντα, ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του, ο οποίος είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή, που αποτελείται από τις πόλεις Χαναδάβ και Αναφαθέ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,11).

 

 

ΣΩΦΗΡΑ

(Γ' Βασιλειών 9,28. Β' Παραλειπομένων 8,18)

 

Η Σωφηρά ήταν αρχαία πόλη και λιμάνι του Ισραήλ (Γ' Βασιλειών 9,28). Το ναυτικό του Σολομώντα είχε πλεύσει από το λιμάνι της Αϊλάθ (Εϊλάτ) προς τη Σωφηρά και παρέλαβε τα 120 ή 450 τάλαντα χρυσού που έστειλε ο Χιράμ στο Σολομώντα (Γ' Βασιλέων 9,14-28. Β' Παραλειπομένων 8,17-18).