ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΒΑΙΘΧΟΡ

(Α' Βασιλειών 7,11)

 

Η Βαιθχόρ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Α' Βασιλειών 7,11). Όταν έμαθαν οι Φιλισταίοι ότι οι Ισραηλίτες ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στη Μασσηφάθ, οι ηγεμόνες τους αποφάσισαν να πάνε να τους χτυπήσουν. Οι Ισραηλίτες, όταν τ' άκουσαν αυτό, φοβήθηκαν τους Φιλισταίους, και ζήτησαν από το Σαμουήλ να προσευχηθεί στον Κύριο, για να τους σώσει από τους Φιλισταίους.  Ο Σαμουήλ παρακάλεσε τον Κύριο για τους Ισραηλίτες κι ο Κύριος τον άκουσε.

Όταν πλησίασαν οι Φιλισταίοι για να χτυπήσουν τους Ισραηλίτες, εκείνη τη στιγμή βρόντησε ο Κύριος με εκκωφαντικές βροντές πάνω στους Φιλισταίους και τους προκάλεσε σύγχυση και άρχισαν να υποχωρούν. Τότε οι Ισραηλίτες καταδίωξαν τους Φιλισταίους και τους νίκησαν μέχρι τη Βαιθχόρ (Α' Βασιλειών 7,7-11).

 

 

ΚΑΒΑΣΑΗΛ (ΚΑΒΕΣΕΗΛ, ΚΑΒΣΕΗΛ)  

(Β' Βασιλειών 23,20. Α' Παραλειπομένων 11,22)

 

Η Καβασαήλ ή Καβεσεήλ (Καβσεήλ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Β' Βασιλειών 23,20. Α' Παραλειπομένων 11,22). Από την πόλη αυτή καταγόταν ο Βαναίας, ένας από τους τριάντα επιλέκτους και ανδρείους του Δαβίδ και  έκανε πολλά κατορθώματα στην υπεράσπιση της πόλης από τους Μωαβίτες. Κατά τη μάχη αυτή σκότωσε δύο Μωαβίτες αρκετά δυνατούς (Β' Βασιλειών 23,20. Α' Παραλειπομένων 11,22).

 

 

ΛΑΔΑΒΑΡ ή ΛΩΔΑΒΑΡ (ΛΟΔΕΒΑΡ)  

(Β' Βασιλειών 9,5. 17,27)

 

Η Λαδάβαρ ή Λωδαβάρ (Λοδεβάρ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, πιθανόν ανατολικά του Ιορδάνη (Β' Βασιλειών 9,5. 17,27). Όταν είχε φτάσει η είδηση για το θάνατο του βασιλιά Σαούλ και του Ιωνάθαν, η παραμάνα του Σαούλ άρπαξε βιαστικά το μικρό γιο του Ιωνάθαν, τον Μεμφιβοσθέ κι έφυγε για τη Λαδάβαρ. Εκεί βρήκαν καταφύγιο στο σπίτι του Μαχίρ, γιου του Αμιήλ (Β' Βασιλειών 4,4. 9,4-5).

Όταν ο Δαβίδ έφτασε στη Μαναΐμ (Μαχαναΐμ), μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ, ο Ουεσβί από τη Ραββάθ, γιος του Ναάς, πρώην βασιλιά των Αμμωνιτών, ο Μαχίρ, γιος του Αμιήλ, από την Λωδαβάρ και ο Βερζελλί, από την Ρωγελλίμ της Γαλαάδ, έφεραν στο Δαβίδ διάφορα οικιακά σκεύη και τρόφιμα για να φάνε ο Δαβίδ και ο στρατός που τον ακολουθούσε (Β' Βασιλειών 17,24-29).

 

 

ΣΕΓΑΛΕΙΜ

(Α' Βασιλειών 9,4)

 

Η Σεγαλείμ (Σααλίμ) ήταν αρχαία πόλη και περιοχή του Ισραήλ που αναφέρεται στο βιβλίο των Βασιλειών Α', χωρίς να προσδιορίζεται που ακριβώς βρισκόταν (Α' Βασιλειών 9,4).

Πριν ο Σαούλ γίνει βασιλιάς του Ισραήλ, μαζί με τον υπηρέτη του πέρασαν από την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ και μετά από τις περιοχές Σελχά και Σεγαλείμ, για να βρει τα γαϊδούρια  του πατέρα του που είχαν χαθεί δίχως αποτέλεσμα (Α' Βασιλειών 9,4).

 

 

ΣΕΡΡΑΝ

(B' Βασιλειών 20,9)

 

Η Σερράν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ (Β' Βασιλειών 20,9). Ο Ελεανάν ήταν μαζί με το Δαβίδ στη Σερράν, όταν οι Φιλισταίοι χλεύαζαν και προκαλούσαν τους Ισραηλίτες σε μονομαχία. Κάποια στιγμή ο Ελεανάν χτύπησε τους Φιλισταίους, μέχρις ότου κουράστηκε το χέρι του και κόλλησε η παλάμη του στη λαβή του ξίφους του. Έτσι ο Κύριος πραγματοποίησε την ημέρα εκείνη μεγάλη νίκη για τους Ισραηλίτες, οι οποίοι όσοι ήταν πίσω του λαφυραγωγούσαν και απογύμνωναν τους νεκρούς (Β' Βασιλειών 23,9-10).

 

 

ΦΑΣΟΔΟΜΙΝ

(Α' Παραλειπομένων 11,13)

 

Η Φασοδομίν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, πιθανόν στα όρια της φυλής Βενιαμίν ή του Ιούδα (Α' Παραλειπομένων 11,13). Στην πόλη αυτή είχαν συγκεντρωθεί οι Φιλισταίοι για να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες, οι οποίοι φοβήθηκαν τους Φιλισταίους και τράπηκαν σε φυγή. Τότε σε κάποιο χωράφι, που ήταν σπαρμένο με κριθάρι, ο Δαβίδ και ο Ελεάζαρ, ένας από τους τρεις καλύτερους και δυνατότερους ανδρείους του Δαβίδ, σκότωσαν τους Φιλισταίους και με τη βοήθεια του Θεού έσωσαν τους Ισραηλίτες (Α' Παραλειπομένων 11,13-14).

 

 

ΧΑΡΡΙ

(Β' Βασιλειών 20,14)

 

Η Χαρρί ήταν αρχαία πόλη του βόρειου Ισραήλ, κοντά στην πόλη Αβέλ Βαιθμαχά (Β' Βασιλειών 20,14). Μετά την ανταρσία του Σαβεέ, στην πόλη αυτή συγκεντρώθηκε ο στρατός του Ιωάβ πριν πολιορκήσει την Αβέλ Βαιθμαχά, στην οποία είχε καταφύγει ο Σαβεέ  (Β' Βασιλειών 20,14).