ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3- ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΪΤΩΝ

ΓΕΛΛΑ

(Ιησούς του Ναυή 21,15)

 

Η Γελλά ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών; Η Γελλά υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,15). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, η πόλη Γελλά δόθηκε στη φυλή Συμεών; Η Γελλά υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η πέμπτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησαν οι φυλές του Ιούδα και του Συμεών στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ (Ιησούς του Ναυή 21,15).

 

 

ΤΕΜΑ

(Ιησούς του Ναυή 21,14)

 

Η Τεμά ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών; (Ιησούς του Ναυή 21,14). Η Τεμά υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,14). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, η πόλη Τεμά δόθηκε στη φυλή Συμεών; Η Τεμά υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η τέταρτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησαν οι φυλές του Ιούδα και του Συμεών στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ (Ιησούς του Ναυή 21,14).