ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΕΙΜ

(Α' Παραλειπομένων 4,32)

 

Η Αείμ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Συμεών (Α' Παραλειπομένων 4,32). Η Αείμ ήταν μια από τις πόλεις που εγκαταστάθηκε η φυλή Συμεών κατά την είσοδό της στη Γη Χαναάν (Α' Παραλειπομένων 4,32).

 

 

ΑΙΣΑΝ (ΑΣΑΝ)  

(Ιησούς του Ναυή 19,7. Α' Παραλειπομένων 4,32)

 

Η Αισάν (Ασάν) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,7). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Αισάν (Ασάν), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών, η οποία και εγκαταστάθηκε σ' αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,7. Α' Παραλειπομένων 4,32).

 

 

ΑΡΑΘ (ΑΡΑΔ)

(Ιησούς του Ναυή 12,14)

 

Η Αράθ (Αράδ) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Συμεών. Αράδ- Χάρτης B8. Ο βασιλιάς της Αράθ (Αράδ) ήταν ένας από τους 29 Χαναναίους βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναυή κατά την κατάληψη της Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 12,14).

 

 

ΑΡΣΩΛΑ Ή ΕΣΗΡΣΟΥΑΛ (ΑΣΑΡ-ΣΟΥΑΛ)  

(Ιησούς του Ναυή 19,3. Α' Παραλειπομένων 4,28)

 

Η Αρσωλά ή Εσηρσουάλ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,3). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Αρσωλά ή Εσηρσουάλ (Ασάρ-Σουάλ), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών, η οποία και εγκαταστάθηκε σ' αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,3. Α' Παραλειπομένων 4,28).

 

 

ΑΣΟΜ (ΑΣΕΜ)

(Ιησούς του Ναυή 19,3)

 

Η Ασόμ (Άσεμ) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,3). Δεν πρέπει να συγχέεται με την Ασόμ της φυλής Ιούδα.

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ασόμ (Άσεμ), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών, η οποία και εγκαταστάθηκε σ' αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,3).

 

 

ΒΑΑΛ

(Α' Παραλειπομένων 4,33)

 

Η Βάαλ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, πιθανόν στα όρια της φυλής Συμεών (Α' Παραλειπομένων 4,33). Η φυλή Συμεών κατά την είσοδό της στη Γη Χαναάν εγκαταστάθηκε σε διάφορες πόλεις που έφταναν ως την πόλη Βάαλ (Α' Παραλειπομένων 4,33).

 

 

ΒΑΘΑΡΩΘ

(Ιησούς του Ναυή 19,6)

 

Η Βαθαρώθ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,6). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βαθαρώθ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,5).

 

 

ΒΑΘΟΥΗΛ (ΒΕΘΟΥΗΛ)

(Α' Παραλειπομένων 4,30)

 

Η Βαθουήλ (Βεθουήλ) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Συμεών (Α' Παραλειπομένων 4,30). Η Βαθουήλ (Βεθουήλ) ήταν μια από τις πόλεις που εγκαταστάθηκε η φυλή Συμεών κατά την είσοδό της στη Γη Χαναάν (Α' Παραλειπομένων 4,30).

 

 

ΒΑΙΘΜΑΡΙΜΩΘ (ΒΑΙΘΜΑΧΕΡΕΒ)  

(Ιησούς του Ναυή 19,5. Α' Παραλειπομένων 4,31)

 

Η Βαιθμαριμώθ (Βαιθμαχερέβ) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,5). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βαιθμαριμώθ (Βαιθμαχερέβ), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών, η οποία και εγκαταστάθηκε σ' αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,5. Α' Παραλειπομένων 4,31).

 

 

ΒΑΛΑΑ (ΒΩΛΑ)  

(Ιησούς του Ναυή 19,3. Α' Παραλειπομένων 4,29)

 

Η Βαλαά (Βωλά) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,3). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βαλαά (Βωλά), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών, η οποία και εγκαταστάθηκε σ' αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,3. Α' Παραλειπομένων 4,29).

 

 

ΒΑΜΕΘ

(Ιησούς του Ναυή 19,8)

 

Η Βαμέθ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν νότια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,8). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βαμέθ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,8).

 

 

ΒΑΡΕΚ

(Ιησούς του Ναυή 19,8)

 

Η Βαρέκ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν νότια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,8). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βαρέκ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,8).

 

 

ΒΑΡΟΥΣΕΩΡΙΜ

(Α' Παραλειπομένων 4,31)

 

Η Βαρουσεωρίμ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Συμεών (Α' Παραλειπομένων 4,31). Η Βαρουσεωρίμ ήταν μια από τις πόλεις που εγκαταστάθηκε η φυλή Συμεών κατά την είσοδό της στη Γη Χαναάν (Α' Παραλειπομένων 4,31).

 

 

ΒΟΑΣΟΜ

(Α' Παραλειπομένων 4,29)

 

Η Βοασόμ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Συμεών (Α' Παραλειπομένων 4,29). Η Βοασόμ ήταν μια από τις πόλεις που εγκαταστάθηκε η φυλή Συμεών κατά την είσοδό της στη Γη Χαναάν (Α' Παραλειπομένων 4,29).

 

 

ΒΟΥΛΑ

(Ιησούς του Ναυή 19,4)

 

Η Βουλά ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,4). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βουλά, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών, η οποία και εγκαταστάθηκε σ' αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,4).

 

 

ΕΘΕΡ

(Ιησούς του Ναυή 19,7. Α' Παραλειπομένων 4,32)

 

Η Εθέρ ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,7). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Εθέρ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών, η οποία και εγκαταστάθηκε σ' αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,7. Α' Παραλειπομένων 4,32).

 

 

ΕΛΘΟΥΛΑ (ΕΛΤΩΛΑΔ)

(Ιησούς του Ναυή 19,4)

 

Η Ελθουλά (Ελτωλάδ) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,4). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ελθουλά (Ελτωλάδ), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών, η οποία και εγκαταστάθηκε σ' αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,4).

 

 

ΗΜΙΣΟΥΣΕΩΣΙΝ (ΣΑΡΣΟΥΣΙΝ)  

(Ιησούς του Ναυή 19,5. Α' Παραλειπομένων 4,31)

 

Η Ημισουσεωσίν (Σαρσουσίν) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,5). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ημισουσεωσίν (Σαρσουσίν), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών, η οποία και εγκαταστάθηκε σ' αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,5. Α' Παραλειπομένων 4,31).

 

 

ΗΝΡΕΜΜΩΝ (ΕΡΕΜΜΩΝ, ΡΙΜΜΩΝ)  

(Ιησούς του Ναυή 19,7. Α' Παραλειπομένων 4,32)

 

Η Ηνρεμμών (Ερεμμών, Ριμμών) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,7). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ηνρεμμών (Ερεμμών, Ριμμών), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών, η οποία και εγκαταστάθηκε σ' αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,7. Α' Παραλειπομένων 4,32).

 

 

ΘΑΛΧΑ

(Ιησούς του Ναυή 19,7)

 

Η Θαλχά ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,7). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Θαλχά, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,7).

 

 

ΘΟΚΚΑΝ (ΘΟΧΕΝ)

(Α' Παραλειπομένων 4,32)

 

Η Θοκκάν (Θοχέν) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Συμεών (Α' Παραλειπομένων 4,32). Η Θοκκάν (Θοχέν) ήταν μια από τις πόλεις που εγκαταστάθηκε η φυλή Συμεών κατά την είσοδό της στη Γη Χαναάν (Α' Παραλειπομένων 4,32).

 

 

ΘΟΥΛΑΔ (ΘΩΛΑΔ)

(Α' Παραλειπομένων 4,29)

 

Η Βηρώθ (Βεηρωθά) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, στα όρια της φυλής Συμεών (Α' Παραλειπομένων 4,32). Η Θουλάδ (Θωλάδ) ήταν μια από τις πόλεις που εγκαταστάθηκε η φυλή Συμεών κατά την είσοδό της στη Γη Χαναάν (Α' Παραλειπομένων 4,29).

 

 

ΜΩΛΑΔΑ (ΚΩΛΑΔΑΜ)  

(Ιησούς του Ναυή 19,2. Α' Παραλειπομένων 4,28)

 

Η Μωλαδά (Κωλαδάμ) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,2). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Μωλαδά (Κωλαδάμ), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών, η οποία και εγκαταστάθηκε σ' αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,2. Α' Παραλειπομένων 4,28).

 

 

ΣΑΜΑΑ (ΣΑΜΑ, ΣΕΜΑ)

(Ιησούς του Ναυή 19,2. Α' Παραλειπομένων 4,28)

 

Η Σαμαά (Σαμά, Σεμά) ήταν αρχαία πόλη του νότιου Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στα όρια της φυλής Συμεών (Ιησούς του Ναυή 19,2). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Σαμαά (Σαμά, Σεμά), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Συμεών, η οποία και εγκαταστάθηκε σ' αυτή (Ιησούς του Ναυή 19,2. Α' Παραλειπομένων 4,28).