ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΡΟΥΒΗΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4- ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΪΤΩΝ

ΒΟΣΟΡ

(Δευτερονόμιο 4,43. Ιησούς του Ναυή 20,8. 21,36)

 

Η Βοσόρ ήταν αρχαία πόλη των Αμοραίων, ανατολικά του Ιορδάνη, απέναντι από την Ιεριχώ, στα όρια της φυλής Ρουβήν στην περιοχή της Μισώρ. Ήταν κτισμένη στην ακατοίκητη πεδινή περιοχή (Δευτερονόμιο 4,43. Ιησούς του Ναυή 21,36). Η Βοσόρ ήταν μια από τις έξι πόλεις καταφυγής των Ισραηλιτών, που ξεχώρισε ο Μωυσής και ο Ιησούς του Ναυή (Δευτερονόμιο 4,41-43. Ιησούς του Ναυή 20,8). Η Βοσόρ υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,36).

 

Κατά τη διανομή της Χαναάν, η Βοσόρ μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ρουβήν. Η Βοσόρ ήταν μία από τις τρεις πόλεις ανατολικά του Ιορδάνη, που ξεχώρισε ο Μωυσής, ως πόλεις καταφυγής των εξ αμελείας φονιάδων, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς ώσπου να γίνει η δίκη τους. Αυτές ήταν η Βοσόρ από τη φυλή Ρουβήν, η Ραμώθ στη Γαλαάδ από τη φυλή Γαδ και Γαυλών στη Βασάν από τη φυλή Μανασσή (Δευτερονόμιο 4,41-43). Αργότερα η Βοσόρ ήταν μια από τις έξι πόλεις καταφυγής που ξεχώρισε ο Ιησούς του Ναυή. Οι άλλες τρεις πόλεις δυτικά του Ιορδάνη, ήταν η Κάδης στο βορρά, στα όρια της φυλής Νεφθαλί, η Συχέμ στα όρια της φυλής Εφραίμ και η Χεβρών στο νότο, στα όρια της φυλής Ιούδα (Ιησούς του Ναυή 20,1-9).

Η Βοσόρ υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η πρώτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ρουβήν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Μεραρί (Ιησούς του Ναυή 21,36).

 

 

ΔΕΚΜΩΝ

(Ιησούς του Ναυή 21,37)

 

Η Δεκμών ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων. Μετά τη διανομή της Χαναάν η Δεκμών ήταν στα όρια της φυλής Ρουβήν και υπήρξε ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,37).

Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, η Δεκμών δόθηκε στη φυλή Ρουβήν. Η Δεκμών υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η τρίτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ρουβήν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Μεραρί (Ιησούς του Ναυή 21,37).

 

 

ΙΑΣΣΑ (ΙΑΧΣΑ)

(Αριθμοί 21,23. Δευτερονόμιο 2,32. Ιησούς του Ναυή 13,18. 21,36. Κριταί 11,20)

 

Η Ιασσά (Ιασά, Ιαχσά) ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή Μισώρ, ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας (Αριθμοί 21,23. Δευτερονόμιο 2,32. Ιησούς του Ναυή 13,18). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Ιασσά ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,18). Η Ιασσά υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,36). Ιασά- Χάρτης D7.

 

Όταν οι Ισραηλίτες, πριν μπουν στη Χαναάν,  έφτασαν έξω από τα σύνορα των Αμορραίων, έστειλαν αγγελιοφόρους στο Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, και του ζήτησαν να τους επιτρέψει να περάσουν ειρηνικά μέσα από τη χώρα του.  Ο Σηών όμως δεν τους επέτρεψε να περάσουν από το έδαφος του και συγκέντρωσε όλο το στρατό του εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες όμως πέρασαν τον ποταμό Αρνών, που ήταν στα σύνορα με τη Μωάβ, νίκησαν τον Σηών στη μάχη που έγινε στην Ιασσά (Ιαχσά) και κυρίεψαν τη χώρα του (Αριθμοί 21,21-26. Δευτερονόμιο 2,24-36. Κριταί 11,19-22).

Αργότερα, κατά τη διανομή της Χαναάν, η Ιασσά μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,18). Η Ιασσά υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η δεύτερη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ρουβήν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Μεραρί (Ιησούς του Ναυή 21,36).

 

 

ΜΕΦΑΑΘ (ΜΑΦΑ)  

(Ιησούς του Ναυή 13,18. 21,37)

 

Η Μεφαάθ (Μαφά) ήταν αρχαία πόλη των Αμορραίων, στην περιοχή Μισώρ, ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας (Ιησούς του Ναυή 13,18). Μετά τη διανομή της Χαναάν η Μεφαάθ ήταν μια από τις πόλεις της φυλής Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,18). Η Μεφαάθ (Μαφά) υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,37).

Κατά τη διανομή της Χαναάν, η Μεφαάθ μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή δόθηκε στη φυλή Ρουβήν (Ιησούς του Ναυή 13,18). Η Μεφαάθ (Μαφά) υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η τέταρτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ρουβήν στους Λευίτες και στην οικογένεια του Μεραρί (Ιησούς του Ναυή 21,37).