ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΝΑΣΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4- ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΪΤΩΝ

 

ΙΕΒΑΘΑ

 

Η Ιεβαθά  ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 21,25). Η Ιεβαθά υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη και ήταν η δεύτερη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Μανασσή στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ (Ιησούς του Ναυή 21,25).

 

 

 

TANAX

 

Η Τανάχ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, που βρίσκεται στα όρια της φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 21,25), βόρεια της Σαμάρειας και δυτικά του όρους Γελβουέ. Η Τανάχ υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,25). Τανάχ- Χάρτης C4.

Ο βασιλιάς της Τανάχ ήταν ένας από τους 29 Χαναναίους βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναυή κατά την κατάληψη της Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 12,21). Η Τανάχ υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η πρώτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Μανασσή στους Λευίτες και στην οικογένεια του Καάθ (Ιησούς του Ναυή 21,25).