ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΝΑΣΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 

ΑΒΩΜΕΟΥΛΑ ή ΣΑΒΕΛΜΑΟΥΛΑ (ΑΒΕΛ ΜΕΧΩΛΑ)  

 

Η Αβωμεουλά (Αβέλ Μεχωλά) ήταν αρχαία πόλη, στα όρια της φυλής Μανασσή, στην όχθη του Ιορδάνη (Κριταί 7,23. Γ' Βασιλειών 4,12). Αβέλ Μεχωλά- Χάρτης CD4.

Μετά τη μάχη του Γεδεών με τους Μαδιανίτες, όσοι από τους Μαδιανίτες και τους Αμαληκίτες γλίτωσαν, έφυγαν πανικόβλητοι μέχρι τη Βηθσεεδτά Γαραγαθά και μέχρι την Αβωμεουλά κοντά στην Ταβάθ (Κριταί 7,22-23). Ο Βαανά, γιος του Αχιλίδ ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε στη δικαιοδοσία του τη Θαανάχ, τη Μαγεδδώ και όλο τον οίκο του Σαν, που βρισκόταν κοντά στη Σεσαθάν, κάτω από του Εσραέ (Ιεζραέλ), και από τη Βηθσάν μέχρι τη Σαβελμαουλά και τη Μαεβέρ Λουκάμ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,12).

 

 

 

ΔΗΛΑΝΑΘ (ΑΝΑΘ)  

 

Η Δηλανάθ (Ανάθ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 17,7). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα νότια σύνορα της φυλής Μανασσή άρχιζαν από τη Δηλανάθ (Ανάθ), μετά συνέχιζαν προς την Ιαμίν και την Ιασσίβ, στην πηγή Θαφθώθ, μετά τα όρια κατέβαιναν στο φαράγγι Καρανά και στο φαράγγι Ιαριήλ, μετά πήγαιναν βόρεια και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 17,7-10).

 

 

 

ΘΑΡΣΑ (ΤΙΡΣΑ)

 

Η Θαρσά (Τιρσά) ήταν αρχαία πόλη του κεντρικού Ισραήλ, στα όρια της φυλής Μανασσή, ανατολικά της Σαμάρειας.  Τιρσά- Χάρτης C5.

Ο βασιλιάς της Θαρσά (Τιρσά) ήταν ένας από τους 29 Χαναναίους βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναυή κατά την κατάληψη της Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 12,24).

 

 

 

ΙΑΜΙΝ

 

Η Ιαμίν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 17,7). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα νότια σύνορα της φυλής Μανασσή άρχιζαν από την Δηλανάθ (Ανάθ), μετά συνέχιζαν προς την Ιαμίν και την Ιασσίβ, στην πηγή Θαφθώθ, μετά τα όρια κατέβαιναν στο φαράγγι Καρανά και στο φαράγγι Ιαριήλ, μετά πήγαιναν βόρεια και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 17,7-10).

 

 

 

ΙΑΣΣΙΒ

 

Η Ιασσίβ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 17,7). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα νότια σύνορα της φυλής Μανασσή άρχιζαν από την Δηλανάθ (Ανάθ), μετά συνέχιζαν προς την Ιαμίν και την Ιασσίβ, στην πηγή Θαφθώθ, μετά τα όρια κατέβαιναν στο φαράγγι Καρανά και στο φαράγγι Ιαριήλ, μετά πήγαιναν βόρεια και κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 17,7-10).

 

 

 

ΜΑΕΒΕΡ ΛΟΥΚΑΜ

 

Η Μαεβέρ Λουκάμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Μανασσή, κοντά στην πόλη Βαιθσάν (Γ' Βασιλειών 4,12). Ο Βαανά, γιος του Αχιλίδ ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε στη δικαιοδοσία του τη Θαανάχ, τη Μαγεδδώ και όλο τον οίκο του Σαν, που βρισκόταν κοντά στη Σεσαθάν, κάτω από του Εσραέ (Ιεζραέλ), και από τη Βηθσάν μέχρι τη Σαβελμαουλά και τη Μαεβέρ Λουκάμ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,12).

 

 

 

ΟΦΕΡ

 

Η Οφέρ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Μανασσή, κοντά στη Σοχώ και την κοιλάδα Σαρών (Ιησούς του Ναυή 12,17. Γ' Βασιλειών 4,10). Ο βασιλιάς της Οφέρ ήταν ένας από τους 29 Χαναναίους βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναυή κατά την κατάληψη της Χαναάν (Ιησούς του Ναυή 12,17).

Ο Εσδί ήταν πατέρας ενός από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο γιος του Εσδί είχε στη δικαιοδοσία του την Αραβώθ και τις πόλεις Σωχώ και Οφέρ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,10).

 

 

 

ΣΑΝ

 

Η Σαν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Μανασσή, κοντά στην πόλη Ιεζραέλ (Γ' Βασιλειών 4,12). Ο Βαανά, γιος του Αχιλίδ ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε στη δικαιοδοσία του τη Θαανάχ, τη Μαγεδδώ και όλο τον οίκο του Σαν, που βρισκόταν κοντά στη Σεσαθάν, κάτω από του Εσραέ (Ιεζραέλ), και από τη Βηθσάν μέχρι τη Σαβελμαουλά και τη Μαεβέρ Λουκάμ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,12).

 

 

 

ΣΕΣΑΘΑΝ

 

Η Σεσαθάν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Μανασσή, κοντά στην πόλη Ιεζραέλ (Γ' Βασιλειών 4,12). Ο Βαανά, γιος του Αχιλίδ ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε στη δικαιοδοσία του τη Θαανάχ, τη Μαγεδδώ και όλο τον οίκο του Σαν, που βρισκόταν κοντά στη Σεσαθάν, κάτω από του Εσραέ (Ιεζραέλ), και από τη Βηθσάν μέχρι τη Σαβελμαουλά και τη Μαεβέρ Λουκάμ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,12).

 

 

 

ΣΩΧΩ

 

Η Σωχώ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Μανασσή (Γ' Βασιλειών 4,10). Ο Εσδί ήταν πατέρας ενός από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο γιος του Εσδί είχε στη δικαιοδοσία του την Αραβώθ και τις πόλεις Σωχώ και Οφέρ (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,10).