ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΙΣΣΑΧΑΡ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2- ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΪΤΩΝ

 

ΔΕΒΒΑ

 

Η Δεββά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 21,28). Η Δεββά υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,28).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Δεββά δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ. Η Δεββά υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η δεύτερη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ισσάχαρ στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) (Ιησούς του Ναυή 21,28).

 

 

 

ΕΝ ΓΑΝΝΙΜ

 

Η Εν Γαννίμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 21,28). Στην Παλαιά Διαθήκη η πόλη ονομάζεται Πηγή Γραμμάτων και υπήρξε ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,29).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Εν Γαννίμ δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ. Η Εν Γαννίμ (Πηγή Γραμμάτων) υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η τέταρτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ισσάχαρ στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) (Ιησούς του Ναυή 21,29).

 

 

 

ΚΙΣΩΝ (ΚΙΣΙΩΝ)

 

Η Κισών (Κισιών) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,20. 21,28). Η Κισών υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,28).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Κισών, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,20). Η Κισών υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η πρώτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ισσάχαρ στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) (Ιησούς του Ναυή 21,28).

 

 

 

ΡΕΜΜΑΣ (ΡΕΜΜΑΘ)  

 

Η Ρεμμάς (Ρεμμάθ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,21. 21,28). Η Ρεμμάς (Ρεμμάθ) υπήρξε ακόμη ιερατική πόλη (Ιησούς του Ναυή 21,29).

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ρεμμάς, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,21). Η Ρεμμάς (Ρεμμάθ) υπήρξε ιερατική πόλη και ήταν η τρίτη πόλη που, μαζί με τα βοσκοτόπια της, παραχώρησε η φυλή Ισσάχαρ στους Λευίτες και στην οικογένεια του Γεδσών (Γηρσών) (Ιησούς του Ναυή 21,29).