ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΙΣΣΑΧΑΡ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 

ΑΓΙΝ

 

Η Αγίν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,19). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Αγίν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,19).

 

 

 

ΑΕΝΔΩΡ (ΕΝ ΔΩΡ)

 

Η Αενδώρ (Εν Δωρ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Α' Βασιλειών 28,7). Εν Δωρ- Χάρτης C3.

Τον καιρό του Σαούλ οι Φιλισταίοι συγκέντρωσαν όλες τις στρατιωτικές τους δυνάμεις για να πολεμήσουν εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Φιλισταίοι στρατοπέδευσαν στην πόλη Σωμάν (Σουνήμ), ενώ οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν στο όρος Γελβουέ. Όταν είδε ο Σαούλ το στρατόπεδο των Φιλισταίων, τον έπιασε φόβος και τρόμος μεγάλος. Τότε ο Σαούλ μεταμφιέστηκε και πήγε με δύο αξιωματούχους του σε μια νεκρομάντισσα στην Αενδώρ (Α' Βασιλειών 28,1-8). Στη συνέχεια τα στρατόπεδα μεταφέρθηκαν. Οι Φιλισταίοι στρατοπέδευσαν στην Αφέκ, κοντά στη Σωμάν, ενώ οι Ισραηλίτες στην Αενδώρ, στην κοιλάδα της Ιεζραέλ (Α' Βασιλειών 29,1).

Στο βιβλίο των Ψαλμών ο ποιητής απευθύνεται στον Θεό και του ζητάει να πράξει εναντίον των εχθρών των Ισραηλιτών, όπως έπραξε ενάντια στο Χαναναίο στρατηγό Σισάρα και το βασιλιά Ιαβείν στην Αενδώρ, κοντά στο χείμαρρο Κεισών  (Ψαλμοί 82,10-11).

 

 

 

ΑΙΜΑΡΕΚ

 

Η Αιμαρέκ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,21). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Αιμαρέκ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,21).

 

 

 

ΑΝΑΧΕΡΕΘ (ΑΝΑΧΑΡΑΘ)

 

Η Αναχερέθ (Αναχαράθ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,20). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Αναχερέθ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,20).

 

 

 

ΒΗΡΣΑΦΗΣ

 

Η Βηρσαφής ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,21). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βηρσαφής, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,21).

 

 

 

ΔΑΒΙΡΩΘ (ΔΑΒΕΡΑΘ)

 

Η Δαβιρώθ (Δαβεράθ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,20). Δαβεράθ- Χάρτης C3.

Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, τα όριά της φυλής Ζαβουλών άρχιζαν από την Εσεδκγωλά, μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, μετά πήγαιναν στη Σεδδούκ και μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ της φυλής Ισσάχαρ και ανέβαιναν στη Φαγγαί (Ιησούς του Ναυή 19,10-12). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Δαβιρώθ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,20).

 

 

 

ΙΑΖΗΛ

 

Η Ιαζήλ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,18). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ιαζήλ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,18).

 

 

 

ΙΕΩΝ

 

Η Ιεών ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,21). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ιεών, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,21).

 

 

 

ΡΕΒΕΣ

 

Η Ρεβές ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,20). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ρεβές, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,20).

 

 

 

ΡΕΗΡΩΘ

 

Η Ρεηρώθ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,19). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Ρεηρώθ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,19).

 

 

 

ΣΑΛΙΜ

 

Η Σαλίμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,22). Μετά τη διανομή της χώρας από τον Ιησού του Ναυή, τα όρια της φυλής Ισσάχαρ ξεκινούσαν από το Γαιθβώρ (Θαβώρ), μετά περνούσαν δυτικά από τη Σαλίμ και τη Βαιθσαμύς και κατέληγαν στον Ιορδάνη ποταμό (Ιησούς του Ναυή 19,22-23).

 

 

 

ΣΙΩΝΑ (ΣΑΙΩΝ)

 

Η Σιωνά (Σαιών) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,19). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Σιωνά, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,19).

 

 

 

ΣΟΥΝΑΜ ή ΣΩΜΑΝ (ΣΟΥΝΗΜ)  

 

Η Σουνάμ ή Σωμάν (Σουνήμ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,18). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Σουνάμ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,18). Σουνήμ- Χάρτης B3.

Τον καιρό του Σαούλ οι Φιλισταίοι συγκέντρωσαν όλες τις στρατιωτικές τους δυνάμεις για να πολεμήσουν εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Φιλισταίοι στρατοπέδευσαν στην πόλη Σωμάν (Σουνήμ), ενώ οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν στο όρος Γελβουέ (Α' Βασιλειών 28,1-4). Από την πόλη αυτή καταγόταν η Αβισάγ ήταν Σωμανίτιδα, η οποία ήταν πολύ όμορφη και υπηρετούσε το Δαβίδ στα βαθιά του γεράματα (Γ' Βασιλειών 1,3-4).

Από τη Σωμάν καταγόταν η Σωμανίτιδα, μια πλούσια γυναίκα, η οποία ήταν το κεντρικό πρόσωπο σ' ένα από τα θαύματα του Ελισαίου. Επειδή φιλοξένησε πολλές φορές τον Ελισαίο, ο προφήτης της δια θαύματος της πρόσφερε ένα γιο, ο οποίος σε μικρή ηλικία πέθανε και ο Ελισαίος τον ανέστησε (Δ' Βασιλειών 4,8-37). Λίγα χρόνια αργότερα έπεσε λιμός στην περιοχή, που κράτησε εφτά χρόνια (Δ' Βασιλειών 8,1).

 

 

 

ΤΟΜΜΑΝ

 

Η Τομμάν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,21). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Τομμάν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,21).

 

 

 

ΧΑΣΑΛΩΘ

 

Η Χασαλώθ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,18). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Χασαλώθ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Ισσάχαρ (Ιησούς του Ναυή 19,18).