ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΑΒΙΕΖΕΚ (ΒΕΖΕΚ)

(Α' Βασιλειών 11,8)

 

Η Αβιεζέκ (Βέζεκ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Α' Βασιλειών 11,8). Όταν ο Σαούλ εκστράτευσε εναντίον των Αμμωνιτών, συγκέντρωσε 600.000 άντρες απ' όλες τις φυλές του Ισραήλ, στην Αβιεζέκ, κοντά στη Βαμά. Μόνο από τη φυλή του Ιούδα πήγαν 70.000 άνδρες (Α' Βασιλειών 11,8).

 

 

ΑΙΝΑΚΙΜ

' Βασιλειών 15,22)

 

Η Αινακίμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Γ' Βασιλειών 15,22). Εκεί ο βασιλιάς Ασά, μετά την αποχώρηση του Βαασά, βασιλιά του Ισραήλ), από τη Ραμά, κάλεσε όλους τους κατοίκους του Ιούδα στην Αινακίμ, για να μεταφέρουν από τη Ραμά όλες τις πέτρες και τα ξύλα που ο Βαασά είχε συγκεντρώσει για να οχυρώσει την πόλη. Με τα ίδια υλικά ο Ασά οχύρωσε όλους τους λόφους της φυλής Βενιαμίν (Γ' Βασιλέων 15,22).

 

 

ΒΑΑΛΘΑΜΑΡ (ΒΑΑΛ-ΤΑΜΑΡ)

(Κριταί 20,33)

 

Η Βααλθαμάρ (Βααλ-Ταμάρ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Κριταί 20,33). Όταν οι Ισραηλίτες πολέμησαν κατά της φυλής Βενιαμίν, για το ανοσιούργημα των ανδρών της Γαβαά, κατά την τρίτη μάχη ο στρατός των Ισραηλιτών χωρίστηκε στα δύο. Το ένα μέρος είχε στήσει ενέδρα γύρω από τη Γαβαά, ενώ το άλλο βάδισε κατά της πόλης. Οι άνδρες της φυλής Βενιαμίν άρχισαν να καταδιώκουν τους Ισραηλίτες, οι οποίοι άρχισαν να υποχωρούν προς τη Βααλθαμάρ, ώστε ν' αναγκάσουν τους Βενιαμινίτες να τους ακολουθήσουν (Κριταί 20,30-33).

 

 

ΒΕΛΑΣΩΡ

(Β' Βασιλειών 13,23)

 

Η Βελασώρ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν, που βρισκόταν κοντά στα σύνορα με τη φυλή Εφραίμ (Β' Βασιλειών 13,23). Στην πόλη αυτή ο Αβεσσαλώμ, γιος του Δαβίδ, είχε τα ζώα του. Μια μέρα αποφάσισε να κουρέψει τα πρόβατά του, που βρισκόταν στην πόλη αυτή, και γι' αυτό ετοίμασε λοιπόν γιορτή  και προσκάλεσε τον πατέρα του και όλα τ' αδέρφια του. Ο πατέρας του δεν μπόρεσε να πάει, αλλά τ' αδέρφια του πήγαν όλα. Ο Αβεσσαλώμ ετοίμασε πλούσιο τραπέζι. Μετά στο γλέντι που έγινε, όταν ο ετεροθαλής αδερφός του ο Αμνών είχε έρθει στο κέφι από το κρασί, τότε ο Αβεσσαλώμ διέταξε τους υπηρέτες του και τον σκότωσαν. επειδή ο Αμνών είχε βιάσει την αδερφή του Αβεσσαλώμ τη Θημάρ (Β' Βασιλειών 13,23-29).

 

 

ΒΗΘΑΝΑΝ (ΒΑΙΘ-ΧΑΝΑΝ)

(Γ' Βασιλειών 4,9)

 

Η Βηθανάν (Βαιθ-Χανάν) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν, κοντά στη Αιλών, βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ (Γ' Βασιλειών 4,9). Ο Δακάρ ήταν πατέρας ενός από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο γιος του Δακάρ είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή που αποτελείται από τις πόλεις Μεχαμάς, Σαλαβίν, Βαιθσαμύς και από την Αιλών έως την Βηθανάν (Γ' Βασιλειών 4,7. 4,9).

 

 

ΓΕΔΑ (ΓΙΔΩΜ)

(Κριταί 20,45)

 

Η Γεδά (Γιδώμ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Κριταί 20,45). Όταν οι Ισραηλίτες πολέμησαν κατά της φυλής Βενιαμίν, για το ανοσιούργημα των ανδρών της Γαβαά, κατά την τρίτη μάχη οι Ισραηλίτες κατέλαβαν τη Γαβαά, έβαλαν φωτιά στην πόλη και σκότωσαν όλους τους κατοίκους της. Στο μεταξύ όταν οι άνδρες της φυλής Βενιαμίν, που ήταν έξω από την πόλη, είδαν τις φωτιές από την Γαβαά, κατάλαβαν ότι αυτή είχε καταληφθεί. Τότε οι Ισραηλίτες άρχισαν να χτυπούν τους άνδρες της φυλής Βενιαμίν, οι οποίοι άρχισαν να υποχωρούν προς την έρημο. Οι Ισραηλίτες τους χτυπούσαν από παντού και τους καταδίωξαν από τη Νουά έως και τ' ανατολικά της Γαβαά. Κατά τη μάχη αυτή σκοτώθηκαν από τους Βενιαμινίτες 18.000 πολεμιστές. Οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή προς τον βράχο Ρεμμών, στην έρημο. Αλλά κι εκεί οι Ισραηλίτες τους χτύπησαν και σκότωσαν άλλους 5.000 Βενιαμινίτες. Κάποιους τους καταδίωξαν μέχρι τη Γεδά και σκότωσαν άλλους 2.000 άνδρες. Συνολικά την ημέρα εκείνη σκοτώθηκαν 25.100 άνδρες της φυλής Βενιαμίν. Όλοι τους ήταν ικανοί και εμπειροπόλεμοι πολεμιστές. Οι υπόλοιποι 600 άνδρες κατέφυγαν στο βράχο Ρεμμών (Κριταί 20,30-47).

 

 

ΜΑΓΔΩΝ

(Α' Βασιλειών 14,2)

 

Η Μαγδών ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν, κοντά στη Γαβαά (Α' Βασιλειών 14,2). Όταν ο Σαούλ εμπλάκηκε σε πόλεμο με τους Φιλισταίους, με το στρατό που του είχε απομείνει περίπου 600 άντρες, στρατοπέδευσε στη Γαβαά στην περιοχή Βενιαμίν, ενώ οι Φιλισταίοι ήταν στρατοπεδευμένοι στη Μαχμάς (Α' Βασιλειών 13,16). Ο Σαούλ είχε εγκαταστήσει το αρχηγείο του σ' ένα ύψωμα στη Μαγδών. Μαζί του ήταν οι 600 άνδρες και ο αρχιερέας Αχιά, ο οποίος καταγόταν από τη γενιά του Φινεές, γιου του Ηλί (Α' Βασιλειών 14,2-3).

 

 

ΜΑΟΡΑΓΑΒΕ

(Κριταί 20,33)

 

Η Μαοραγαβέ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Κριταί 20,33). Όταν οι Ισραηλίτες πολέμησαν κατά της φυλής Βενιαμίν, για το ανοσιούργημα των ανδρών της Γαβαά, κατά την τρίτη μάχη ο στρατός των Ισραηλιτών χωρίστηκε στα δύο. Το ένα μέρος είχε στήσει ενέδρα γύρω από τη Γαβαά, ενώ το άλλο βάδισε κατά της πόλης. Οι άνδρες της φυλής Βενιαμίν άρχισαν να καταδιώκουν τους Ισραηλίτες, οι οποίοι άρχισαν να υποχωρούν προς τη Βααλθαμάρ, ώστε ν' αναγκάσουν τους Βενιαμινίτες να τους ακολουθήσουν. Τότε από την πλευρά της Μαοραγαβέ όρμησαν από την ενέδρα 10.000 εκλεκτοί Ισραηλίτες, οι οποίοι μπήκαν στη Γαβαά, βάλανε φωτιά στην πόλη και σκότωσαν όλους τους κατοίκους της (Κριταί 20,30-33).

 

 

ΜΕΘΛΑ

(Κριταί 20,48)

 

Η Μεθλά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Κριταί 20,48). Όταν οι Ισραηλίτες πολέμησαν κατά της φυλής Βενιαμίν, για το ανοσιούργημα των ανδρών της Γαβαά, κατά την τρίτη μάχη οι Ισραηλίτες νίκησαν τους άνδρες της φυλής Βενιαμίν, κατέλαβαν τη Γαβαά, έβαλαν φωτιά στην πόλη και σκότωσαν όλους τους κατοίκους της. Τέλος οι Ισραηλίτες, πέρασαν από την πόλη Μεθλά, όπου σκότωσαν όλους τους κατοίκους της. Στη συνέχεια πέρασαν απ' όλες τις πόλεις της φυλής Βενιαμίν κι απ' όπου περνούσαν σκότωναν ότι έβρισκαν μπροστά τους, ανθρώπους και ζώα, κι ύστερα έβαζαν φωτιά στις πόλεις (Κριταί 20,30-48).

 

 

ΜΟΥΛΑ (ΜΟΘΥΛΑ)  

(Α' Βασιλειών 18,19. Β' Βασιλειών 21,8)

 

Η Μουλά (Μοθυλά) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Α' Βασιλειών 18,17-19. Β' Βασιλειών 21,8). Από την πόλη αυτή καταγόταν ο Αδριήλ (Εσδριήλ), γιος του Βερζελλί, που ήταν ο σύζυγος της Μερόβ ή Μιχόλ (Μεράβ), μεγαλύτερης κόρης του Σαούλ (Α' Βασιλειών 18,19. Β' Βασιλειών 21,8).

 

 

ΝΑΥΑΘ (ΝΑΪΩΘ)

(Α' Βασιλειών 19,18)

 

Η Ναυάθ (Ναϊώθ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν, κοντά στην Αρμαθαΐμ (Α' Βασιλειών 19,18). Όταν ο Σαούλ κυνήγησε το Δαβίδ για να τον σκοτώσει, ο Δαβίδ πήγε στο Σαμουήλ στην Αρμαθαΐμ για να σωθεί. Και μαζί πήγαν κι έμειναν στη Ναυάθ, μια πόλη κοντά στην Αρμαθαΐμ. Εκεί ο Σαμουήλ ήταν επικεφαλής μιας ομάδας προφητών οι οποίοι προφήτευαν. Κάποιοι ανέφεραν στο Σαούλ, ότι ο Δαβίδ βρισκόταν στη Ναυάθ, κι εκείνος έστειλε ανθρώπους να τον συλλάβουν. Οι απεσταλμένοι όταν έφτασαν εκεί, είδαν την σύναξη των προφητών με επικεφαλής το Σαμουήλ να προφητεύουν, και τότε, το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω τους κι άρχισαν να προφητεύουν κι αυτοί. Όταν το έμαθε ο Σαούλ, έστειλε άλλους απεσταλμένους, αλλά κι αυτοί άρχισαν να προφητεύουν. Και την τρίτη φορά που έστειλε ανθρώπους άρχισαν κι εκείνοι να προφητεύουν. Τότε ο Σαούλ κατελήφθη από μεγάλη οργή και τότε πήγε ο ίδιος. Όταν έφτασε στο πηγάδι του αλωνιού που βρισκόταν στη Σεφί, ρώτησε να του πουν που βρισκόταν ο Σαμουήλ. Εκείνοι του είπαν, ότι βρίσκεται στη Ναυάθ. Όταν ο Σαούλ έφτασε εκεί, το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω και σ' αυτόν και άρχισε να προφητεύει μπροστά στο Σαμουήλ και το Δαβίδ (Α' Βασιλειών 19,18-24).

 

 

ΝΟΥΑ

(Κριταί 20,43)

 

Η Νουά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Κριταί 20,43). Όταν οι Ισραηλίτες πολέμησαν κατά της φυλής Βενιαμίν, για το ανοσιούργημα των ανδρών της Γαβαά, κατά την τρίτη μάχη οι Ισραηλίτες κατέλαβαν τη Γαβαά, έβαλαν φωτιά στην πόλη και σκότωσαν όλους τους κατοίκους της. Στο μεταξύ όταν οι άνδρες της φυλής Βενιαμίν, που ήταν έξω από την πόλη, είδαν τις φωτιές από την Γαβαά, κατάλαβαν ότι αυτή είχε καταληφθεί. Τότε οι Ισραηλίτες άρχισαν να χτυπούν τους άνδρες της φυλής Βενιαμίν, οι οποίοι άρχισαν να υποχωρούν προς την έρημο. Οι Ισραηλίτες τους χτυπούσαν από παντού και τους καταδίωξαν από τη Νουά έως και τ' ανατολικά της Γαβαά. Κατά τη μάχη αυτή σκοτώθηκαν από τους Βενιαμινίτες 18.000 πολεμιστές (Κριταί 20,30-44).

 

 

ΡΟΜΜΑ

(Α' Βασιλειών 25,44)

 

Η Ρομμά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Α' Βασιλειών 25,44). Από την πόλη αυτή κατάγονταν ο Φαλτί (Φαλτιήλ), γιος του Αμίς, στον οποίο ο Σαούλ έδωσε την κόρη του τη Μελχόλ, όταν έμαθε ότι ο Δαβίδ πήρε άλλη γυναίκα (Α' Βασιλειών 25,43-44).

 

 

ΣΕΦΙ

(Α' Βασιλειών 19,22)

 

Η Σεφί ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν, κοντά στην Αρμαθαΐμ και στη Ναυάθ (Α' Βασιλειών 19,18). Όταν ο Σαούλ κυνήγησε το Δαβίδ για να τον σκοτώσει, ο Δαβίδ πήγε στο Σαμουήλ στην Αρμαθαΐμ για να σωθεί. Και μαζί πήγαν κι έμειναν στη Ναυάθ, μια πόλη κοντά στην Αρμαθαΐμ. Εκεί ο Σαμουήλ ήταν επικεφαλής μιας ομάδας προφητών οι οποίοι προφήτευαν. Μετά την αποτυχία των απεσταλμένων του Σαούλ να συλλάβουν το Δαβίδ, επειδή το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω τους κι άρχισαν να προφητεύουν κι αυτοί, τότε ο Σαούλ κατελήφθη από μεγάλη οργή και τότε πήγε ο ίδιος. Όταν έφτασε στο πηγάδι του αλωνιού που βρισκόταν στη Σεφί, ρώτησε να του πουν που βρισκόταν ο Σαμουήλ. Εκείνοι του είπαν, ότι βρίσκεται στη Ναυάθ. Όταν ο Σαούλ έφτασε εκεί, το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω και σ' αυτόν και άρχισε να προφητεύει μπροστά στο Σαμουήλ και το Δαβίδ (Α' Βασιλειών 19,18-24).