ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΙΕΙΝ

(Ιησούς του Ναυή 18,23)

 

Η Αιείν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,23). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Αιείν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,23).

 

 

ΑΜΕΚΑΣΙΣ (ΕΜΕΚ-ΚΕΣΕΙΣ)

(Ιησούς του Ναυή 18,21)

 

Η Αμεκασίς (Εμέκ-Κεσείς) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,21). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Αμεκασίς (Εμέκ-Κεσείς), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,21).

 

 

ΑΜΩΚΗ

(Ιησούς του Ναυή 18,26)

 

Η Αμωκή ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,26). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Αμωκή, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,26).

 

 

ΒΑΙΘΑΡΑΒΑ (ΒΑΙΘΑΒΑΡΑ)

(Ιησούς του Ναυή 15,6. 18,18. 18,22)

 

Η Βαιθάραβα (Βαιθαβαρά) ήταν αρχαία πόλη και τοποθεσία που βρισκόταν στη Νεκρά Θάλασσα, στις εκβολές του Ιορδάνη, στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Στην Παλαιά Διαθήκη τη συναντάμε με τα ονόματα Βαιθάραβα και Βαιθαβαρά (Ιησούς του Ναυή 15,6. 18,18. 18,22).

 

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τους Ισραηλίτες, τα βόρεια σύνορα της φυλής Ιούδα ξεκινούσαν από τις εκβολές του Ιορδάνη στη Νεκρά Θάλασσα, μετά περνούσαν από την Βαιθάραβα και στη συνέχεια μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν στη Μεσόγειο θάλασσα (Ιησούς του Ναυή 15,5-11). Αλλά και τα νότια σύνορα της φυλής Βενιαμίν άρχιζαν από την Κιριάθ-Ιαρίμ και μετά από πολλές τοποθεσίες περνούσαν από τις πηγές Ρωγήλ και Βαιθσαμύς και μετά από τη Γαλιλώθ, η οποία βρισκόταν απέναντι από τα υψώματα Αιθαμίν, μετά περνούσαν από την περιοχή "Λίθος Βαιών" και τη βόρεια πλευρά της Βαιθάραβα και κατέληγαν στη βόρεια πλευρά της Νεκράς Θάλασσας, στις εκβολές του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 18,16-20).

 

Μετά τη διανομή της χώρας από τον Ιησού του Ναυή, η πόλη και η τοποθεσία Βαιθάραβα (Βαιθαβαρά), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,22).

 

 

ΒΕΘΕΓΑΙΩ

(Ιησούς του Ναυή 18,21)

 

Η Βεθεγαιώ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,21). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βεθεγαιώ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,21).

 

 

ΒΗΣΑΝΑ

(Ιησούς του Ναυή 18,22)

 

Η Βησανά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,22). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Βησανά, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,22).

 

 

ΓΑΒΑΘ

(Α' Παραλειπομένων 12,3)

 

Η Γαβάθ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 12,3). Από την πόλη αυτή καταγόταν ο Ιωάς, γιος του Ασμά του Γαβαθίτη, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,3).

 

 

ΓΑΒΑΩΘΙΑΡΙΜ

(Ιησούς του Ναυή 18,28)

 

Η Γαβαωθιαρίμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,28). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Γαβαωθιαρίμ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,28).

 

 

ΓΑΔΑΡΑΘΙΪΜ

(Α' Παραλειπομένων 12,5)

 

Η Γαδαραθιΐμ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 12,5). Από την πόλη αυτή καταγόταν ο Ιωζαβάθ, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,5).

 

 

ΓΑΛΙΛΩΘ (ΓΕΛΙΛΩΘ)

(Ιησούς του Ναυή 18,17)

 

Η Γαλιλώθ (Γελιλώθ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Βρισκόταν κοντά στην πηγή Βαιθσαμύς και απέναντι από τα υψώματα Αιθαμίν, στα όρια των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,17).

 

Τα νότια σύνορα της φυλής Βενιαμίν άρχιζαν από την Κιριάθ-Ιαρίμ και μετά από πολλές τοποθεσίες περνούσαν από τις πηγές Ρωγήλ και Βαιθσαμύς και μετά από τη Γαλιλώθ, η οποία βρισκόταν απέναντι από τα υψώματα Αιθαμίν και κατέληγαν στη βόρεια πλευρά της Νεκράς Θάλασσας, στις εκβολές του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 18,16-20).

 

 

ΓΑΣΙΝ

(Ιησούς του Ναυή 18,15)

 

Η Γασίν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Βρισκόταν κοντά στην πηγή Ναφθώ, που ήταν στα όρια των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,15). Τα νότια σύνορα της φυλής Βενιαμίν άρχιζαν από την Κιριάθ-Ιαρίμ, μετά περνούσαν από την Γασίν, κοντά στην πηγή Ναφθώ, και μετά από πολλές τοποθεσίες κατέληγαν στη βόρεια πλευρά της Νεκράς Θάλασσας, στις εκβολές του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 18,15-20).

 

 

ΕΦΡΑΘΑ (ΟΦΡΑ)

(Ιησούς του Ναυή 18,23)

 

Η Εφραθά (Οφρά) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,23). Δεν πρέπει να συγχέεται με την Εφραθά (Βηθλεέμ) της φυλής Ιούδα. Οφρά- Χάρτης B1.

Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Εφραθά (Οφρά), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,23).

 

 

ΘΑΡΕΗΛΑ

(Ιησούς του Ναυή 18,27)

 

Η Θαρεηλά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,27). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Θαρεηλά, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,27).

 

 

ΚΑΡΑΦΑ

(Ιησούς του Ναυή 18,24)

 

Η Καραφά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,24). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Καραφά, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,24).

 

 

ΚΑΦΑΝ

(Ιησούς του Ναυή 18,27)

 

Η Καφάν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,27). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Καφάν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,27).

 

 

ΛΩΔ

(Α' Παραλειπομένων 8,12)

 

Η Λωδ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Χάρτης B6. Την πόλη Λωδ και τις κωμοπόλεις γύρω απ' αυτή, ανοικοδόμησε ο Σεμμήρ, απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,12). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, η πόλη Λωδ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν.

 

 

ΜΑΝΑΧΑΘ

(Α' Παραλειπομένων 8,6)

 

Η Μαναχάθ (Μαναχαθί) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, πιθανόν στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Οι απόγονοι του Αώδ (Εχούδ) κατοικούσαν στη Γαβεέ (Γεβά), απ' όπου αναγκάστηκαν να μετοικήσουν στη Μαναχαθί (Μαναχάθ) (Α' Παραλειπομένων 8,6).

 

 

ΜΑΣΣΗΜΑ  

(Ιησούς του Ναυή 18.26)

 

Η Μασσημά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η Μισπά (Μασσημά), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,26).

 

 

ΜΙΡΩΝ

(Ιησούς του Ναυή 18,26)

 

Η Μιρών ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,26). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Μιρών, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,26).

 

 

ΜΟΝΙ

(Ιησούς του Ναυή 18,24)

 

Η Μονί ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,24). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Μονί, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,24).

 

 

ΝΑΚΑΝ

(Ιησούς του Ναυή 18,27)

 

Η Νακάν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,27). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Νακάν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,27).

 

 

ΣΑΡΑ (ΣΕΜΑΡΑΪΜ)

(Ιησούς του Ναυή 18,22)

 

Η Σαρά (Σεμαραΐμ) ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,22). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Σαρά (Σεμαραΐμ), μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,22).

 

 

ΣΕΛΗΚΑΝ

(Ιησούς του Ναυή 18,27)

 

Η Σεληκάν ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,27). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Σεληκάν, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,27).

 

 

ΦΑΡΑ

(Ιησούς του Ναυή 18,23)

 

Η Φαρά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,23). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Φαρά, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,23).

 

 

ΦΙΡΑ

(Ιησούς του Ναυή 18,27)

 

Η Φιρά ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,27). Μετά την κατάληψη της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή και τη διανομή της χώρας, η πόλη Φιρά, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν (Ιησούς του Ναυή 18,27).

 

 

ΧΑΡΑΙΦΙΗΛ

(Α' Παραλειπομένων 12,6)

 

Η Χαραιφιήλ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 12,6). Από την πόλη αυτή καταγόταν ο Σαφατίας, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους άνδρες, που ακολούθησαν το Δαβίδ, μετά την αντιπαράθεσή του με το Σαούλ, στη Σικελάγ  (Α' Παραλειπομένων 12,6).

 

 

ΩΝΩ

(Α' Παραλειπομένων 8,12)

 

Η Ωνώ ήταν αρχαία πόλη του Ισραήλ, στα όρια της φυλής Βενιαμίν. Χάρτης B5. Την πόλη Ωνώ και τις κωμοπόλεις γύρω απ' αυτή, ανοικοδόμησε ο Σεμμήρ, απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,12). Μετά τη διανομή της Χαναάν από τον Ιησού του Ναυή, η πόλη Λωδ, μαζί με τις κωμοπόλεις και τις αγροτικές κατοικίες γύρω από αυτή, δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν.