ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΣΟΛΟΜΩΝ

 

Ο ΣΟΛΟΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ
 

Ο βασιλιάς Σολομών

Τρίτος και τελευταίος βασιλιάς του ενωμένου βασιλείου του Ισραήλ, βασίλευσε μετά το Σαούλ και το Δαβίδ. Ήταν ο δεύτερος γιος του Δαβίδ από τη Βηρσαβεέ (Βηθσαβεέ) (Β' Βασιλέων 5,14. 12,24. Γ' Βασιλειών 1,13. 1,33. 2,1. 2,12-13. 2,19. 2,22. 2,24. 2,46λ. 3,6. 5,17. 5,19. 5,21. 6,12. Α' Παραλειπομένων 3,5. 14,4. 22,5-7. 22,9. 22,17. 28,5. 28,9. 28,11. 28,20. 29,1. 29,19. 29,22-23. 22,28. Β' Παραλειπομένων 1,1. 1,8. 2,3-4), πρώην σύζυγο του Ουρία. Το όνομά του ετυμολογικά προέρχεται από την εβραϊκή λέξη «σαλόμ», που σημαίνει «ειρήνη», «ειρηνικός», ενώ ονομάστηκε από τον Κύριο Ιεδεδί (Ιεδιδίας), δηλαδή "αγαπημένος του Κυρίου" (Β' Βασιλέων 12,24-25).

 

Ο Σολομώντας είχε τρεις αδελφούς: τον Σαμμούς ή Σαμαά (Σαμμουά, Σιμεά), τον Σωβάβ και τον Νάθαν (Α' Παραλειπομένων 3,5). Ο Σολομώντας, εκτός από την κόρη του Φαραώ, απέκτησε ακόμη 700 γυναίκες και 300 παλλακίδες (Γ' Βασιλέων 11,3), οι οποίες ήταν ειδωλολάτρισσες (Γ' Βασιλέων 11,1-2). Γιος του Σολομώντα και διάδοχος στο θρόνο ήταν ο Ροβοάμ (Γ' Βασιλέων 0,00. Β' Παραλειπομένων 3,10). Κόρες του Σολομώντα αναφέρονται η Ταβλήθ (Ταβάθ) (Γ' Βασιλειών 4,11) και η Βασεμμάθ (Βασεμάθ) (Γ' Βασιλειών 4,15).

 

Ο Σολομώντας ανέβηκε στο θρόνο του Ισραήλ στα 972 π.Χ. και βασίλεψε επί 40 χρόνια. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι ήταν άνδρας σοφός και συνετός (Γ' Βασιλειών 2,6. 2,9. 2,35α-β. 2,35ξ. 2,46α. 5,5. 5,10. 5,21. 5,26. 10,4. 10,6. 10,8. 10,23-24. Β' Παραλειπομένων 2,12. 9,3. 9,5-7. 9,22).

 

Ο Σολομώντας ζούσε με χλιδή σε μεγαλοπρεπή ανάκτορα και οι πολλοί γάμοι του και οι γυναίκες στις οποίες προσκολλήθηκε, τελικά τον οδήγησαν στην αποστασία από το Θεό. Του άρεσαν ιδιαίτερα οι γυναίκες. Απέκτησε 700 γυναίκες και 300 παλλακίδες, οι οποίες ήταν κόρες ειδωλολατρών, οι οποίες κατάγονταν από τους Μωαβίτες, τους Αμμωνίτες, τους Σύριους, τους Ιδουμαίους, τους Χετταίους, τους Αμορραίους κλπ. Όλες αυτές οι γυναίκες κατάγονταν από ειδωλατρικά έθνη, πράγμα το οποίο είχε απαγορεύσει ο Κύριος στους Ισραηλίτες. Ο Σολομών προσκολλήθηκε σ' αυτές και αγάπησε και τα έθνη τους (Γ' Βασιλέων 11,1-3).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Σολομώντα

 

 

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ

  

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ
 

Η πρώτη σύζυγος του Σολομώντα ήταν η θυγατέρα του Φαραώ, την οποία και εγκατέστησε στην πόλη Δαβίδ στο όρος Σιών, μέχρις ότου τελειώσει η ανοικοδόμηση του βασιλικού ανακτόρου, του Ναού του Κυρίου και του τοίχους της Ιερουσαλήμ (Γ' Βασιλειών 2,35γ. 3,1. 5,14α). Ο Σολομών, όταν τελείωσε το ανάκτορό του, οδήγησε εκεί την κόρη του Φαραώ, από την πόλη Δαβίδ, επειδή πίστευε πως δεν επιτρεπόταν να μένει σ' αυτή, διότι ο τόπος ήταν άγιος, λόγω του ότι είχε μείνει εκεί για αρκετά χρόνια η Κιβωτός του Κυρίου (Γ' Βασιλέων 9,9α. 8,11). Επειδή ο Σολομώντας απομόνωσε την Πόλη Δαβίδ από την έξω περιοχή, η θυγατέρα του Φαραώ ανέβαινε από την Πόλη Δαβίδ για να πάει στον οίκο της, τον οποίο είχε χτίσει γι' αυτή ο Σολομώντας (Γ' Βασιλειών 2,35ζ). Ο οίκος που κατασκεύασε Σολομών για τη γυναίκα του, την κόρη του Φαραώ, ήταν όμοιος με το δικό του (Γ' Βασιλέων 7,45). Κατά την ημέρα του γάμου του, πιθανόν με την κόρη του Φαραώ, η μάνα του η Βηρσαβεέ του φόρεσε στο κεφάλι στεφάνι, το οποίο το φορούσε συχνά (Άσμα Ασμάτων 3,11).

 

 

ΝΑΑΜΑ (ΝΟΟΜΜΑ, ΝΑΑΝΑΝ)  

 

Η ΝΑΑΜΑ (ΝΟΟΜΜΑ, ΝΑΑΝΑΝ)

 

Η Νααμά (Νοομμά, Ναανάν) ήταν κόρη του Ανάν, γιου του Ναάς, βασιλιά των Αμμωνιτών (Γ' Βασιλέων 12,24α). Με τη Νααμά (Νοομμά, Ναανάν) ο Σολομώντας απέκτησε τον Ροβοάμ (Γ' Βασιλέων 12,24α. 14,21. Β' Παραλειπομένων 12,13), ο οποίος ήταν και ο διάδοχος στο θρόνο (Β' Βασιλειών 14,27. Γ' Βασιλέων 11,44. 12,21. 12,23. 12,24α. Β' Παραλειπομένων 3,10. 11,3).