ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΗΘ

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΗΘ

 

Ο δίκαιος Σηθ

Ο Σηθ ήταν τρίτος γιος του Αδάμ (Γένεση 4,25 και 5,3). Το όνομά του σημαίνει "ιστάμενος" για να δηλώσει ότι ήρθε σαν αντικαταστάτης του Άβελ (Γένεση 4,25). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Σηθ θα πρέπει να έζησε περίπου το 5350-4438 π.Χ.

Σε ηλικία 105 ετών απέκτησε τον Ενώς, ο οποίος γεννήθηκε όταν ο Σηθ ήταν 205 ετών (Γένεση 4,26. 5,6). Μετά τη γέννηση του Ενώς έζησε άλλα 707 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Πέθανε σε ηλικία 912 ετών (Γένεση 5,7-8). Ο Σηθ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Αδάμ ως το Νώε (Α' Παραλειπομένων 1,1) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,38). Ο Σήθ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως.

 

 

ΕΝΩΣ

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΝΩΣ

 

Ο δίκαιος Ενώς

Ο Ενώς ήταν γιός του Σήθ, εγγονός του Αδάμ (Γένεση 5,6). Ο Ενώς πίστευε στο Θεό, τον λάτρευε και πάντοτε επικαλούνταν τ' όνομά του. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Ενώς θα πρέπει να έζησε περίπου το 5145-4240 π.Χ. Ο Ενώς σε ηλικία 190 ετών απέκτησε τον Καϊνάν (Γένεση 5,9). Μετά τη γέννηση του Καϊνάν έζησε άλλα 715 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Ενώς έζησε 905 έτη (Γένεση 5,10-11). Αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Αδάμ ως το Νώε (Α' Παραλειπομένων 1,1) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,38). Ο Ενώς εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως.

 

 

ΚΑΪΝΑΝ

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΪΝΑΝ

 

Ο Καϊνάν ήταν γιός του Ενώς (Γένεση 5,9). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Καϊνάν θα πρέπει να έζησε περίπου το 4955-4045 π.Χ. Ο Καϊνάν σε ηλικία 170 ετών απέκτησε τον Μαλελεήλ (Γένεση 5,12). Μετά τη γέννηση του Μαλελεήλ έζησε άλλα 740 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Καϊνάν έζησε 910 έτη (Γένεση 5,13-14). Ο Καϊνάν αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Αδάμ ως το Νώε (Α' Παραλειπομένων 1,2) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,37). Ο Καϊνάν εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως.

 

 

ΜΑΛΕΛΕΗΛ

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΜΑΛΕΛΕΗΛ

 

Ο Μαλελεήλ ή Μααλαλεήλ ήταν γιός του Καϊνάν (Γένεση 5,12). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Μαλελεήλ θα πρέπει να έζησε περίπου το 4785-3890 π.Χ. Σε ηλικία 165 ετών απέκτησε τον Ιάρεδ (Γένεση 5,15). Μετά τη γέννηση του Ιάρεδ έζησε άλλα 730 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Μαλελεήλ έζησε 895 έτη (Γένεση 5,16-17). Ο Μαλελεήλ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Αδάμ ως το Νώε (Α' Παραλειπομένων 1,2) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,37). Ο Μαλελεήλ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως.

 

 

ΙΑΡΕΔ

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΑΡΕΔ

 

Ο δίκαιος Ιάρεδ

Ο Ιάρεδ ήταν γιός του Μαλελεήλ και πατέρας του Ενώχ (Γένεση 5,15). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Ιάρεδ θα πρέπει να έζησε περίπου το 4620-3658 π.Χ. Ο Ιάρεδ σε ηλικία 162 ετών απέκτησε τον Ενώχ (Γένεση 5,18). Μετά τη γέννηση του Ενώχ έζησε άλλα 800 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Ιάρεδ έζησε 962 έτη (Γένεση 5,19-20). Ο Ιάρεδ αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Αδάμ ως το Νώε (Α' Παραλειπομένων 1,2) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,37). Ο Ιάρεδ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως.

 

 

ΕΝΩΧ

 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΝΩΧ

 

Ο δίκαιος Ενώχ

Ο Ενώχ ήταν γιος του Ιάρεδ (Γένεση 5,18) και πατέρας του Μαθουσάλα τον οποίο απέκτησε σε ηλικία 165 ετών (Γένεση 5,21). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Ενώχ θα πρέπει να έζησε περίπου το 4458-4093 π.Χ. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Ενώχ ευαρέστησε το Θεό και μετά τη γέννηση του Μαθουσάλα έζησε άλλα 200 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ο Ενώχ συνολικά έζησε 365 χρόνια (Γένεση 5,22-24). Μοναδικό ήταν και το τέλος της επίγειας ζωής του, αφού δεν πέθανε όπως όλοι οι θνητοί, αλλά "μετατέθηκε" όπως αναφέρει η Αγία Γραφή (Γένεση 5,24. Εβραίους 11,5), δηλαδή αρπάχθηκε στον ουρανό από το Θεό, επειδή είχε ευαρεστήσει το Θεό.

 

Στην Καινή Διαθήκη, και στην προς Εβραίους επιστολή, ο Ενώχ αναφέρεται μεταξύ των ηρώων της πίστεως (προς Εβραίους 11,5-6). Ακόμη αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Αδάμ ως το Νώε (Α' Παραλειπομένων 1,3) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,37). Ο Ενώχ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΜΑΘΟΥΣΑΛΑΣ

 

Ο δίκαιος Μαθουσάλας

Ο Μαθουσάλας ήταν γιος του Ενώχ και παππούς του Νώε (Γένεση 5,21). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Μαθουσάλας θα πρέπει να έζησε περίπου το 4293-3324 π.Χ. Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου σε ηλικία 167 ετών γέννησε το Λάμεχ, μετά τη γέννηση του οποίου έζησε άλλα 802 χρόνια, και απόκτησε γιους και κόρες (Γένεση 5,25-26). Πέθανε σε ηλικία 969 ετών (Γένεση 5,27). Εάν υπολογιστούν σωστά τα χρόνια των απογόνων του Αδάμ, σύμφωνα με το κείμενο των εβδομήκοντα (Ο'), ο Μαθουσάλας πέθανε λίγα χρόνια μετά τον κατακλυσμό, αν κι αυτό δεν αναφέρεται. Είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Αδάμ ως το Νώε (Α' Παραλειπομένων 1,3) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,37). Ο Μαθουσάλας εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως.

 

 

ΛΑΜΕΧ

 

Ο Λάμεχ ήταν γιος του Μαθουσάλα (Γένεση 5,25). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Λάμεχ θα πρέπει να έζησε περίπου το 4126-3373 π.Χ. Σε ηλικία 188 ετών γέννησε το Νώε, για τον οποίο είπε ότι "αυτός θα μας ανακουφίσει από τα έργα μας, από τον κόπο της χειρωνακτικής δουλειάς και από τη γη, που την καταράστηκε ο Κύριος" (Γένεση 5,28-29). Σύμφωνα με τη διήγηση της Βίβλου ο Λάμεχ μετά τη γέννηση του Νώε έζησε 565 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Έζησε συνολικά 753 χρόνια και πέθανε πριν το κατακλυσμό (Γένεση 5,30-31).

Αναφέρεται στη γενεαλογική γραμμή από τον Αδάμ ως το Νώε (Α' Παραλειπομένων 1,3) και στο γενεαλογικό πίνακα του Ιησού Χριστού (Λουκάς 3,36). Ο Λάμεχ εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).