ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΟΙ ΑΣΣΥΡΙΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ

 

ΟΙ ΑΣΣΥΡΙΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΦΑΛΩΧ: Ο Φαλώχ ήταν βασιλιάς της Ασσυρίας πριν τον Θαγλαθφαλλασάρ. Κατά την περίοδο των Κριτών, επειδή οι απόγονοι του Ρουβήν, του Γαδ και της μισής του Μανασσή δεν έμειναν πιστοί στον Θεό των προγόνων τους και λάτρεψαν άλλους θεούς, ο Κύριος ξεσήκωσε εναντίον τους τον Φαλώχ και τον Θαγλαθφαλλασάρ (Τιγλάθ Πιλέσερ) και τους οδήγησαν στην αιχμαλωσία (Α' Παραλειπομένων 5,25-26).

 

ΘΑΓΛΑΘΦΑΛΛΑΣΑΡ (ΤΙΓΛΑΘ-ΠΕΛΕΣΕΡ): Ο Τιγλάθ Πελέσερ (Θαγλαθφαλλασάρ) ήταν βασιλιάς της Ασσυρίας.

Κατά την περίοδο των Κριτών ο Θαγλαθφαλλασάρ (Τιγλάθ-Πελέσερ Γ'), 745 - 728 π.Χ.) ή Φουλ (Δ' Βασιλειών 15,19. Α' Παραλειπομένων 5,26), κατέλαβε τη Συρία, τη Βαβυλωνία και άλλες γειτονικές χώρες. Ακόμη κατέλαβε τη Γαλιλαία, τη πεδιάδα Σαρών και τη Γαλαάδ, και έκανε τα βασίλεια του Ισραήλ και του Ιούδα υποτελείς σε φόρο (Δ' Βασιλειών 15,19-29). Κατά την περίοδο αυτή επειδή οι απόγονοι του Ρουβήν, του Γαδ και της μισής του Μανασσή δεν έμειναν πιστοί στον Θεό των προγόνων τους και λάτρεψαν άλλους θεούς, ο Κύριος ξεσήκωσε εναντίον τους τον Φαλώχ και τον Θαγλαθφαλλασάρ (Τιγλάθ Πιλέσερ) και τους οδήγησαν στην αιχμαλωσία. Τότε ο Θαγλαθφαλλασάρ (Τιγλάθ-Πελέσερ) έπιασε αιχμάλωτο και τον Βεήλ, που υπήρξε ένας από τους αρχηγούς της φυλής του Ρουβήν και τους έφεραν στη Χαλάχ (Χελάχ), στη Χαβώρ και στον ποταμό Γωζάν (Α' Παραλειπομένων 5,6. 5,25-26).

 

 

ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

 

ΧΟΥΣΑΡΣΑΘΑΪΜ: Ο Χουσαρσαθαΐμ (Κουσάν-Ρισαθαΐμ) ήταν βασιλιάς της Μεσοποταμίας την περίοδο των Κριτών (Κριταί 3,8).

 

Οι Ισραηλίτες επειδή είχαν δυσαρεστήσει με τις πράξεις τους τον Κύριο και λάτρεψαν άλλους θεούς, γι' αυτό ο Κύριος ξέσπασε οργισμένος εναντίον τους και τους παρέδωσε στον Χουσαρσαθαΐμ, βασιλιά της Μεσοποταμίας κι έγιναν υποτελείς του για οχτώ χρόνια.

Όταν οι Ισραηλίτες μετανόησαν, ο Κύριος τους έστειλε τον Γοθονιήλ, γιο του Κενέζ, για να τους ελευθερώσει. Ο Γοθονιήλ πολέμησε τον Χουσαρσαθαΐμ και τον νίκησε ολοσχερώς (Κριταί 3,7-10).