ΑΡΧΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ

 

ΓΕΣΣΟΥΡ

 

Η ΓΕΣΣΟΥΡ (ΓΕΔΣΟΥΡ, ΓΕΣΟΥΡ, ΓΑΡΓΑΣΙ)

 

Η Γεσσούρ (Γαργασί ή Γεσουρί) ήταν πόλη και χώρα στη νότια Συρία, βόρεια της Βασάν (Δευτερονόμιο 3,14. Ιησούς του Ναυή 12,4-5. 13,1-2. 13,11. 13,13. Β' Βασιλειών 15,8). Κάποιοι από αυτούς φαίνεται να κατοίκησαν και τη νότια Χαναάν προς την Αίγυπτο (Α' Βασιλειών 27,8).

 

Κατά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Χαναάν, η περιοχή της Αργόβ, που πήρε ως ιδιοκτησία του ο Ιαΐρ, έφτανε ως τα σύνορα με τις χώρες Γαργασί και Μαχαθί (Δευτερονόμιο 3,14). Το βασίλειο του Ωγ εκτείνονταν μέχρι τα όρια της χώρας της Γεσσούρ (Γεσουρί) και της Μαχαθί (Μαχί) (Ιησούς του Ναυή 12,4-5).

Ο Ιησούς του Ναυή είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα και δεν πρόλαβε να κατακτήσει όλες τις περιοχές της Χαναάν. Μεταξύ αυτών ήταν και η χώρα των Γεσουριτών. Οι Ισραηλίτες δεν εξολόθρευσαν τους Γεσουρίτες, τους Μαχαθίτες και τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη βόρεια περιοχή ανατολικά του Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 13,1-2. 13,13). Κατά τη διανομή της Χαναάν, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε στις φυλές Γαδ, Ρουβήν και μισή Μανασσή, όλη την περιοχή που άρχιζε από την Αροήρ και τον ποταμό Αρνών, την περιοχή της Μισώρ, όλες τις πόλεις του Σηών, όλη τη χώρα της Γαλαάδ, τις περιοχές Γεσιρί και Μαχατί (Μαχαθί), το όρος Αερμών και όλη τη Βασάν έως τη Σελλά (Ιησούς του Ναυή 13,9-12).

Οι Γεδσουρίτες και οι Αραμαίοι κατέλαβαν στη Γαλαάδ, την πόλη Κανάθ και 60 πόλεις γύρω από αυτή, οι οποίες ανήκαν στους γιους του Μαχίρ και στον  Ιαΐρ (Α' Παραλειπομένων 2,23-24).

 

Ο Δαβίδ, όταν κατέφυγε στους Φιλισταίους για ν' αποφύγει την οργή του Σαούλ και εγκαταστάθηκε στη Σικελάγ, αυτός και οι άνδρες του έκαναν επιδρομές ενάντια στους Γεσιρίτες και στους Αμαληκίτες, οι οποίοι κατοικούσαν από τη Γελαμψούρ μέχρι την Αίγυπτο. Χτυπούσαν αυτές τις περιοχές και δεν άφηναν ζωντανούς, ούτε άνδρες ούτε γυναίκες. Έπαιρναν τα ζώα τους και ότι άλλο πολύτιμο έβρισκαν. Αυτό εφάρμοζε ο Δαβίδ όλο τον καιρό που έμεινε στη χώρα των Φιλισταίων, επειδή τα μέρη αυτά ήταν φιλικά προς τους Φιλισταίους, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανείς, που να μαρτυρούσε στον Αγχούς τις πράξεις του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 27,8-11. Α' Παραλειπομένων 12,22).

 

Από τη Γεδσούρ (Γεσίρ) καταγόταν η Μααχά (Μωχά), η τέταρτη γυναίκα του Δαβίδ και κόρη του Θολμί (Θολμαΐ), βασιλιά της Γεδσούρ (Γεσίρ). Γιος του Δαβίδ και της Μααχά ήταν ο Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 3,3. Α' Παραλειπομένων 3,2). Στη Γεδσούρ κατέφυγε ο Αβεσσαλώμ, στο σπίτι της μητέρας του, μετά το φόνο του ετεροθαλή αδερφού του, του Αμνών (Β' Βασιλειών 13,38).